Dokumenty, IS

Bakaláři: akademy.bakalari.cz
Moodle: www.moodle-akademy.cz
Jídelna: www.jidelna-masarova.cz/

Pro uchazeče

Ikona
Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do MŠ AKADEMIA
Ikona
Zápis do MŠ AKADEMIA vyhlášení
Ikona
Informace o zpracování osobních údajů - MŠ
Ikona
Kritéria přijetí do MŠ AKADEMIA

  Ostatní

  Ikona
  Školní vzdělávací program - Dobrodružná výprava za poznáním
  Ikona
  Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně IV
  Ikona
  Informační memorandum ke zpracování osobních údajů
  Ikona
  Výroční zpráva 2022 – 2023
  Ikona
  Harmonogram školního roku 2023/24 G+MŠ
  Ikona
  Směrnice ke školnímu řádu
  Ikona
  Protokol o kontrole ČŠI 2023 nový
  Ikona
  Výroční zpráva 2021 - 2022
  Ikona
  Program poradenských služeb
  Ikona
  Strategie prevence neúspěšnosti
  Ikona
  Minimální preventivní program 2022-2023
  Ikona
  Školní řád MŠ
  Ikona
  Informace o zpracování osobních údajů
  Ikona
  Pravidla chování v online prostředí
  Ikona
  Pravidla distanční výuky
  Ikona
  Žádost o uvolnění z výuky
  Ikona
  Traumatologický plán
  Ikona
  Program proti šikanování
  Ikona
  Krizový plán školy
  Ikona
  Univerzální žádost
  Ikona
  Školní poradenské pracoviště
  Ikona
  Řád školní jídelny-výdejny
  Ikona
  Co kdy během dne děláme
  Ikona
  Inspekční zpráva – 2023