Pro uchazeče

Ve školním roce 2024/2025 budeme otevírat jednu první třídu ZŠ AKADEMIA celkem pro 10 žáků.

PŘIJĎTE SE K NÁM PODÍVAT!

 • 16. 1. 2024 (15:30-17:30) – Den otevřených dveří I.
 • 13. 2. 2024 (15:30-17:30) – Den otevřených dveří II.
 • 12. 3. 2024 (9:00-10:40) – Prvňáčkem na zkoušku (akce pro předškoláky z MŠ a jejich rodiče), nutná registrace předem na e-mailu akademy@akademy.cz
 • v individuálně dohodnutém termínu (prostřednictvím e-mailu akademy@akademy.cz nebo tel. 544 211 547)

Budete si moci prohlédnout prostory naší základní školy (Rašelinová 9, první patro) a k dispozici vám budou vyučující, kteří zodpoví vaše dotazy ohledně vzdělávání a přihlášek pro školní rok 2024/2025. Případně s vašimi dotazy kontaktujte vedoucí učitelku ZŠ AKADEMIA Mgr. Kateřinu Skoupou (skoupa@akademy.cz).

ZÁPIS DO PRVNÍ TŘÍDY ZŠ AKADEMIA

 • zápis dětí do první třídy ZŠ AKADEMIA proběhne 2. 4. 2024 a ve druhém termínu 23. 4. 2024, vždy v čase 15:30 – 17:30 hod.

Dokumenty k zápisu

(formuláře ke stažení naleznete zde):

 • rodný list dítěte
 • občanský průkaz zákonného zástupce dítěte
 • žádost o zapsání dítěte do první třídy
 • zápisní lístek
 • informace o zpracování osobních údajů 

Kritéria zápisu

 • osobní účast dítěte na zápisu, při němž bude zjištěna dosažená úroveň rozvoje dítěte ve vzdělávacích oblastech stanovených Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání (RVP PV) a školním vzdělávacím programem ZŠ AKADEMIA (ŠVP); v tomto kritériu je nutné získat alespoň 12 bodů z 18 možných
 • sourozenec na škole AKADEMIA
 • absolvování MŠ AKADEMIA
 • sdílení filozofie naší školy (dlouhodobý aktivní zájem o naši školu, návštěvy dnů otevřených dveří apod.)

Pozn. Jelikož nejsme spádovou školou, trvalé bydliště žáků pro nás není kritériem přijetí.

Výsledky zápisu budou zveřejněny 30. 4. 2024 na školním webu podle registračních čísel přidělených při zápisu. Po přijetí budete i s dětmi pozváni na edukační skupinky (4. 6. a 11. 6. 2024, vždy v čase 16:00-17:00 hod.). Měsíční školné je ve výši 4500,-Kč (nevratná záloha splatná po zápisu činí 2000,-Kč). Sourozenec má automatickou slevu ve výši 10 %.

Proč studovat na naší škole?

 • preferujeme individuální přístup – ve třídě přibližně 10 žáků
 • podporujeme specifické potřeby každého dítěte
 • rodinná atmosféra, přátelský kolektiv – naši žáci chodí rádi do školy
 • důraz na výuku anglického jazyka – min. tři hodiny týdně
 • začátek vyučování až v 9:00 hod.
 • zaměřujeme se na prožitkovou výuku
 • výuka často probíhá v přírodě – pyšníme se velkou školní botanickou zahradou
 • máme zábavné učení – učíme se hrou – našim cílem je, aby žáky škola bavila
 • podporujeme zodpovědnost, sebedůvěru a vnitřní motivaci žáků
 • máme celkově moderní vybavení školy – některé předměty jsou vyučovány na interaktivní tabuli
 • žáci tráví čas v bezpečném prostředí

Dokumenty k zápisu

Ikona
Vyhlášení zápisu do ZŠ AKADEMIA 2024
Ikona
Zápis do 1. třídy ZŠ hodnotící arch
Ikona
Žádost o zařazení do ZŠ AKADEMIA
Ikona
Zápisní lístek do ZŠ AKADEMIA
Ikona
Informace o zpracování osobních údajů
Ikona
Zápisní lístek ŠD
Ikona
Nejčastější otázky o odpovědi o ZŠ AKADEMIA
Ikona
Žádost o přestup ZŠ

  Dokumenty ke stažení – obecné

  Ikona
  Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně IV
  Ikona
  Informační memorandum ke zpracování osobních údajů
  Ikona
  Výroční zpráva 2022 – 2023
  Ikona
  Harmonogram školního roku 2023/24 ZŠ
  Ikona
  Směrnice ke školnímu řádu
  Ikona
  Školní řád ZŠ AKADEMIA
  Ikona
  Protokol o kontrole ČŠI 2023 nový
  Ikona
  Příloha ŠR 1 Povinnosti dozorujících
  Ikona
  Příloha ŠR 2 Energie
  Ikona
  Příloha ŠR 3 Zvonění
  Ikona
  Výroční zpráva 2021 - 2022
  Ikona
  Program poradenských služeb
  Ikona
  Strategie prevence neúspěšnosti
  Ikona
  Učební plán 2022 - 2023 - ZŠ
  Ikona
  Školní vzdělávací program - Školní družina
  Ikona
  Školní vzdělávací program - Učení nás baví
  Ikona
  Minimální preventivní program 2022-2023
  Ikona
  Manuál k používání webové aplikace BAKALÁŘI
  Ikona
  Vnitřní řád Školní družiny
  Ikona
  Informace o zpracování osobních údajů
  Ikona
  Školní řád G a ZŠ AKADEMIA 2021
  Ikona
  Pravidla chování v online prostředí
  Ikona
  Pravidla distanční výuky
  Ikona
  Klasifikační řád ZŠ
  Ikona
  Žádost o uvolnění z výuky
  Ikona
  Směrnice pro stejnopisy a opisy
  Ikona
  Žádost o stejnopis, opis vysvědčení
  Ikona
  Traumatologický plán
  Ikona
  Program proti šikanování
  Ikona
  Krizový plán školy

  Aktuality

  Nejnovější zprávy z Akademie Brno

  My už jsme na Velikonoce připraveni! 😉

  31. 03. 2024

  Základní škola

  Ve školní družině jsme si nabarvili kraslice a pomohli velikonočnímu zajíčkovi s přípravami. Za odměnu i pro nás poschovával pár vajíček. Našli jsme je všechny. 😊VESELÉ VELIKONOCE! 🐣

  BAREVNÉ DNY NA ZŠ AKADEMIA 🙂

  31. 03. 2024

  NezařazenéZákladní škola

  (děkujeme všem našim žákům i zaměstnancům, že se v tak hojném počtu do akce zapojili)! 👍 A za naši účast v dopravně-bezpečnostním projektu si navíc žáci mohli poslední školní březnový den odnést domů…

  Zápis do 1. třídy zš akademia

  18. 03. 2024

  AkademiaZákladní škola

  Prvňáčkem na zkoušku

  4. 03. 2024

  AkademiaZákladní škola

  Máte doma budoucího prvňáčka?  Neváhejte a zaregistrujte se na blížící se akci „Prvňáčkem na zkoušku“! Těšíme se na Vás!!! 🙂  (registrace zasílejte na akademy@akademy.cz) S přáním krásného d…

  Kdo se stará o děti v ZŠ Akademia

  Mgr. Lukáš Adamec

  učitel ZŠ
  adamec@akademy.cz

  Aprobace: 1. stupeň

  Třídnictví: 3.A

  Ing. Kristýna Burešová

  hospodářka, asistentka vedení školy
  buresova@akademy.cz

  Sandra Gažiová

  provozní personál

  Ing. Marie Hartlová

  zástupkyně ředitele školy, koordinátorka ICT
  hartlova@akademy.cz

  Aprobace: M, F, Ch, I

  Lenka Holaňová

  ekonomka školy
  holanova@akademy.cz

  Irena Hřibová

  provozní personál

  Mgr. Ondřej Hýsek Ph.D.

  ředitel školy, jednatel
  hysek@akademy.cz

  Aprobace: D, Č

  Mgr. Anna Hýsková

  profesorka gymnázia, vedoucí školní družiny
  hyskova@akademy.cz

  Aprobace: Evv, Vv

  Růžena Kamenská

  provozní personál

  Bc. Eva Konečná

  asistentka pedagoga ZŠ, vychovatelka ŠD
  konecna@akademy.cz

  Hana Konrádová

  vedoucí školní jídelny-výdejny
  konradova@akademy.cz

  Martin Krpec

  školník
  krpec@akademy.cz

  Hana Ličmanová

  asistentka pedagoga ZŠ
  licmanova@akademy.cz

  Mgr. Anna Mázorová

  učitelka ZŠ
  mazorova@akademy.cz

  Aprobace: 1. stupeň

  Třídnictví: 4.A

  BcA. Františka Nevrlá

  profesorka gymnázia, učitelka ZŠ
  nevrla@akademy.cz

  Aprobace: Evh, Hv

  Mgr. et Mgr. Anna Pokorná DiS.

  učitelka ZŠ
  pokorna@akademy.cz

  Aprobace: 1. stupeň

  Třídnictví: 2.A

  Mgr. Jitka Reitterová

  vedoucí SPC a ŠPP, školní psycholožka, metodik prevence
  reitterova@akademy.cz

  MgA. Bára Meda Řezáčová

  učitelka ZŠ
  rezacova@akademy.cz

  Aprobace: 1. stupeň

  Třídnictví: 5.A

  Bc. Barbora Šebestová

  asistentka pedagoga ZŠ
  sebestova@akademy.cz

  Mgr. Kateřina Skoupá

  vedoucí učitelka ZŠ
  skoupa@akademy.cz

  Aprobace: 1. stupeň

  Třídnictví: 1.A