Mateřská školka Akademia

PROČ MATEŘSKÁ ŠKOLA AKADEMIA

Na kvalitním vzdělávání dětí již v mateřské škole záleží, a to velmi. Máme mnohaleté zkušenosti se vzděláváním a rozvojem dětí v rámci Mateřské školy AKADEMIA i ve vlastních rodinách. Jsme nejen učitelé, ale především rodiče a nadšení lidé. Jsme laskavými a profesionálními průvodci našich dětí poznáváním a rozvojem. Jsme přiměřeně nároční, protože rádi vnímáme radost našich blízkých z pokroků a pochopení nových souvislostí. Věříme na vyváženost hry, vzdělávání a času pro vlastní dětské aktivity jako na nejlepší cestu k všestrannému rozvoji našich nejmilejších. Máte-li pocit, že si rozumíme, Mateřská škola AKADEMIA v Brně-Líšni vás zve ke spolupráci. O naší filozofii se více dočtete zde.

KOMU JSME OTEVŘENI

 • dětem od 2 do 7 let a jejich rodičům
 • všem, kteří chtějí své děti vzdělávat v jednom prostředí a s jednotnou filozofií školy AKADEMIA – od mateřské školy přes základní školu až po všeobecné gymnázium
 • všem, kteří s námi chtějí spojit síly, máme-li volné místo – máme jednoduchá a férová pravidla obsazování míst
 • všem lidem, kteří věří, že první roky života jsou pro budoucí spokojenost a vývoj dítěte těmi nejdůležitějšími
 • všem, kteří se k nám – byť jen na chvíli – chtějí podívat a seznámit se s námi
 • všem, kteří mají dobrý nápad a podporují naše bohaté aktivity

ČÍM JE MATEŘSKÁ ŠKOLA AKADEMIA JEDINEČNÁ

 • přijímání do mateřské školy během celého školního roku do naplnění kapacity maximálně 17 dětí v kolektivu
 • provoz školky od 7 do 18 hodin
 • vzdělávání s plnou akreditací MŠMT
 • v rámci školy možný nestresující přechod z předškolního vzdělávání do Základní školy AKADEMIA
 • vyvážený program pro vzdělávání i hru
 • rozvoj osobnosti dítěte, jeho fantazie, kreativity a nadání
 • důraz na kompetence pro život ve společnosti
 • vlastní prostory školy AKADEMIA pro zájmovou činnost – bezpečná a prostorná školní zahrada alternativního typu v klidné části Brno-Líšeň, multifunkční místnost, učebna s interaktivní tabulí, učebna přírodních věd
 • bohatá nabídka originálních aktivit v ceně školkovného
 • bezpečné rodinné prostředí školy AKADEMIA, spolupráce vyučujících, rodičů i dětí
 • společné aktivity žáků mateřské i základní školy AKADEMIA – všestranný rozvoj a příprava předškoláků na vstup do základní školy
 • aktivní život dětí i rodiny – výlety, divadlo, besídky, dílny…
 • při vzdělávání spolupracujeme s rodiči, hledáme společná řešení, nabízíme konzultace i dobré rady

Férové školkovné

 • pečovat a rozvíjet nás naplňuje, ale dělat to dobře něco stojí
 • máme jednoduchý a férový systém školkovného – žádné skryté poplatky za kroužky apod.
 • nabízíme vysokou úroveň a kvalitu školy AKADEMIA – školkovné držíme na přijatelné úrovni
 • nabízíme několik typů docházky – vyberete si podle potřeb dítěte i Vašich
 • základem je školkovné 6 500 Kč měsíčně při celodenním provozu (samostatně se hradí pouze strava)
 • většinu otázek vám asi zodpoví web, ale klidně se ptejte, v Mateřské škole AKADEMIA nic neskrýváme

S ČÍM V MATEŘSKÉ ŠKOLE AKDEMIA POČÍTEJTE

 • slova „vlídná důslednost“ jsou mottem naší práce
 • spolupracujeme s rodiči na všestranném rozvoji dítěte, pracujeme moderně i netradičně – dětem vlídně, ale důsledně pomáháme v porozumění základním souvislostem v jejich okolí a životě
 • spolu s rodiči pomáháme dětem vysvětlovat, jak moc potěší slova „prosím“ a „děkuji“
 • dětem vlídně představujeme život kolem nich, první pravidla, jak se chovat ke kamarádům i dospělým
 • vnímáme pocity a přání dětí – program dne pro nás není dogma

Co opravdu neděláme

 • neupřednostňujeme – všechny naše děti máme stejně rádi, všichni rodiče jsou stejně důležití
 • nezůstáváme zavření ve školce, ale chodíme pravidelně ven, i když zrovna nesvítí sluníčko
 • nenutíme dělat všechny aktivity každého – vlídně ukážeme, jak může být spolupráce zábavná
 • nenutíme během dne spát – respektujeme individuální rytmus dětí, ale čas na odpočinek si vždy uděláme
 • neponižujeme, neposmíváme se, nezlehčujeme, nemračíme se … ale to už jsou jen samozřejmosti
 • nenutíme rodiče k přesnému času příchodu do mateřské školy – rodič si sám může zvolit, která hodina odpovídá jeho potřebám

živo(t) u nás

Každý den využíváme našeho unikátního zázemí a vybavení školy AKADEMIA. Každý den uskutečňujeme množství nápadů na neobvyklé aktivity, hry a vzdělávací postupy. S životem Mateřské školy AKADEMIA se můžete seznámit zde na webu i na našem facebooku.

LOKALITA A VYBAVENÍ

DOBRÁ ADRESA

Sídlíme v klidném, čistém a bezpečném líšeňském prostředí, máme k dispozici nejen přízemí budovy na Rašelinové ulici č. 9. Jen pár kroků od vchodu do Mateřské školy AKADEMIA najdeme krásnou přírodu. Baví nás pohyb, běhání, skotačení, zkrátka hry v přírodě, proto jakmile je aspoň trochu pěkně, sportujeme venku a vyrážíme na dobrodružné „výpravy“. Ve školce máme k dispozici velkou herní místnost s mnoha hračkami a vybavením nejen ke hře, ale i ke vzdělávání. Když není venku hezky pro hry na zahradě nebo vycházku do okolí, pravidelně se ve školce věnujeme cvikům pro rozvoj správného držení těla a hrubé motoriky. Máme vlastní výdejnu obědů a svačinek i místnosti určené výhradně k odpočinku. A hlavně nadšené paní učitelky Hanku a Darju, které mají své svěřence rády.

Interaktivní tabule

Vyučující mají možnost pracovat s dětmi na interaktivní tabuli SMART Board. Využíváme vlastní a osvědčené kvalitní výukové materiály (vytvořené v autorském software SMART Notebook). Podporujeme tak jednotlivé vyučovací oblasti definované Rámcovým vzdělávacím programem. Po úspěšném ukončení práce se však vždy najde chvíle i na krátkou pohádku.

Bezpečná zelená zahrada

Pokud to jen trochu jde, rádi trávíme čas venku, v přírodě. Mateřská škola AKADEMIA využívá vlastní velkou oplocenou zahradu, kde hrajeme hry, běháme, stavíme z kamínků nebo se jen tak „touláme“ s kamarády a necháme se unášet fantazií. Využíváme alternativního konceptu zahrady bez konstrukcí určených pouze pro konkrétní zábavu – na zahradě najdeme výukové botanické plochy, pergolu, amfiteátr a mnoho dalšího. Za zábavou na hřiště vyrážíme do pěkného líšeňského okolí a čas od času si uděláme také turistický výlet.

Aktuality

Nejnovější zprávy z Akademie Brno

zahradní slavnost 2022

24. 08. 2022

AkademiaGymnáziumMateřská školaZákladní škola

Přijďte na Garden Party!

25. 06. 2022

AkademiaGymnáziumMateřská školaZákladní škola

Oslavme společně 30. výročí naší školy Středa 29. 6. 2022, od 17:30, Rašelinová 11

Dopravní informace

1. 05. 2022

AkademiaGymnáziumMateřská školaZákladní škola

Z důvodu výměny povrchu vozovky na ul. Rašelinová je do 30. 6. 2022 příjezd autem přímo ke škole zakázán; parkujte prosím u líšeňské radnice (ul. Jírova / Rotreklova) a k příchodu ke škole využijte po…

Rozhodnutí o přijetí do první třídy Základní školy AKADEMIA

26. 04. 2022

AkademiaMateřská školaZákladní škola

Č.j. A/0147/2022                                                                                            Datum: 26. 4. 2022 ROZHODNUTÍ o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2022/2…

Během dne dětem nabízíme mnoho podnětů a aktivit, ze kterých si mohou vybrat ty jim nejpříjemnější a pro ně nejzajímavější, jimž se pak s paní učitelkou věnují. Dítě do žádné aktivity nenutíme, ale ukážeme mu, že vše se dá s pomocí hry a vlídného slova zvládnout a zapojit se i do zatím neznámých činností. Radost z vykonané práce a hmatatelný výsledek, stejně jako možnost odnést si domů vlastní výrobek pro mámu a tátu, vašemu předškolákovi přinese zdravé sebevědomí a přirozený rozvoj osobnosti.

Některým aktivitám se věnujeme denně, jiným v rámci kroužků, další děláme jednou za čas. Pravidelně se účastníme kulturních akcí (divadla), trávíme hodně času venku, zveme si do školky zajímavé hosty.

Kroužky a aktivity

Každý den děti pracují, hrají si a baví se i v rámci kroužků, které jsme na základě vlastních zkušeností a zájmu rodičů vytvořili pro děti Mateřské školy AKADEMIA.

Každý den se s dětmi připravujeme na vstup do základní školy – pomáháme dětem s rozvojem motorického vývoje, ale rozvíjíme i jejich další oblasti, jakými jsou např. sluchové či zrakové vnímání, jazykový cit, matematické představy, orientace v čase a prostoru a mnoho dalších. Díky úzké spolupráci se Základní školou AKADEMIA zajišťujeme dokonalou přípravu pro hladký vstup do první třídy.

Základy angličtiny

Děti seznamujeme s cizím jazykem přirozenou formou. Někteří z nás strávili kus života v anglicky mluvící zemi, a během dne tak uplatňujeme získané znalosti a zkušenosti přímo v jednotlivých aktivitách. Děti tak mohou pravidelně vnímat cizí jazyk.

RUKODĚLNÉ ČINNOSTI

Rukodělným tvořením si nejen děláme radost, ale pracujeme i na rozvoji jemné motoriky. Tvoříme, vyrábíme a stavíme, v prostorách školy nebo i na zahradě. Děti se seznamují s novými výtvarnými či pracovními činnostmi. Zkoušíme dosud nepoznané – práci s ekologickými hmotami, barevným pískem, zapouštěním barev, batikování a další.

HUDEBNĚ – POHYBOVÉ AKTIVITY

Pohybu se věnujeme pravidelně. Využíváme k tomu nejen prostor mateřské školy, ale i školního hřiště. Každé ráno začínáme rozcvičkou, během které se nejen proběhneme, ale i zdravě procvičíme svá těla. Do pohybu často zařazujeme i hudební složku. Učíme se různým písním s pohybem nebo tanečkům. Pracujeme na základě postupů speciálně zaměřených na tělesný rozvoj dětí předškolního věku. Pohybové aktivity doplňujeme cviky jógy pro děti.

TECHNICKÉ A DIGITÁLNÍ ČINNOSTI

V rámci kroužku rozvíjíme u dětí logické myšlení, technické dovednosti, seznamuje se s digitálním světem a technologiemi. Máme k dispozici mnoho různých her, polytechnických stavebnic, ale i technického vybavení, jakými jsou např. učebna interaktivní tabule, či programovatelní robůtci Bee-Bot.

Přírodovědný kroužek

V kroužku se věnujeme přírodě a všemu živému. Máme možnost využití zázemí Gymnázia AKADEMIA a jeho přírodovědné učebny s živými zvířaty. Poznáváme neobvyklé živočichy, učíme se o člověku, rostlinách, přírodě, věnujeme pozornost svému okolí. Za pěkného počasí „pracujeme“ na zahradě, kde máme vlastní záhony pro pěstování květin nebo oblíbených plodin.

Kdo se stará o děti v MŠ Akademia

Bc. Hana Bednárová

vedoucí učitelka MŠ
bednarova@akademy.cz

Aprobace: MŠ

Ing. Kristýna Burešová

asistentka vedení školy, hospodářka
buresova@akademy.cz

Mgr. Darja Chládková

ředitelka školy, jednatelka
chladkova@akademy.cz

Aprobace: M, Ch; 1. stupeň

Lenka Holaňová

ekonomka školy
holanova@akademy.cz

Irena Hřibová

provozní personál

Mgr. Ondřej Hýsek Ph.D.

zástupce ředitelky, jednatel
hysek@akademy.cz

Aprobace: D, Č

Pavlína Jeřábková

provozní personál

Růžena Kamenská

provozní personál

Hana Konrádová

vedoucí školní jídelny-výdejny
konradova@akademy.cz

Martin Krpec

školník
krpec@akademy.cz

Mgr. Jitka Reitterová

vedoucí SPC, školní psycholožka
reitterova@akademy.cz

Aprobace: SPC

Bc. Darja Smékalová

učitelka MŠ
smekalova@akademy.cz

Aprobace: MŠ

Hedvika Svěráková

zastupující učitelka MŠ

Aprobace: MŠ