Dokumenty, IS

Bakaláři: akademy.bakalari.cz
Moodle: www.moodle-akademy.cz
Jídelna: www.jidelna-masarova.cz/

Pro uchazeče

Ikona
Hodnotící arch
Ikona
Rozhodnutí o přijetí
Ikona
Vyhlášení zápisu do ZŠ AKADEMIA
Ikona
Žádost o zařazení do ZŠ AKADEMIA
Ikona
Zápisní lístek do ZŠ AKADEMIA
Ikona
GDPR - INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Ikona
Žádost o přestup ZŠ

  Ostatní

  Ikona
  Hodnotící arch
  Ikona
  Rozhodnutí o přijetí
  Ikona
  Vyhlášení zápisu do ZŠ AKADEMIA
  Ikona
  Žádost o zařazení do ZŠ AKADEMIA
  Ikona
  Zápisní lístek do ZŠ AKADEMIA
  Ikona
  GDPR - INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  Ikona
  Příloha ŠR 1 Povinnosti dozorujících
  Ikona
  Příloha ŠR 2 Energie
  Ikona
  Příloha ŠR 3 Zvonění
  Ikona
  Výroční zpráva 2021 - 2022
  Ikona
  Program poradenských služeb
  Ikona
  Strategie prevence neúspěšnosti
  Ikona
  Učební plán 2022 - 2023 - ZŠ
  Ikona
  Školní vzdělávací program - Školní družina
  Ikona
  Školní vzdělávací program - Učení nás baví
  Ikona
  Minimální preventivní program 2022-2023
  Ikona
  Manuál k používání webové aplikace BAKALÁŘI
  Ikona
  Vnitřní řád Školní družiny
  Ikona
  Harmonogram školního roku 2022/23
  Ikona
  Informace o zpracování osobních údajů
  Ikona
  Školní řád G a ZŠ AKADEMIA 2021
  Ikona
  Pravidla chování v online prostředí
  Ikona
  Pravidla distanční výuky
  Ikona
  Klasifikační řád ZŠ
  Ikona
  Žádost o uvolnění z výuky
  Ikona
  Žádost o přestup ZŠ
  Ikona
  Směrnice pro stejnopisy a opisy
  Ikona
  Žádost o stejnopis, opis vysvědčení
  Ikona
  Traumatologický plán
  Ikona
  Program proti šikanování
  Ikona
  Krizový plán školy
  Ikona
  Univerzální žádost
  Ikona
  Školní poradenské pracoviště
  Ikona
  Řád školní jídelny-výdejny
  Ikona
  Inspekční zpráva – 2023