Dokumenty, IS

Bakaláři: akademy.bakalari.cz
Moodle: www.moodle-akademy.cz
Jídelna: www.jidelna-masarova.cz/

Gymnázium Akademia

Pro uchazeče

Ikona
Rozhodnutí o přijetí
Ikona
Pravidla vyhodnocení kritérií
Ikona
Vyhlášení přijímacího řízení
Ikona
Přihláška ke studiu

  Maturita

  Ikona
  Kritéria hodnocení maturit - předměty
  Ikona
  Maturitní témata 2023 - ZSV
  Ikona
  Maturitní témata 2023 - Zeměpis
  Ikona
  Maturitní témata 2023 - Španělský jazyk
  Ikona
  Maturitní témata 2023 - Ruský jazyk
  Ikona
  Maturitní témata 2023 - Německý jazyk
  Ikona
  Maturita - četba 2022 - 2023
  Ikona
  Maturitní témata 2023 - Matematika
  Ikona
  Maturitní témata 2023 - IKT
  Ikona
  Maturitní témata 2023 - Chemie
  Ikona
  Maturitní témata 2023 - Fyzika
  Ikona
  Maturitní témata 2023 - EVV
  Ikona
  Maturitní témata 2023 - EVH
  Ikona
  Maturitní témata 2023 - Dějepis
  Ikona
  Maturitní témata 2023 - Biologie
  Ikona
  Maturitní témata 2023 - Anglický jazyk
  Ikona
  Rozhodnutí o podobě maturitní zkoušky 2023

   Ostatní

   Ikona
   Rozhodnutí o přijetí
   Ikona
   Kritéria hodnocení maturit - předměty
   Ikona
   Pravidla vyhodnocení kritérií
   Ikona
   Vyhlášení přijímacího řízení
   Ikona
   Přihláška ke studiu
   Ikona
   Příloha ŠR 1 Povinnosti dozorujících
   Ikona
   Příloha ŠR 2 Energie
   Ikona
   Příloha ŠR 3 Zvonění
   Ikona
   Výroční zpráva 2021 - 2022
   Ikona
   Program poradenských služeb
   Ikona
   Strategie prevence neúspěšnosti
   Ikona
   Učební plán 2022 - 2023 - gymnázium
   Ikona
   Školní vzdělávací program - čtyřleté - Kompetence komunikace konkurenceschopnost 2022
   Ikona
   Školní vzdělávací program - Kompetence komunikace konkurenceschopnost 2022
   Ikona
   Školní vzdělávací program - čtyřleté - Kompetence komunikace konkurenceschopnost 2019
   Ikona
   Školní vzdělávací program - Kompetence komunikace konkurenceschopnost 2017
   Ikona
   Školní vzdělávací program - Doplněk Volitelné semináře
   Ikona
   Minimální preventivní program 2022-2023
   Ikona
   Manuál k používání webové aplikace BAKALÁŘI
   Ikona
   Harmonogram školního roku 2022/23

   Základní škola Akademia

   Pro uchazeče

   Ikona
   Hodnotící arch
   Ikona
   Rozhodnutí o přijetí
   Ikona
   Vyhlášení zápisu do ZŠ AKADEMIA
   Ikona
   Žádost o zařazení do ZŠ AKADEMIA
   Ikona
   Zápisní lístek do ZŠ AKADEMIA
   Ikona
   GDPR - INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
   Ikona
   Žádost o přestup ZŠ

    Ostatní

    Ikona
    Hodnotící arch
    Ikona
    Rozhodnutí o přijetí
    Ikona
    Vyhlášení zápisu do ZŠ AKADEMIA
    Ikona
    Žádost o zařazení do ZŠ AKADEMIA
    Ikona
    Zápisní lístek do ZŠ AKADEMIA
    Ikona
    GDPR - INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
    Ikona
    Příloha ŠR 1 Povinnosti dozorujících
    Ikona
    Příloha ŠR 2 Energie
    Ikona
    Příloha ŠR 3 Zvonění
    Ikona
    Výroční zpráva 2021 - 2022
    Ikona
    Program poradenských služeb
    Ikona
    Strategie prevence neúspěšnosti
    Ikona
    Učební plán 2022 - 2023 - ZŠ
    Ikona
    Školní vzdělávací program - Školní družina
    Ikona
    Školní vzdělávací program - Učení nás baví
    Ikona
    Minimální preventivní program 2022-2023
    Ikona
    Manuál k používání webové aplikace BAKALÁŘI
    Ikona
    Vnitřní řád Školní družiny
    Ikona
    Harmonogram školního roku 2022/23
    Ikona
    Informace o zpracování osobních údajů
    Ikona
    Školní řád G a ZŠ AKADEMIA 2021
    Ikona
    Pravidla chování v online prostředí
    Ikona
    Pravidla distanční výuky
    Ikona
    Klasifikační řád ZŠ
    Ikona
    Žádost o uvolnění z výuky
    Ikona
    Žádost o přestup ZŠ
    Ikona
    Směrnice pro stejnopisy a opisy
    Ikona
    Žádost o stejnopis, opis vysvědčení
    Ikona
    Traumatologický plán
    Ikona
    Program proti šikanování

    Mateřská škola Akademia

    Pro uchazeče

    Ikona
    Zápis do MŠ AKADEMIA vyhlášení
    Ikona
    Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do MŠ AKADEMIA
    Ikona
    Vyjádření dětského lékaře o zdravotním stavu dítěte
    Ikona
    Informace o zpracování osobních údajů - MŠ
    Ikona
    Kritéria přijetí do MŠ AKADEMIA
    Ikona
    Přihláška do MŠ

     Ostatní

     Ikona
     Zápis do MŠ AKADEMIA vyhlášení
     Ikona
     Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do MŠ AKADEMIA
     Ikona
     Vyjádření dětského lékaře o zdravotním stavu dítěte
     Ikona
     Informace o zpracování osobních údajů - MŠ
     Ikona
     Kritéria přijetí do MŠ AKADEMIA
     Ikona
     Přihláška do MŠ
     Ikona
     Výroční zpráva 2021 - 2022
     Ikona
     Program poradenských služeb
     Ikona
     Strategie prevence neúspěšnosti
     Ikona
     Školní vzdělávací program - Dobrodružná výprava s pohádkou
     Ikona
     Školní vzdělávací program - Dodatek děti
     Ikona
     Minimální preventivní program 2022-2023
     Ikona
     Školní řád 2022
     Ikona
     Harmonogram školního roku 2022/23
     Ikona
     Informace o zpracování osobních údajů
     Ikona
     Vyjádření dětského lékaře
     Ikona
     Pravidla chování v online prostředí
     Ikona
     Pravidla distanční výuky
     Ikona
     Žádost o uvolnění z výuky
     Ikona
     Traumatologický plán
     Ikona
     Program proti šikanování
     Ikona
     Krizový plán školy
     Ikona
     Univerzální žádost
     Ikona
     Školní poradenské pracoviště
     Ikona
     Řád školní jídelny-výdejny
     Ikona
     Co kdy během dne děláme
     Ikona
     Inspekční zpráva – 2023