informace pro uchazeče

Kompletní informace.
Pro stručný výpis sjeďte níže na této stránce.

INFORMACE PRO UCHAZEČE

Kompletní informace.
Pro stručný výpis sjeďte níže na této stránce.

INFORMACE PRO UCHAZEČE

Kompletní informace.
Pro stručný výpis sjeďte níže na této stránce.

Pro uchazeče – Gymnázium

Gymnázium AKADEMIA vyhlašuje přijímací řízení ke vzdělávání pro školní rok 2022/2023 pro studijní obor:

 • 79-41-K/81 Gymnázium – osmileté studium (všeobecné, denní), maximálně 20 žáků ve třídě

Kritéria přijímacího řízení

Zájemce o osmileté studium na Gymnáziu AKADEMIA musí:

 1. podat přihlášku do 1. 3. 2023
 2. doložit průměr z posledních tří klasifikačních období
 3. úspěšně vykonat jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky

Formulář přihlášky, vyhlášení přijímacího řízení s podrobnými kritérii a pravidla jejich vyhodnocení budou zveřejněny v dokumentech na školním webu 30. 1. 2023.

Další důležité informace k přijímacímu řízení najdete zde.

Pozn. První ročník čtyřletého studia z kapacitních důvodů neotevíráme; pokud se uvolní místo v pátém ročníku osmiletého studia, je možné zvážit přestup. Případně budeme postupovat podle pořadníku zájemců – váš zájem nám dejte co nejdříve najevo na e-mail akademy@akademy.cz (budeme požadovat mj. doklad o úspěšném absolvování jednotných přijímacích zkoušek na jinou školu).

Kdy se k nám můžete přijít podívat

 • 29. 11. 2022 (9:00-12:30) – Primánem na zkoušku (workshop pro žáky 5. tříd ZŠ, nutná registrace předem na mail akademy@akademy.cz)
 • 17. 1. 2023 (15:30-17:30) – Den otevřených dveří
 • 14. 2. 2023 (15:30-17:30) – Den otevřených dveří
 • individuálně dohodnutém termínu prostřednictvím e-mailu akademy@akademy.cz nebo tel. 544 211 547

Po vyrozumění o přijetí žádáme o odevzdání zápisového lístku, který žáci obdrží na své současné škole (případně na Krajském úřadě). Zápisový lístek prosím odešlete ředitelce školy na adresu školy do pěti pracovních dnů od přijetí vyrozumění, popř. doručte osobně na sekretariát školy. Obratem vám bude poštou zaslán návrh smlouvy a další informace. Zápisné činí 2000,-Kč.

Pro uchazeče – Základní škola

 • dny otevřených dveří „Dveře na Akademii dokořán“ se budou konat ve dnech 17. 1. a 14. 2. 2023, a to od 15:30 do 17:30 hod.
 • „Prvňáčkem na zkoušku“ – 20. 3. 2023 v čase 9:00 – 10:40 hod., akce pro předškoláky z MŠ a jejich rodiče
 • preferujeme individuální přístup – ve třídě max. 15 žáků
 • podporujeme specifické potřeby každého dítěte
 • rodinná atmosféra, přátelský kolektiv – naši žáci chodí rádi do školy
 • důraz na výuku anglického jazyka – min. tři hodiny týdně
 • začátek vyučování až v 9:00 hod
 • zaměřujeme se na prožitkovou výuku
 • výuka často probíhá v přírodě – pyšníme se velkou školní botanickou zahradou
 • máme zábavné učení – učíme se hrou – našim cílem je, aby žáky škola bavila
 • podporujeme zodpovědnost, sebedůvěru a vnitřní motivaci žáků
 • máme celkově moderní vybavení školy – některé předměty jsou vyučovány na interaktivní tabuli
 • žáci tráví čas v bezpečném prostředí

Pro uchazeče – Mateřská škola

Dny otevřených dveří „Dveře na Akademii dokořán“ se budou konat ve dnech 17. 1. a 14. 2. 2023, a to od 15:30 do 17:30 hod. Budete si moci prohlédnout prostory naší mateřské školy. K dispozici vám budou paní učitelky, které zodpoví vaše dotazy ohledně docházky a přihlášek pro školní rok 2023/2024.

Co děti potřebují?

Ve školce máme vše co je třeba k vzdělávacím činnostem, hře i odpočinku. Přesto je pár věcí, kterými byste měli děti vybavit, aby si své dny užívali naplno. Třeba Vám příjde vhod krátký seznam toho nejnutnějšího, na všem dalším se domluvíte s paní učitelkou.

Kolik školka stojí?

Protože jsme soukromou školkou, počítáme s příspěvkem rodičů, kteří mají zájem o opravdové vzdělávání svých dětí v příjemném prostředí kvalifikovanými pracovníky.

Systém příspěvku rodičů na vzdělávání svých dětí („školkovné“) je jednoduchý a přehledný a umožňuje volit z několika typů docházky.

Aktuality

Nejnovější zprávy z Akademie Brno

hudební nástroje

9. 06. 2023

Gymnázium

V úterý 16. 5. se studenti tříd 6.G a 2.Č v rámci společné výuky předmětů Estetická výchova hudební a výtvarná zúčastnili přednášky pana Mgr. et Mgr. Pavel Josef Macků, Ph.D. Přednáška proběhla v pros…

exkurze v janáčkově divadle

9. 06. 2023

Gymnázium

V pátek 26. 5. se studenti Estetické hudební výchovy z kvinty zúčastnili exkurze do zákulisních prostor Janáčkova divadla v Brně. Prohlídka začala u zaměstnaneckého vchodu, kde se studentů ujal vedouc…

toulky brnem

9. 06. 2023

Gymnázium

Žáci primy vyrazili společně do centra Brna za projektem Toulky Brnem, kde absolvovali zeměpisnou a společenskovědní část. Ve společenskovědní části studenti prošli centrum Brna a navštívili například…

Výběrové řízení

9. 06. 2023

Základní škola

Č.j. AKA/448/2023 Vyhlášení výběrového řízení na pozice Vyučující 1. stupně základní školy pro školní rok 2023/2024 AKADEMIA Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola, s.r.o., vyhlašuje pro školní ro…