Informace o novém školním roce nejen pro nové

28.Červen 2024 | AkademiaGymnáziumZákladní škola

Vážení rodiče, milí žáci,

i když si nyní budeme užívat zaslouženého prázdninového odpočinku a dovolenkových aktivit, dovolte nám už nyní stručně vás s tím, co nás čeká v novém školním roce.

Velmi si vážíme toho, že jste s námi, že jste nám dali důvěru, že je naše škola poprvé ve své historii na maximu své kapacity. V rámci našeho hesla „vstřícná náročnost“ se zaměříme na modernizaci vize naší školy, na pojetí vzdělávání jako klíčové součásti našich životů. Svobodné myšlení, kreativita, motivace, pestrost výukových metod, orientace v tomto novém světě … to jsou naše prostředky i cíle.

Podařilo se nám – ve spolupráci s Magistrátem města Brna i díky evropským projektům z OP JAK – zateplit školu, vydláždit amfiteátr, vybudovat venkovní učebny i zabezpečit školu kamerami. Přes prázdniny mj. zrekonstruujeme některá WC, vyměníme server a obměníme nábytek v některých učebnách. V příštím školním roce, pokud se vše podaří dle plánu, nás čeká například výměna části osvětlení, vybudování další venkovní učebny, výměna některých podlah a instalace venkovních žaluzií.

Zahájení XXXIII. školního roku Gymnázia, ZŠ a MŠ AKADEMIA (2024/2025)

Škola startuje v pondělí 2. září 2024, přijďte nejpozději na 8:45:

  • schéma tříd bude umístěno na dveřích, do školy vstupují žáci bez rodičů
  • žáci budou první den seznámeni se školním a klasifikačním řádemrozvrhem a poučeni o bezpečnosti – rodičům pošleme přes Komens, bude aktuální v dokumentech na webu
  • výuka končí v 10:40. Ti žáci, kteří mají zařízené obědy, na ně budou moci jít po 11:00.

V úterý 3. 9. není nultá hodina, výuka gymnázia začíná v 9:00 třídnickými záležitostmi (1.-2. hodina) – žáci ZŠ a nižšího gymnázia obdrží k zapůjčení učebnice (nákupy pracovních sešitů budou řešeny hromadně prostřednictvím třídních učitelů). 3.-4. hodina bude podle rozvrhu (žáci primy se budou v tuto dobu seznamovat s problematikou ICT); výuka končí ve 12:30.

Od středy 4. 9. probíhá výuka podle stálého rozvrhu. Předběžný harmonogram školního roku 2024/2025 je zveřejněn v dokumentech na školním webu a průběžně aktualizován.

Bakaláři a Moodle

Komunikace školy s rodiči a žáky je zajištěna prostřednictvím informačního systému Bakaláři na adrese https://akademy.bakalari.cz – pokyny pro vygenerování přístupových údajů obdržíte mailem v srpnu. Součástí Bakalářů je elektronická žákovská knížka i třídní kniha, komunikační systém Komens, plán akcí, rozvrh hodin a další moduly; Bakaláři nově slouží rovněž k omlouvání absencí. Návod pro práci s Bakaláři umístěn v dokumentech na webu školy. Postupně budou žákům zpřístupněny kurzy v inovovaném e-learningovém systému Moodle. Na škole je možný přístup k internetu včetně WiFi připojení.

Stravování

Obědy nám zajišťuje Jídelna Masarova. Je potřeba předem vyplnit přihlášku ke stravování, žádný jiný doklad není potřeba. Přihlášku stačí vytisknout, najdete ji na stránkách jidelna-masarova.cz v sekci dokumenty, a vyplněnou ji poslat na mail renata.sucha@jidelna-masarova.cz. Jakmile bude dítě zavedeno do systému, bude Vám na mail zaslán variabilní symbol a číslo účtu pro platby stravného. Součástí mailu budou i přihlašovací údaje na www.strava.cz, kde je možné změnit z oběda č. 1, který je automaticky přihlašován po přijetí platby, na oběd č. 2, popř. zde můžete odhlašovat obědy. Vidíte zde i výši finančního kreditu, stravné se hradí předem a obědy jsou přihlašovány do výše kreditu. Veškeré podrobné informace naleznete na stránkách jídelny. Kartičky (popř. později čipy, na které plynule přejdeme) na výdej jídla si žáci zakoupí přímo na Akademii na začátku školního roku za cenu 35,-Kč (60,-Kč).

Seznamovací kurz pro žáky primy a sekundy Gymnázia AKADEMIA

Protože nám velmi záleží na tom, aby i v nové třídě primy vznikl dobrý kolektiv, abyste k sobě našli správnou cestu, abyste si rozuměli a dokázali si navzájem pomoci ve chvílích, kdy se objeví problémy jakéhokoliv druhu, připravili jsme důležitý adaptační seznamovací kurz pro žáky 1.G (prima osmiletého gymnázia, třídní profesorka Mgr. Anna-Marie Singerová) a 2.G (sekunda, třídní profesorka Mgr. Iva Lubalová), který proběhne od 11. do 13. září 2024. Záloha na účet školy?

Učebnice a pomůcky pro žáky gymnázia

Seznam nutných pomůcek pro všechny ročníky bude na konci června zveřejněn v aktualitách na webu školy.

Setkání s rodiči žáků gymnázia

S rodiči nových žáků primy Gymnázia AKADEMIA (1.G, osmileté studium) se setkáme v úterý 17. 9. 2024 v čase 16:30-17:30 v učebně č. 103, Rašelinová 9. Setkání rodičů s vyučujícími (třídní schůzky) jsou obvykle dvakrát do roka – vždy v listopadu a dubnu. Jsme však zvyklí být v kontaktu s rodiči celoročně. Někdy i množnost tripartit.

Výuka jazyků na Gymnáziu AKADEMIA

Hlavním cizím jazykem je angličtina, máme tři pedagogy z ČR a rodilého mluvčího z Velké Británie. Nižší stupeň gymnázia si vybírá druhý cizí jazyk na konci primy z nabídky němčina / španělština.

Mladším žákům gymnázia nabízíme reedukační kroužek z českého jazyka, dostupný je i kurz češtiny pro cizince.

Tělesná výchova

Tělocvik probíhá v Salesku (Salesiánské středisko mládeže – dům dětí a mládeže Brno-Líšeň, Kotlanova 13, 628 00 Brno-Líšeň). Na první hodiny tělocviku odchází i žáci gymnázia společně od školy.

Šatní skříňky, tisk a kopírky

Každý žák má k dispozici vlastní skříňku. Žáci mají možnost používat kopírky s tiskárnou, která je umístěna ve školní jídelně. Ve škole u zástupkyně ředitele školy si zřídí přístup k tiskárně a předplatí požadovaný kredit na kopírování.

A pro úplnost pár písmenek … MŠ, ZŠ, ŠD, ŠPP a SPC AKADEMIA:

  • v rámci školy v oddělených prostorách funguje také Mateřská škola AKADEMIA pro 17 dětí.
  • i letos nabízíme kompletní první stupeň Základní školy AKADEMIA, naše školní družina nově funguje již od 7:30 hod. Pedagogický sbor jsme posílili o nové vyučující.
  • ŠPP (Školní poradenské pracoviště) nabízí všestrannou pomoc žákům i rodičům
  • SPC (Speciální pedagogické centrum) složí především externím klientům s tělesným handicapem (popř. se somatickými obtížemi ad.)

Tým AKADEMIA – kontakty:

Odkaz na webové stránky školy: www.akademy.cz

Přejeme Vám vše dobré ve studiu v osobním životě!

Tým AKADEMIA

Další aktuality

Co zajímavého se dělo ve školní družině?

29. 06. 2024

Základní škola

Na konci školního roku jsme se pravidelně věnovali přírodovědným badatelským činnostem. Na školní zahradě jsme chytali a pozorovali pod mikroskopem hmyz. Broučkům jsme postavili patrový domeček. I lou…

POMŮCKY, které si pořizují žáci základní školy pro školní rok 2024/2025

28. 06. 2024

AkademiaNezařazenéZákladní škola

1. TŘÍDA  aktovka   přezůvky (pevnější obuv, ne pantofle)  pouzdro  (malé rovné pravítko do pouzdra)  pastelky  ořezávátko  guma na gumování  tužka ergonom…

POMŮCKY, které si pořizují žáci GYMNÁZIA pro školní rok 2024/2025

28. 06. 2024

AkademiaGymnázium

Pomucky-ktere-si-zajistuji-zaci-Gymnazia-AKADEMIA-pro-skolni-rok-2024_2025Stáhnout

PROVOZ SEKRETARIÁTU ŠKOLY O PRÁZDNINÁCH

28. 06. 2024

AkademiaGymnáziumMateřská školaZákladní škola

Vážení rodiče, milí žáci, sekretariát školy (tel. 544 211 547) Vám bude o prázdninách k dispozici v čase 9:00 – 11:00 ve dnech: 10. 7. 2024 24. 7. 2024 14. 8. 2024 28. 8. 2024 Můžete se na n…

Archiv aktualit

Rubriky