Mateřská školka Akademia

Proč rodina MŠ AKADEMIA

Na vzdělávání dětí v mateřské škole záleží a ne že ne. Nesouhlasíme s experimenty „školiček“ a prostředím tradičních školek, pro které jsou slova „inovace“ a „moderní“ symbolem zbytečných narušení zavedených pořádků. Máme mnohaleté zkušenosti se vzděláváním a rozvojem dětí a mladých lidí v rámci konceptu Mateřské školy AKADEMIA i ve vlastních rodinách. Jsme nejen učitelé, ale především rodiče a nadšení lidé. Jsme laskavými průvodci svých dětí a žáků poznáním a rozvojem. Jsme rádi přiměřeně nároční, protože pak nejlépe vnímáme radost našich blízkých z pokroků a pochopení nových souvislostí. Věříme na vyváženost hry, vzdělávání a času pro vlastní činnost jako nejlepší cesty k všestrannému rozvoji našich nejmilejších. Máte-li pocit, že si rozumíme, Mateřská škola AKADEMIA v Brně-Líšni vás zve ke spolupráci. O naší filozofii více zde

Komu jsme vždy otevřeni

 • všem dětem od 2 do 7 let
 • všem, kteří chtějí své děti vzdělávat v jednom prostředí a s jednou filozofií AKADEMIE – od mateřské školy po základní a gymnázium
 • všem, kteří s námi chtějí spojit síly, máme-li volné místo (jednoduchá pravidla obsazování míst)
 • všem rozumným lidem, kteří věří, že první roky života jsou pro budoucí spokojenost ty nejdůležitější
 • všem, kteří se k nám byť na chvíli chtějí podívat a seznámit se
 • všem, kteří mají dobrý nápad a podporují naše bohaté aktivity

Čím je MŠ AKADEMIA jedinečná

 • přijímání do MŠ během celého roku do naplnění kapacity max. 17 dětí v kolektivu
 • provoz školky od 7 do 18 hodin
 • vzdělávání s plnou akreditací MŠMT
 • v rámci školy snadný a nestresující přechod z předškolního vzdělávání do ZŠ AKADEMIA
 • vyvážený program pro vzdělávání i hru
 • rozvoj osobnosti dítěte, jeho fantazie, kreativity a nadání
 • důraz na kompetence pro život ve společnosti
 • vlastní prostory AKADEMIE pro zájmovou činnost (velká zahrada, biologická učebna, počítačová učebna)
 • moderní výukové vybavení (interaktivní tabule)
 • bohatá nabídka originálních aktivit v ceně školeného (angličtina, logopedie…)
 • rodinné prostředí AKADEMIE – spolupráce vyučujících i žáků
 • společné aktivity žáků MŠ a ZŠ – všestranný rozvoj a příprava předškoláků
 • aktivní život dětí i rodiny (výlety, divadlo, besídky, dílny…)
 • při vzdělávání spolupracujeme s rodiči, hledáme společná řešení, nabízíme konzultace a „dobrou radu“
 • bezpečná a prostorná zahrada alternativního typu v klidné části Brno-Líšeň

Férové školkovné

 • pečovat a rozvíjet nás naplňuje, ale dělat to dobře nás něco stojí
 • máme jednoduchý systém školkovného – žádné skryté poplatky za kroužky apod.
 • nabízíme úroveň a kvalitu AKADEMIE – školkovné držíme na férové úrovni
 • nabízíme několik typů docházky – vyberete si podle potřeb dítěte i Vašich
 • základem je školkovné 6.500 Kč měsíčně při celodenním provozu (samostatně se hradí pouze strava)
 • většinu otázek vám asi zodpoví web, ale klidně se ptejte, v MŠ AKADEMIA nic neskrýváme

S čím v MŠ AKDEMIA počítejte

 • slova „vlídná důslednost“ jsou mottem naší práce
 • spolupracujeme s rodiči na všestranném rozvoji dítěte – pracujeme moderně a netradičně – dětem vlídně, ale důsledně pomáháme v porozumění základním souvislostem v jejich okolí a životě
 • spolu s rodiči pomáháme dětem vysvětlovat, jak moc potěší slova „prosím“ a „děkuji“
 • dětem vlídně představujeme život kolem nich, první pravidla, jak se chovat ke kamarádům i dospělým
 • vnímáme pocity a přání dětí – program dne pro nás není dogma

Co opravdu neděláme

 • neupřednostňujeme – všechny naše děti máme stejně rádi, všichni rodiče jsou stejně důležití
 • nevymlouváme se na špatné počasí – ven nechodíme, jen když je opravdu škaredě
 • nenutíme dělat všechny aktivity každého – vlídně ukážeme, jak může být spolupráce zábavná
 • nenutíme během dne spát – respektujeme individuální rytmus, ale čas na odpočinek si uděláme
 • nesnižujeme, neposmíváme se, nezlehčujeme, nemračíme se,…ale to už jsou jen samozřejmosti
 • nenutíme rodiče k přesnému času příchodu do MŠ – rodič si sám může zvolit, která hodina odpovídá jeho potřebám

živo(t) u nás

Každý den využíváme našeho unikátního zázemí a vybavení AKADEMIE stejně jako množství nápadů na neobvyklé aktivity, hry a vzdělávací postupy. S životem MŠ AKADEMIA se můžete seznámit v sekcích níže a na facebooku

Vybavení

DOBRÁ ADRESA

Sídlíme v klidném, čistém a bezpečném prostředí, máme k dispozici nejen přízemí budovy na Rašelinové ulici č. 9. Jen pár kroků od vchodu do Mateřské školy AKADEMIA najdeme krásnou líšeňskou přírodu. Hodně nás baví pohyb, běhání, skotačení, zkrátka hry v přírodě, proto jakmile je trochu pěkně, sportujeme venku a vyrážíme na dobrodružné „výpravy“. Ve školce máme k dispozici velkou herní místnost s mnoha novými hračkami a vybavením nejen ke hře, ale i vzdělávání. Když není venku hezky pro hry na zahradě nebo vycházku do okolí, pravidelně se ve školce věnujeme cvikům pro rozvoj správného držení těla a hrubé motoriky. Máme vlastní výdejnu obědů a svačinek i místnosti určené výhradně k odpočinku. A hlavně nadšené paní učitelky Hanku a Darju, které mají své svěřence rády.

Interaktivní tabule

Během týdne děti navštěvují interaktivní učebnu, kterou běžně využívají především žáci Základní školy AKADEMIA. Vyučující pracují s dětmi na interaktivní tabuli SMART Board a využívají materiálů vytvořených v autorském software SMART Notebook. Využitím existujících kvalitních výukových materiálů a doplněním materiálů vlastní tvorby podporujeme aktuální oblast výuky v rámci Rámcového vzdělávacího programu. Vždy se však najde chvíle na krátkou pohádku po úspěšném ukončení práce. Předškoláci navíc získávají v rámci své přípravy na vstup do základního vzdělání rozšířenou časovou dotaci výuky na interaktivní tabuli.

Bezpečná zelená zahrada

Pokud to jen trochu jde, rádi trávíme čas venku, v přírodě. Mateřská škola AKADEMIA využívá vlastní velkou oplocenou zahradu v Brně-Líšni, kde hrajeme hry, běháme, stavíme z kamínků nebo se jen tak „touláme“ s kamarády a necháme se unášet fantazií. Využíváme alternativního konceptu zahrady bez konstrukcí určených pouze pro konkrétní zábavu – na zahradě najdeme výukové botanické plochy, pergolu, amfiteátr a mnoho dalšího. Za zábavou na hřiště vyrážíme do pěkného líšeňského okolí a čas od času si uděláme také turistický výlet.

Aktuality

Nejnovější zprávy z Akademie Brno

Přijďte na Garden Party!

25. 06. 2022

AkademiaGymnáziumMateřská školaZákladní škola

Oslavme společně 30. výročí naší školy Středa 29. 6. 2022, od 17:30, Rašelinová 11

Dopravní informace

1. 05. 2022

AkademiaGymnáziumMateřská školaZákladní škola

Z důvodu výměny povrchu vozovky na ul. Rašelinová je do 30. 6. 2022 příjezd autem přímo ke škole zakázán; parkujte prosím u líšeňské radnice (ul. Jírova / Rotreklova) a k příchodu ke škole využijte po…

Rozhodnutí o přijetí do první třídy Základní školy AKADEMIA

26. 04. 2022

AkademiaMateřská školaZákladní škola

Č.j. A/0147/2022                                                                                            Datum: 26. 4. 2022 ROZHODNUTÍ o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2022/2…

zápis do Mateřské školy

25. 03. 2022

AkademiaMateřská škola

Vážení zájemci, přihlášky pro rok 2022/23 je možné podat v termínu 9. – 13. 5. 2022 a to jedním z následujících způsobů: do datové schránky školye-mailem – s uznávaným elektronickým podpisem (nel…

Během dne dětem vstřícně nabízíme mnoho podnětů a aktivit, ze kterých si mohou vybrat ty jim nejpříjemnější a nejzajímavější, jimž se s paní učitelkou během dne věnují. Dítě do žádné aktivity nenutíme, ale ukážeme mu, že vše se dá s pomocí hry a vlídného slova zvládnout a zapojit se i do zatím neznámých činností. Radost z vykonané práce a hmatatelný výsledek stejně jako možnost odnést si domů vlastní výrobek pro mámu a tátu vašemu „předškoláčkovi“ přinese zdravé sebevědomí a přirozený rozvoj osobnosti.

Některým aktivitám se věnujeme v rámci kroužků, jiné děláme jednou za čas a další zase každý den. Pravidelně se účastníme kulturních akcí (divadla), trávíme hodně času venku, zveme si do školky zajímavé hosty. Na co mohou „naše“ děti těšit?

Kroužky a aktivity

Každý den děti pracují, hrají a baví se i v rámci kroužků, které jsme na základě vlastních zkušeností a zájmu rodičů vytvořili pro děti Mateřské školy AKADEMIA. Náklady na veškeré aktivity, kterým se v kroužcích věnujeme, jsou obsaženy v ceně školkovného.

Pro předškoláky probíhá každodenní příprava do školy – grafomotorika, matematické představy, sluchová a zraková diferenciace, rozvoj jazykových schopností, orientace v čase a prostoru. S dětmi se věnujeme základům abecedy a poznávání číslic. Díky úzké spolupráci se ZŠ AKADEMIA zajišťujeme dokonalou přípravu a hladký vstup do základního vzdělávání.

Základy angličtiny

Děti seznamujeme s cizím jazykem přirozenou formou. Někteří z nás strávili kus života v anglicky mluvící zemi, a během dne tak uplatňujeme získané znalosti a zkušenosti přímo v jednotlivých aktivitách. Děti mohou vnímat cizí jazyk po celý den. Předškoláci mají v Mateřské škole AKADEMIA rozšířenou dotaci výuky angličtiny.

RUKODĚLNÉ ČINNOSTI

Rukodělným tvořením si nejen děláme radost, ale pracujeme i na rozvoji jemné motoriky. Vytváříme, vyrábíme a stavíme – v prostorách školy i na zahradě. Děti se seznamují s novými výtvarnými či pracovními činnostmi. Zkoušíme dosud nepoznané – práci s ekologickými hmotami, barevným pískem, zapouštěním barev, batikování a další.

Pohybové aktivity

V kroužku naplno využijeme především školní hřiště, kde se nejen proběhneme, ale i zdravě procvičíme svá těla pod vedením paní učitelky. Pracujeme na základě postupů speciálně zaměřených na tělesný rozvoj dětí předškolního věku. Pohybové aktivity doplňujeme cviky jógy pro děti.

Interaktivní výuka

Využíváme prostory Základní školy AKADEMIA a pravidelně navštěvujeme moderně zařízenou učebnu s interaktivní tabulí, na níž pracujeme se vzdělávacími materiály určenými pro mateřské školy. K dispozici máme i počítačovou učebnu a další prostory i vybavení Gymnázia AKADEMIA.

Přírodovědný kroužek

V kroužku se věnujeme přírodě a všemu živému. Využíváme zázemí Gymnázia AKADEMIA a navštěvujeme biologickou učebnu s živými zvířaty, kde poznáváme neobvyklé živočichy, učíme se o člověku, rostlinách, přírodě. Při hezkém počasí „pracujeme“ na zahradě, sledujeme růst našich rostlin, zaléváme a vykládáme si o plodinách a zvířatech.

Kdo se stará o děti v MŠ Akademia

 • Hedvika Svěráková

  Mateřská škola
 • Mgr. Darja Chládková

  Akademia, Gymnázium, Mateřská škola, Základní škola
 • Mgr. Ondřej Hýsek, Ph.D.

  Akademia, Gymnázium, Mateřská škola, Základní škola
 • Ing. Kristýna Burešová

  Akademia, Gymnázium, Mateřská škola, Základní škola
 • Mgr. Jitka Reitterová

  Akademia, Gymnázium, Mateřská škola, Základní škola
 • Bc. Hana Bednárová

  Mateřská škola, Základní škola
 • Darja Budínová

  Mateřská škola