Dokumenty, IS

Bakaláři: akademy.bakalari.cz
Moodle: www.moodle-akademy.cz
Jídelna: www.jidelna-masarova.cz/

Gymnázium Akademia

Pro uchazeče

Ikona
Vyhlášení přijímacího řízení
Ikona
Rozhodnutí o přijetí
Ikona
Pravidla vyhodnocení kritérií
Ikona
Vyhlášení přijímacího řízení
Ikona
Přihláška ke studiu

  Maturita

  Ikona
  Maturitní témata 2024 - ZSV
  Ikona
  Maturitní témata 2024 - Zeměpis
  Ikona
  Maturitní témata 2024 - Španělský jazyk
  Ikona
  Maturitní témata 2024 - Německý jazyk
  Ikona
  Maturitní témata 2024 - četba
  Ikona
  Maturitní témata 2024 - Matematika
  Ikona
  Maturitní témata 2024 - IKT
  Ikona
  Maturitní témata 2024 - Fyzika
  Ikona
  Maturitní témata 2024 - EVV
  Ikona
  Maturitní témata 2024 - EVH
  Ikona
  Maturitní témata 2024 - Chemie
  Ikona
  Maturitní témata 2024 - Dějepis
  Ikona
  Maturitní témata 2024 - Biologie
  Ikona
  Maturitní témata 2024 - Anglický jazyk
  Ikona
  Kritéria hodnocení maturit - předměty
  Ikona
  Rozhodnutí o podobě maturitní zkoušky 2023

   Ostatní

   Ikona
   Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně IV
   Ikona
   Vyhlášení přijímacího řízení
   Ikona
   Informační memorandum ke zpracování osobních údajů
   Ikona
   Maturitní témata 2024 - ZSV
   Ikona
   Maturitní témata 2024 - Zeměpis
   Ikona
   Maturitní témata 2024 - Španělský jazyk
   Ikona
   Maturitní témata 2024 - Německý jazyk
   Ikona
   Maturitní témata 2024 - četba
   Ikona
   Maturitní témata 2024 - Matematika
   Ikona
   Maturitní témata 2024 - IKT
   Ikona
   Maturitní témata 2024 - Fyzika
   Ikona
   Maturitní témata 2024 - EVV
   Ikona
   Maturitní témata 2024 - EVH
   Ikona
   Maturitní témata 2024 - Chemie
   Ikona
   Maturitní témata 2024 - Dějepis
   Ikona
   Maturitní témata 2024 - Biologie
   Ikona
   Maturitní témata 2024 - Anglický jazyk
   Ikona
   Doplněk k ŠVP - volitelné semináře
   Ikona
   Výroční zpráva 2022 – 2023
   Ikona
   Harmonogram školního roku 2023/24 G+MŠ

   Základní škola Akademia

   Pro uchazeče

   Ikona
   Vyhlášení zápisu do ZŠ AKADEMIA 2024
   Ikona
   Zápis do 1. třídy ZŠ hodnotící arch
   Ikona
   Žádost o zařazení do ZŠ AKADEMIA
   Ikona
   Zápisní lístek do ZŠ AKADEMIA
   Ikona
   Informace o zpracování osobních údajů
   Ikona
   Zápisní lístek ŠD
   Ikona
   Nejčastější otázky o odpovědi o ZŠ AKADEMIA
   Ikona
   Žádost o přestup ZŠ

    Ostatní

    Ikona
    Vyhlášení zápisu do ZŠ AKADEMIA 2024
    Ikona
    Zápis do 1. třídy ZŠ hodnotící arch
    Ikona
    Žádost o zařazení do ZŠ AKADEMIA
    Ikona
    Zápisní lístek do ZŠ AKADEMIA
    Ikona
    Informace o zpracování osobních údajů
    Ikona
    Zápisní lístek ŠD
    Ikona
    Nejčastější otázky o odpovědi o ZŠ AKADEMIA
    Ikona
    Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně IV
    Ikona
    Informační memorandum ke zpracování osobních údajů
    Ikona
    Výroční zpráva 2022 – 2023
    Ikona
    Harmonogram školního roku 2023/24 ZŠ
    Ikona
    Směrnice ke školnímu řádu
    Ikona
    Školní řád ZŠ AKADEMIA
    Ikona
    Protokol o kontrole ČŠI 2023 nový
    Ikona
    Příloha ŠR 1 Povinnosti dozorujících
    Ikona
    Příloha ŠR 2 Energie
    Ikona
    Příloha ŠR 3 Zvonění
    Ikona
    Výroční zpráva 2021 - 2022
    Ikona
    Program poradenských služeb
    Ikona
    Strategie prevence neúspěšnosti
    Ikona
    Učební plán 2022 - 2023 - ZŠ
    Ikona
    Školní vzdělávací program - Školní družina
    Ikona
    Školní vzdělávací program - Učení nás baví
    Ikona
    Minimální preventivní program 2022-2023
    Ikona
    Manuál k používání webové aplikace BAKALÁŘI
    Ikona
    Vnitřní řád Školní družiny
    Ikona
    Informace o zpracování osobních údajů
    Ikona
    Školní řád G a ZŠ AKADEMIA 2021
    Ikona
    Pravidla chování v online prostředí
    Ikona
    Pravidla distanční výuky

    Mateřská škola Akademia

    Pro uchazeče

    Ikona
    Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do MŠ AKADEMIA
    Ikona
    Zápis do MŠ AKADEMIA vyhlášení
    Ikona
    Informace o zpracování osobních údajů - MŠ
    Ikona
    Kritéria přijetí do MŠ AKADEMIA

     Ostatní

     Ikona
     Školní vzdělávací program - Dobrodružná výprava za poznáním
     Ikona
     Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně IV
     Ikona
     Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do MŠ AKADEMIA
     Ikona
     Informační memorandum ke zpracování osobních údajů
     Ikona
     Výroční zpráva 2022 – 2023
     Ikona
     Harmonogram školního roku 2023/24 G+MŠ
     Ikona
     Směrnice ke školnímu řádu
     Ikona
     Protokol o kontrole ČŠI 2023 nový
     Ikona
     Zápis do MŠ AKADEMIA vyhlášení
     Ikona
     Informace o zpracování osobních údajů - MŠ
     Ikona
     Kritéria přijetí do MŠ AKADEMIA
     Ikona
     Výroční zpráva 2021 - 2022
     Ikona
     Program poradenských služeb
     Ikona
     Strategie prevence neúspěšnosti
     Ikona
     Minimální preventivní program 2022-2023
     Ikona
     Školní řád MŠ
     Ikona
     Informace o zpracování osobních údajů
     Ikona
     Pravidla chování v online prostředí
     Ikona
     Pravidla distanční výuky
     Ikona
     Žádost o uvolnění z výuky
     Ikona
     Traumatologický plán
     Ikona
     Program proti šikanování
     Ikona
     Krizový plán školy
     Ikona
     Univerzální žádost
     Ikona
     Školní poradenské pracoviště
     Ikona
     Řád školní jídelny-výdejny
     Ikona
     Co kdy během dne děláme
     Ikona
     Inspekční zpráva – 2023