Informace pro uchazeče

Ve školním roce 2024/2025 otevíráme jednu třídu MŠ AKADEMIA, v níž bude celkem 17 dětí.

PŘIJĎTE SE K NÁM PODÍVAT!

 • 16. 1. 2024 (15:30-17:30) – Den otevřených dveří I.
 • 13. 2. 2024 (15:30-17:30) – Den otevřených dveří II.
 • v individuálně dohodnutém termínu (prostřednictvím e-mailu akademy@akademy.cz nebo tel. 544 211 547)

Budete si moci prohlédnout prostory naší mateřské školy (Rašelinová 9, přízemí) a k dispozici vám budou paní učitelky, které zodpoví vaše dotazy ohledně vzdělávání, docházky a přihlášek pro školní rok 2024/2025. Případně s vašimi dotazy kontaktujte vedoucí učitelku MŠ AKADEMIA Bc. Hanu Bednárovou (bednarova@akademy.cz).

ZÁPIS DO MŠ AKADEMIA

Zápis se uskuteční bez přítomnosti dětí doručením žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání. Přihlášky pro školní rok 2024/2025 podávejte v termínu 13. – 17. 5. 2024, a to jedním z následujících způsobů:

 • do datové schránky školy (ID: y4k9b24)
 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat pouze prostý e mail) – přihlášku posílejte na adresu akademy@akademy.cz
 • doporučenou poštou na adresu školy (AKADEMIA, Rašelinová 11, 628 00 Brno)
 • osobním podáním na sekretariátu školy v pracovní dny mezi 8-15 hod. (Rašelinová 11, první patro)
K přihlášce je nutno doložit následující dokumenty (formuláře ke stažení naleznete zde):
 • žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (součástí je vyjádření dětského lékaře)
 • Informace o zpracování osobních údajů (GDPR)
 • rodný list dítěte (kopie)
 • doklad totožnosti zákonného zástupce dítěte (kopie)

Kritéria zápisu:

 • celotýdenní docházka
 • věk dítěte, a to následovně:
 • dítě ve věku 3 – 6 let
 • dítě mladší 3 let, pokud je fyzicky a psychicky zralé a schopné účastnit se předškolního vzdělávání (základní hygienické návyky, sebeobsluha přiměřená věku dítěte)
 • sourozenec na škole AKADEMIA
 • sdílení filozofie naší školy

Zájemci o částečnou docházku budou umístěni podle zbývajících volných míst. Součástí filozofie naší školy je zachování věkové heterogenity třídy (tj. příjem nových dětí je vždy závislý od aktuálního složení současné třídy). Přijetí dítěte není nárokové. O konečném rozhodnutí o přijetí či nepřijetí rozhoduje ředitel školy.

Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí vám bude sděleno individuálně e-mailem nebo telefonicky do konce května 2024 (termín bude upřesněn). Měsíční školkovné za celodenní docházku je ve výši 6500,-Kč (nevratná záloha splatná po zápisu činí 3500,-Kč). Sourozenec má automatickou slevu ve výši 10 %.

Díky malému kolektivu pracujeme individuálně s předškoláky i se šikovnými dětmi mladšími 3 let!

Podání přihlášky do naší školky není omezeno věkem dítěte. Malý kolektiv umožňuje individuální domluvu s rodiči i práci s dětmi mladšími, které mají možnost se učit od starších kamarádů. O možnostech přijetí mladšího dítěte promluvte s paní učitelkou, která se Vám, i potřebám Vašeho nejdražšího, bude snažit vyjít maximálně vstříc. Specifickými aktivitami důkladně připravujeme předškoláky na vzdělávání na základním stupni.

Otevírací doba mateřské školy je 7 – 18 hodin!

Rozumíme tomu, že sladit pracovní život s rodinným není úplně jednoduché. Navíc, při návratu do zaměstnání z rodičovské dovolené každý potřebuje nějaký čas na to, než se vše “zaběhne” a v této době je velmi důležité vědomí, že aspoň starost s tím, kdo a kdy vyzvedne nejmenšího ze školky nemusí být až tak stresující. Žijeme v době, kdy jen málokdo z nás ukončí práci doslova “po-o”. Mateřská škola je otevřená od 7 do 18 hodin, po celou dobu jsou u nás děti v bezpečí a pracujeme na jejich všestranném rozvoji.

Kolik školka stojí?

Jako soukromá mateřská škola jsme financováni především z příspěvků rodičů na vzdělávání dětí, kteří mají zájem o opravdové vzdělávání svých dětí kvalifikovanými pracovníky a v příjemném motivujícím prostředí. Systém příspěvků rodičů je jednoduchý, přehledný a umožňuje volit z několika typů docházky.
V základu nabízíme férové „školkovné“ ve výši 6 500,-Kč měsíčně při celodenním provozu nebo 4 900,-Kč měsíčně při polodenním provozu. V tomto příspěvku jsou zahrnuty náklady na všechny nabízené aktivity v kolektivu maximálně 17 dětí.
Umožňujeme také docházku jen některé (předem vybrané) dny v týdnu. Cena za jeden den v týdnu je 1600,-Kč, dva dny 2600,-Kč, tři dny 3900,-Kč a čtyři dny 4200,-Kč.
Poskytujeme slevu na školkovné ve výši 10 % pro rodiče, kteří nám do své péče svěří i sourozence.
Samostatně se hradí pouze strava, kterou pro naši školu zajišťuje Školní jídelna Masarova. Celodenní strava pro děti do šesti let je 50,-Kč.

Přijďte se k nám podívat – seznámit se

Před rozhodnutím o podání přihlášky Vás i Vaše děti rádi ve školce přivítáme a ukážeme Vám prostory pro zájmové aktivity dětí. S paní učitelkou můžete osobně prodiskutovat Vaše otázky a zájem na konkrétním směru rozvoje Vašeho nejmilejšího. Díky malému kolektivu se potřebám dětí a požadavkům rodičů věnujeme opravdu individuálně. S paní učitelkou budete v úzkém kontaktu i během docházky Vašeho dítěte do školky.

Co nejméně formalit

Neřídíme se bodovacím systémem státních mateřských škol. V naší školce se snažíme co nejvíce “formálních pravidel” ve vztahu k rodičům uvolnit na rovinu přátelské individuální domluvy. Každé z “našich” dětí je pro nás stejně důležité nezávisle na tom, odkud k nám přichází, kolik má přesně let a co vše již dokáže. Pokud se vyskytne problém, vždy volíme neformální osobní domluvu na nejlepším řešení.

Jednoduchý systém obsazování volných míst

Mateřskou školu obsazujeme do naplnění kapacity 17 míst, která jsme pro “naše” děti připravili. V případě více podaných žádostí dáváme přednost těm, kteří své děti hlásí k celotýdenní docházce. Informace k ceně “školkovného“ naleznete zde.

Co děti potřebují?

Ve školce máme vše co je třeba k vzdělávacím činnostem, hře i odpočinku. Přesto je pár věcí, kterými byste měli děti vybavit, aby si své dny užívali naplno. Třeba Vám příjde vhod krátký seznam toho nejnutnějšího, na všem dalším se domluvíte s paní učitelkou. Čím děti vybavit?

 • Pohodlné a praktické oblečení do vnitřních prostor školky. Dítě v tomto oděvu stráví většinu dne. Je proto velice důležité, aby se v něm dítě cítilo opravdu příjemně.
 • Přezůvky, to znamená jakákoliv pohodlná obuv, kterou bude dítě nosit pouze ve třídě.
 • Oblečení pro pobyt venku. Přizpůsobit ročnímu období. Doporučujeme jedno oblečení na “písek”, kde se dítě může ušpinit a jiné na procházky.
 • Počasí bývá někdy nepřející, a proto by každý měl mít k dispozici pláštěnku.
 • U dětí člověk nikdy neví, co vyvedou nebo co se stane, a proto by se hodilo kompletní náhradní oblečení.
 • K odpolednímu spánku, uleháme v pyžamku!

Pro uchazeče

Ikona
Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do MŠ AKADEMIA
Ikona
Zápis do MŠ AKADEMIA vyhlášení
Ikona
Informace o zpracování osobních údajů - MŠ
Ikona
Kritéria přijetí do MŠ AKADEMIA

  Dokumenty ke stažení – obecné

  Ikona
  Školní vzdělávací program - Dobrodružná výprava za poznáním
  Ikona
  Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně IV
  Ikona
  Informační memorandum ke zpracování osobních údajů
  Ikona
  Výroční zpráva 2022 – 2023
  Ikona
  Harmonogram školního roku 2023/24 G+MŠ
  Ikona
  Směrnice ke školnímu řádu
  Ikona
  Protokol o kontrole ČŠI 2023 nový
  Ikona
  Výroční zpráva 2021 - 2022
  Ikona
  Program poradenských služeb
  Ikona
  Strategie prevence neúspěšnosti
  Ikona
  Minimální preventivní program 2022-2023
  Ikona
  Školní řád MŠ
  Ikona
  Informace o zpracování osobních údajů
  Ikona
  Pravidla chování v online prostředí
  Ikona
  Pravidla distanční výuky
  Ikona
  Žádost o uvolnění z výuky
  Ikona
  Traumatologický plán
  Ikona
  Program proti šikanování
  Ikona
  Krizový plán školy
  Ikona
  Univerzální žádost
  Ikona
  Školní poradenské pracoviště
  Ikona
  Řád školní jídelny-výdejny
  Ikona
  Co kdy během dne děláme
  Ikona
  Inspekční zpráva – 2023

   Aktuality

   Nejnovější zprávy z Akademie Brno

   PROVOZ SEKRETARIÁTU ŠKOLY O PRÁZDNINÁCH

   28. 06. 2024

   AkademiaGymnáziumMateřská školaZákladní škola

   Vážení rodiče, milí žáci, sekretariát školy (tel. 544 211 547) Vám bude o prázdninách k dispozici v čase 9:00 – 11:00 ve dnech: 10. 7. 2024 24. 7. 2024 14. 8. 2024 28. 8. 2024 Můžete se na n…

   Pozvánka na zahradní slavnost

   21. 06. 2024

   AkademiaGymnáziumMateřská školaZákladní škola

   Rozhodnutí o přijetí do mateřské školy

   28. 05. 2024

   AkademiaMateřská škola

   Č. j. AKA/377/2024 Datum zveřejnění: 28. 5. 2024 ROZHODNUTÍ o přijetí žáků k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2024/2025 Podle registračních čísel (evidenčních čísel přihlášky): Ředitel základn…

   Stavitelé města a mostů

   14. 05. 2024

   Mateřská škola

   V dubnu jsme si mohli vyzkoušet, jaké to je být stavitelem města a poté i stavitelem mostů. A to díky dvou úžasným technickým programům. Teď už víme, co je součástí města, jaká je práce kartografa, či…

   Kdo se stará o děti v MŠ Akademia

   Bc. Hana Bednárová

   vedoucí učitelka MŠ
   bednarova@akademy.cz

   Aprobace: MŠ

   Ing. Kristýna Burešová

   hospodářka, asistentka vedení školy
   buresova@akademy.cz

   Sandra Gažiová

   provozní personál

   Ing. Marie Hartlová

   zástupkyně ředitele školy, koordinátorka ICT
   hartlova@akademy.cz

   Aprobace: M, F, Ch, I

   Lenka Holaňová

   ekonomka školy
   holanova@akademy.cz

   Irena Hřibová

   provozní personál

   Mgr. Ondřej Hýsek Ph.D.

   ředitel školy, jednatel
   hysek@akademy.cz

   Aprobace: D, Č

   Růžena Kamenská

   provozní personál

   Hana Konrádová

   vedoucí školní jídelny-výdejny
   konradova@akademy.cz

   Martin Krpec

   školník
   krpec@akademy.cz

   Mgr. Ivana Nikolić

   zastupující učitelka MŠ
   nikolic@akademy.cz

   Aprobace: MŠ

   Mgr. Jitka Reitterová

   vedoucí SPC a ŠPP, školní psycholožka, metodik prevence
   reitterova@akademy.cz

   Bc. Darja Smékalová

   učitelka MŠ
   smekalova@akademy.cz

   Aprobace: MŠ