Mateřská školka Akademia

PROČ MATEŘSKÁ ŠKOLA AKADEMIA

Na kvalitním vzdělávání dětí již v mateřské škole záleží, a to velmi. Máme mnohaleté zkušenosti se vzděláváním a rozvojem dětí v rámci Mateřské školy AKADEMIA i ve vlastních rodinách. Jsme nejen učitelé, ale především rodiče a nadšení lidé. Jsme laskavými a profesionálními průvodci našich dětí poznáváním a rozvojem. Jsme přiměřeně nároční, protože rádi vnímáme radost našich blízkých z pokroků a pochopení nových souvislostí. Věříme na vyváženost hry, vzdělávání a času pro vlastní dětské aktivity jako na nejlepší cestu k všestrannému rozvoji našich nejmilejších. Máte-li pocit, že si rozumíme, Mateřská škola AKADEMIA v Brně-Líšni vás zve ke spolupráci. O naší filozofii se více dočtete zde.

KOMU JSME OTEVŘENI

 • dětem od 2 do 7 let a jejich rodičům
 • všem, kteří chtějí své děti vzdělávat v jednom prostředí a s jednotnou filozofií školy AKADEMIA – od mateřské školy přes základní školu až po všeobecné gymnázium
 • všem, kteří s námi chtějí spojit síly, máme-li volné místo – máme jednoduchá a férová pravidla obsazování míst
 • všem lidem, kteří věří, že první roky života jsou pro budoucí spokojenost a vývoj dítěte těmi nejdůležitějšími
 • všem, kteří se k nám – byť jen na chvíli – chtějí podívat a seznámit se s námi
 • všem, kteří mají dobrý nápad a podporují naše bohaté aktivity

ČÍM JE MATEŘSKÁ ŠKOLA AKADEMIA JEDINEČNÁ

 • přijímání do mateřské školy během celého školního roku do naplnění kapacity maximálně 17 dětí v kolektivu
 • provoz školky od 7 do 18 hodin
 • vzdělávání s plnou akreditací MŠMT
 • v rámci školy možný nestresující přechod z předškolního vzdělávání do Základní školy AKADEMIA
 • vyvážený program pro vzdělávání i hru
 • rozvoj osobnosti dítěte, jeho fantazie, kreativity a nadání
 • důraz na kompetence pro život ve společnosti
 • vlastní prostory školy AKADEMIA pro zájmovou činnost – bezpečná a prostorná školní zahrada alternativního typu v klidné části Brno-Líšeň, multifunkční místnost, učebna s interaktivní tabulí, učebna přírodních věd
 • bohatá nabídka originálních aktivit v ceně školkovného
 • bezpečné rodinné prostředí školy AKADEMIA, spolupráce vyučujících, rodičů i dětí
 • společné aktivity žáků mateřské i základní školy AKADEMIA – všestranný rozvoj a příprava předškoláků na vstup do základní školy
 • aktivní život dětí i rodiny – výlety, divadlo, besídky, dílny…
 • při vzdělávání spolupracujeme s rodiči, hledáme společná řešení, nabízíme konzultace i dobré rady

Férové školkovné

 • pečovat a rozvíjet nás naplňuje, ale dělat to dobře něco stojí
 • máme jednoduchý a férový systém školkovného – žádné skryté poplatky za kroužky apod.
 • nabízíme vysokou úroveň a kvalitu školy AKADEMIA – školkovné držíme na přijatelné úrovni
 • nabízíme několik typů docházky – vyberete si podle potřeb dítěte i Vašich
 • základem je školkovné 6 500 Kč měsíčně při celodenním provozu (samostatně se hradí pouze strava)
 • většinu otázek vám asi zodpoví web, ale klidně se ptejte, v Mateřské škole AKADEMIA nic neskrýváme

S ČÍM V MATEŘSKÉ ŠKOLE AKADEMIA POČÍTEJTE

 • slova „vlídná důslednost“ jsou mottem naší práce
 • spolupracujeme s rodiči na všestranném rozvoji dítěte, pracujeme moderně i netradičně – dětem vlídně, ale důsledně pomáháme v porozumění základním souvislostem v jejich okolí a životě
 • spolu s rodiči pomáháme dětem vysvětlovat, jak moc potěší slova „prosím“ a „děkuji“
 • dětem vlídně představujeme život kolem nich, první pravidla, jak se chovat ke kamarádům i dospělým
 • vnímáme pocity a přání dětí – program dne pro nás není dogma

Co opravdu neděláme

 • neupřednostňujeme – všechny naše děti máme stejně rádi, všichni rodiče jsou stejně důležití
 • nezůstáváme zavření ve školce, ale chodíme pravidelně ven, i když zrovna nesvítí sluníčko
 • nenutíme dělat všechny aktivity každého – vlídně ukážeme, jak může být spolupráce zábavná
 • nenutíme během dne spát – respektujeme individuální rytmus dětí, ale čas na odpočinek si vždy uděláme
 • neponižujeme, neposmíváme se, nezlehčujeme, nemračíme se … ale to už jsou jen samozřejmosti
 • nenutíme rodiče k přesnému času příchodu do mateřské školy – rodič si sám může zvolit, která hodina odpovídá jeho potřebám

živo(t) u nás

Každý den využíváme našeho unikátního zázemí a vybavení školy AKADEMIA. Každý den uskutečňujeme množství nápadů na neobvyklé aktivity, hry a vzdělávací postupy. S životem Mateřské školy AKADEMIA se můžete seznámit zde na webu i na našem facebooku.

LOKALITA A VYBAVENÍ

DOBRÁ ADRESA

Sídlíme v klidném, čistém a bezpečném líšeňském prostředí, máme k dispozici nejen přízemí budovy na Rašelinové ulici č. 9. Jen pár kroků od vchodu do Mateřské školy AKADEMIA najdeme krásnou přírodu. Baví nás pohyb, běhání, skotačení, zkrátka hry v přírodě, proto jakmile je aspoň trochu pěkně, sportujeme venku a vyrážíme na dobrodružné „výpravy“. Ve školce máme k dispozici velkou herní místnost s mnoha hračkami a vybavením nejen ke hře, ale i ke vzdělávání. Když není venku hezky pro hry na zahradě nebo vycházku do okolí, pravidelně se ve školce věnujeme cvikům pro rozvoj správného držení těla a hrubé motoriky. Máme vlastní výdejnu obědů a svačinek i místnosti určené výhradně k odpočinku. A hlavně nadšené paní učitelky Hanku a Darju, které mají své svěřence rády.

Interaktivní tabule

Vyučující mají možnost pracovat s dětmi na interaktivní tabuli SMART Board. Využíváme vlastní a osvědčené kvalitní výukové materiály (vytvořené v autorském software SMART Notebook). Podporujeme tak jednotlivé vyučovací oblasti definované Rámcovým vzdělávacím programem. Po úspěšném ukončení práce se však vždy najde chvíle i na krátkou pohádku.

Bezpečná zelená zahrada

Pokud to jen trochu jde, rádi trávíme čas venku, v přírodě. Mateřská škola AKADEMIA využívá vlastní velkou oplocenou zahradu, kde hrajeme hry, běháme, stavíme z kamínků nebo se jen tak „touláme“ s kamarády a necháme se unášet fantazií. Využíváme alternativního konceptu zahrady bez konstrukcí určených pouze pro konkrétní zábavu – na zahradě najdeme výukové botanické plochy, pergolu, amfiteátr a mnoho dalšího. Za zábavou na hřiště vyrážíme do pěkného líšeňského okolí a čas od času si uděláme také turistický výlet.

Aktuality

Nejnovější zprávy z Akademie Brno

PROVOZ SEKRETARIÁTU ŠKOLY O PRÁZDNINÁCH

28. 06. 2024

AkademiaGymnáziumMateřská školaZákladní škola

Vážení rodiče, milí žáci, sekretariát školy (tel. 544 211 547) Vám bude o prázdninách k dispozici v čase 9:00 – 11:00 ve dnech: 10. 7. 2024 24. 7. 2024 14. 8. 2024 28. 8. 2024 Můžete se na n…

Pozvánka na zahradní slavnost

21. 06. 2024

AkademiaGymnáziumMateřská školaZákladní škola

Rozhodnutí o přijetí do mateřské školy

28. 05. 2024

AkademiaMateřská škola

Č. j. AKA/377/2024 Datum zveřejnění: 28. 5. 2024 ROZHODNUTÍ o přijetí žáků k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2024/2025 Podle registračních čísel (evidenčních čísel přihlášky): Ředitel základn…

Stavitelé města a mostů

14. 05. 2024

Mateřská škola

V dubnu jsme si mohli vyzkoušet, jaké to je být stavitelem města a poté i stavitelem mostů. A to díky dvou úžasným technickým programům. Teď už víme, co je součástí města, jaká je práce kartografa, či…

Během dne dětem nabízíme mnoho podnětů a aktivit, ze kterých si mohou vybrat ty jim nejpříjemnější a pro ně nejzajímavější, jimž se pak s paní učitelkou věnují. Dítě do žádné aktivity nenutíme, ale ukážeme mu, že vše se dá s pomocí hry a vlídného slova zvládnout a zapojit se i do zatím neznámých činností. Radost z vykonané práce a hmatatelný výsledek, stejně jako možnost odnést si domů vlastní výrobek pro mámu a tátu, vašemu předškolákovi přinese zdravé sebevědomí a přirozený rozvoj osobnosti.

Některým aktivitám se věnujeme denně, jiným v rámci kroužků, další děláme jednou za čas. Pravidelně se účastníme kulturních akcí (divadla), trávíme hodně času venku, zveme si do školky zajímavé hosty.

Kroužky a aktivity

Každý den děti pracují, hrají si a baví se i v rámci kroužků, které jsme na základě vlastních zkušeností a zájmu rodičů vytvořili pro děti Mateřské školy AKADEMIA.

Každý den se s dětmi připravujeme na vstup do základní školy – pomáháme dětem s rozvojem motorického vývoje, ale rozvíjíme i jejich další oblasti, jakými jsou např. sluchové či zrakové vnímání, jazykový cit, matematické představy, orientace v čase a prostoru a mnoho dalších. Díky úzké spolupráci se Základní školou AKADEMIA zajišťujeme dokonalou přípravu pro hladký vstup do první třídy.

Základy angličtiny

Děti seznamujeme s cizím jazykem přirozenou formou. Někteří z nás strávili kus života v anglicky mluvící zemi, a během dne tak uplatňujeme získané znalosti a zkušenosti přímo v jednotlivých aktivitách. Děti tak mohou pravidelně vnímat cizí jazyk.

RUKODĚLNÉ ČINNOSTI

Rukodělným tvořením si nejen děláme radost, ale pracujeme i na rozvoji jemné motoriky. Tvoříme, vyrábíme a stavíme, v prostorách školy nebo i na zahradě. Děti se seznamují s novými výtvarnými či pracovními činnostmi. Zkoušíme dosud nepoznané – práci s ekologickými hmotami, barevným pískem, zapouštěním barev, batikování a další.

HUDEBNĚ – POHYBOVÉ AKTIVITY

Pohybu se věnujeme pravidelně. Využíváme k tomu nejen prostor mateřské školy, ale i školního hřiště. Každé ráno začínáme rozcvičkou, během které se nejen proběhneme, ale i zdravě procvičíme svá těla. Do pohybu často zařazujeme i hudební složku. Učíme se různým písním s pohybem nebo tanečkům. Pracujeme na základě postupů speciálně zaměřených na tělesný rozvoj dětí předškolního věku. Pohybové aktivity doplňujeme cviky jógy pro děti.

TECHNICKÉ A DIGITÁLNÍ ČINNOSTI

V rámci kroužku rozvíjíme u dětí logické myšlení, technické dovednosti, seznamuje se s digitálním světem a technologiemi. Máme k dispozici mnoho různých her, polytechnických stavebnic, ale i technického vybavení, jakými jsou např. učebna interaktivní tabule, či programovatelní robůtci Bee-Bot.

Přírodovědný kroužek

V kroužku se věnujeme přírodě a všemu živému. Máme možnost využití zázemí Gymnázia AKADEMIA a jeho přírodovědné učebny s živými zvířaty. Poznáváme neobvyklé živočichy, učíme se o člověku, rostlinách, přírodě, věnujeme pozornost svému okolí. Za pěkného počasí „pracujeme“ na zahradě, kde máme vlastní záhony pro pěstování květin nebo oblíbených plodin.

Kdo se stará o děti v MŠ Akademia

Bc. Hana Bednárová

vedoucí učitelka MŠ
bednarova@akademy.cz

Aprobace: MŠ

Ing. Kristýna Burešová

hospodářka, asistentka vedení školy
buresova@akademy.cz

Sandra Gažiová

provozní personál

Ing. Marie Hartlová

zástupkyně ředitele školy, koordinátorka ICT
hartlova@akademy.cz

Aprobace: M, F, Ch, I

Lenka Holaňová

ekonomka školy
holanova@akademy.cz

Irena Hřibová

provozní personál

Mgr. Ondřej Hýsek Ph.D.

ředitel školy, jednatel
hysek@akademy.cz

Aprobace: D, Č

Růžena Kamenská

provozní personál

Hana Konrádová

vedoucí školní jídelny-výdejny
konradova@akademy.cz

Martin Krpec

školník
krpec@akademy.cz

Mgr. Ivana Nikolić

zastupující učitelka MŠ
nikolic@akademy.cz

Aprobace: MŠ

Mgr. Jitka Reitterová

vedoucí SPC a ŠPP, školní psycholožka, metodik prevence
reitterova@akademy.cz

Bc. Darja Smékalová

učitelka MŠ
smekalova@akademy.cz

Aprobace: MŠ