informace pro uchazeče

Kompletní informace.
Pro stručný výpis sjeďte níže na této stránce.

INFORMACE PRO UCHAZEČE

Kompletní informace.
Pro stručný výpis sjeďte níže na této stránce.

INFORMACE PRO UCHAZEČE

Kompletní informace.
Pro stručný výpis sjeďte níže na této stránce.

Pro uchazeče – Gymnázium

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO PRIMY GYMNÁZIA AKADEMIA (PRO ŽÁKY PÁTÝCH TŘÍD ZŠ)

Ve školním roce 2024/2025 budeme otevírat jednu třídu primy osmiletého (všeobecného) Gymnázia AKADEMIA celkem pro 20 žáků.

Kritéria přijímacího řízení budou upřesněna podle avizované změny zákona a vyhlášky (očekáváno v polovině ledna 2024). Zájemce o přijetí ke studiu na osmiletém Gymnáziu AKADEMIA musí:

 • podat přihlášku (dle zatím neoficiálních informací do 20. 2. 2024 elektronicky)
 • z rozhodnutí MŠMT úspěšně vykonat státní jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky v termínu 16. / 17. 4. 2024 (náhradní termín: 29. / 30. 4. 2024)

Odkaz na elektronickou přihlášku, vyhlášení přijímacího řízení s podrobnými kritérii a pravidla jejich vyhodnocení budou zveřejněny v dokumentech na školním webu 31. 1. 2024. Oficiální informace ke státním jednotným přijímacím zkouškám najdete zde.

Jednorázové zápisné činí 2000,-Kč, měsíční školné je ve výši 3500,-Kč (tj. 35000,-Kč ročně). Sourozenec má automatickou slevu ve výši 50 %.

Pozn. Pro žáky devátých tříd ZŠ: První ročník čtyřletého studia z kapacitních důvodů v tomto školním roce neotevíráme; pokud se uvolní místo v pátém ročníku osmiletého studia, je možné zvážit přestup. Váš zájem nám dejte najevo na e-mail akademy@akademy.cz – budeme požadovat výpis z výsledků jednotných přijímacích zkoušek vykonaných na jiné škole (12. / 15. 4. 2024). Další informace budou průběžně upřesňovány od května 2024.

Kdy se k nám můžete přijít podívat

 • 28. 11. 2023 (9:00-12:30) – Primánem na zkoušku (workshop pro žáky 5. tříd ZŠ),nutná registrace předem na e-mailuakademy@akademy.cz (více informací v aktualitě na webu)
 • 16. 1. 2024 (15:30-17:30) – Den otevřených dveří I.
 • 13. 2. 2024 (15:30-17:30) – Den otevřených dveří II.
 • v individuálně dohodnutém termínu (prostřednictvím e-mailu akademy@akademy.cz nebo tel. 544 211 547)

Budete si moci prohlédnout prostory našeho gymnázia (Rašelinová 9, Rašelinová 11) a k dispozici vám budou vyučující i zástupci vedení školy, kteří zodpoví vaše dotazy ohledně studia i přijímacího řízení. Případně s vašimi dotazy kontaktujte zástupkyni ředitele Gymnázia AKADEMIA Ing. Marii Hartlovou (hartlova@akademy.cz).

Pro uchazeče – Základní škola

Ve školním roce 2024/2025 budeme otevírat jednu první třídu ZŠ AKADEMIA celkem pro 10 žáků.

PŘIJĎTE SE K NÁM PODÍVAT!

 • 16. 1. 2024 (15:30-17:30) – Den otevřených dveří I.
 • 13. 2. 2024 (15:30-17:30) – Den otevřených dveří II.
 • 12. 3. 2024 (9:00-10:40) – Prvňáčkem na zkoušku (akce pro předškoláky z MŠ a jejich rodiče), nutná registrace předem na e-mailu akademy@akademy.cz
 • v individuálně dohodnutém termínu (prostřednictvím e-mailu akademy@akademy.cz nebo tel. 544 211 547)

Budete si moci prohlédnout prostory naší základní školy (Rašelinová 9, první patro) a k dispozici vám budou vyučující, kteří zodpoví vaše dotazy ohledně vzdělávání a přihlášek pro školní rok 2024/2025. Případně s vašimi dotazy kontaktujte vedoucí učitelku ZŠ AKADEMIA Mgr. Kateřinu Skoupou (skoupa@akademy.cz).

ZÁPIS DO PRVNÍ TŘÍDY ZŠ AKADEMIA

 • zápis dětí do první třídy ZŠ AKADEMIA proběhne 2. 4. 2024 a ve druhém termínu 23. 4. 2024, vždy v čase 15:30 – 17:30 hod.

Dokumenty k zápisu

(formuláře ke stažení naleznete zde):

 • rodný list dítěte
 • občanský průkaz zákonného zástupce dítěte
 • žádost o zapsání dítěte do první třídy
 • zápisní lístek
 • informace o zpracování osobních údajů 

Kritéria zápisu

 • osobní účast dítěte na zápisu, při němž bude zjištěna dosažená úroveň rozvoje dítěte ve vzdělávacích oblastech stanovených Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání (RVP PV) a školním vzdělávacím programem ZŠ AKADEMIA (ŠVP); v tomto kritériu je nutné získat alespoň 12 bodů z 18 možných
 • sourozenec na škole AKADEMIA
 • absolvování MŠ AKADEMIA
 • sdílení filozofie naší školy (dlouhodobý aktivní zájem o naši školu, návštěvy dnů otevřených dveří apod.)

Pozn. Jelikož nejsme spádovou školou, trvalé bydliště žáků pro nás není kritériem přijetí.

Výsledky zápisu budou zveřejněny 30. 4. 2024 na školním webu podle registračních čísel přidělených při zápisu. Po přijetí budete i s dětmi pozváni na edukační skupinky (4. 6. a 11. 6. 2024, vždy v čase 16:00-17:00 hod.). Měsíční školné je ve výši 4500,-Kč (nevratná záloha splatná po zápisu činí 2000,-Kč). Sourozenec má automatickou slevu ve výši 10 %.

Pro uchazeče – Mateřská škola

Ve školním roce 2024/2025 otevíráme jednu třídu MŠ AKADEMIA, v níž bude celkem 17 dětí.

PŘIJĎTE SE K NÁM PODÍVAT!

 • 16. 1. 2024 (15:30-17:30) – Den otevřených dveří I.
 • 13. 2. 2024 (15:30-17:30) – Den otevřených dveří II.
 • v individuálně dohodnutém termínu (prostřednictvím e-mailu akademy@akademy.cz nebo tel. 544 211 547)

Budete si moci prohlédnout prostory naší mateřské školy (Rašelinová 9, přízemí) a k dispozici vám budou paní učitelky, které zodpoví vaše dotazy ohledně vzdělávání, docházky a přihlášek pro školní rok 2024/2025. Případně s vašimi dotazy kontaktujte vedoucí učitelku MŠ AKADEMIA Bc. Hanu Bednárovou (bednarova@akademy.cz).

ZÁPIS DO MŠ AKADEMIA

Zápis se uskuteční bez přítomnosti dětí doručením žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání. Přihlášky pro školní rok 2024/2025 podávejte v termínu 13. – 17. 5. 2024, a to jedním z následujících způsobů:

 • do datové schránky školy (ID: y4k9b24)
 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat pouze prostý e mail) – přihlášku posílejte na adresu akademy@akademy.cz
 • doporučenou poštou na adresu školy (AKADEMIA, Rašelinová 11, 628 00 Brno)
 • osobním podáním na sekretariátu školy v pracovní dny mezi 8-15 hod. (Rašelinová 11, první patro)
K přihlášce je nutno doložit následující dokumenty (formuláře ke stažení naleznete zde):
 • žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (součástí je vyjádření dětského lékaře)
 • Informace o zpracování osobních údajů (GDPR)
 • rodný list dítěte (kopie)
 • doklad totožnosti zákonného zástupce dítěte (kopie)

Kritéria zápisu:

 • celotýdenní docházka
 • věk dítěte, a to následovně:
 • dítě ve věku 3 – 6 let
 • dítě mladší 3 let, pokud je fyzicky a psychicky zralé a schopné účastnit se předškolního vzdělávání (základní hygienické návyky, sebeobsluha přiměřená věku dítěte)
 • sourozenec na škole AKADEMIA
 • sdílení filozofie naší školy

Zájemci o částečnou docházku budou umístěni podle zbývajících volných míst. Součástí filozofie naší školy je zachování věkové heterogenity třídy (tj. příjem nových dětí je vždy závislý od aktuálního složení současné třídy). Přijetí dítěte není nárokové. O konečném rozhodnutí o přijetí či nepřijetí rozhoduje ředitel školy.

Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí vám bude sděleno individuálně e-mailem nebo telefonicky do konce května 2024 (termín bude upřesněn). Měsíční školkovné za celodenní docházku je ve výši 6500,-Kč (nevratná záloha splatná po zápisu činí 3500,-Kč). Sourozenec má automatickou slevu ve výši 10 %.

Aktuality

Nejnovější zprávy z Akademie Brno

Co zajímavého se dělo ve školní družině?

29. 06. 2024

Základní škola

Na konci školního roku jsme se pravidelně věnovali přírodovědným badatelským činnostem. Na školní zahradě jsme chytali a pozorovali pod mikroskopem hmyz. Broučkům jsme postavili patrový domeček. I lou…

POMŮCKY, které si pořizují žáci základní školy pro školní rok 2024/2025

28. 06. 2024

AkademiaNezařazenéZákladní škola

1. TŘÍDA  aktovka   přezůvky (pevnější obuv, ne pantofle)  pouzdro  (malé rovné pravítko do pouzdra)  pastelky  ořezávátko  guma na gumování  tužka ergonom…

POMŮCKY, které si pořizují žáci GYMNÁZIA pro školní rok 2024/2025

28. 06. 2024

AkademiaGymnázium

Pomucky-ktere-si-zajistuji-zaci-Gymnazia-AKADEMIA-pro-skolni-rok-2024_2025Stáhnout

Informace o novém školním roce nejen pro nové

28. 06. 2024

AkademiaGymnáziumZákladní škola

Vážení rodiče, milí žáci, i když si nyní budeme užívat zaslouženého prázdninového odpočinku a dovolenkových aktivit, dovolte nám už nyní stručně vás s tím, co nás čeká v novém školním roce….