Vítejte v novém školním roce!

Ondřej Hýsek Akademia, Gymnázium

28. školní rok Gymnázia, Základní školy a Mateřské školy AKADEMIA začal v pondělí 2. září v 9:00

Vážení rodiče, milé žákyně, milí žáci,

těšíme se na spolupráci s vámi v novém školním roce 2019/2020. Přejeme vám, aby to byl ve všech směrech rok úspěšný a pohodový.

Žáci budou první den seznámeni se školním a klasifikačním řádem a poučeni o bezpečnosti. Výuka první den začíná v 9:00 a končí v 10:40, následuje oběd (od 11:00, pokud ho máte zajištěn). V úterý začíná výuka v 9:00 výměnou učebnic, od čtvrté vyučovací hodiny pokračuje výuka podle provizorního rozvrhu, výuka v úterý končí nejpozději ve 14:10 hod. Z důvodu úpravy tělocvičny hodiny tělesné výchovy v prvním týdnu odpadají. Od pondělí 9. 9. pondělí probíhá vyučování podle stálého rozvrhu.

Postupně budou žákům zpřístupněny e-learningové kurzy na Moodlu Akademie. Brzy začnou být plněny známky do IS Bakaláři – během prvních dní získají rodiče nových žáků přístupové údaje.

Mladším žákům gymnázia  nabízíme reedukační kroužek z českého jazyka (úterý 8:10-8:55).

Žákům slouží i studovna, která je vybavena PC, knihovnou atd. Žákům je standardně k dispozici v čase 7:50-9:00 jako přípravna na výuku (s pedagogickým dohledem).

V rámci Akademie v oddělených prostorách funguje také nadstandardní mateřská škola pro 17 dětí. V tomto školním roce otevíráme také první, druhou, třetí a čtvrtou třídu základní školy (se školní družinou).

 

S přáním mnoha studijních i osobních úspěchů

vedení a pedagogický tým Gymnázia, ZŠ a MŠ AKADEMIA 🙂