Vše ()
Akademia ()
Blog-MŠ ()
Gymnázium ()
Mateřská škola ()
Nezařazené ()
Projekty ESF ()
Základní škola ()

Zápis prvňáčků do ZŠ AKADEMIA na školní rok 2020/21 (dálková forma)

Vážení rodiče, vzhledem k situaci se zápis do první třídy ZŠ AKADEMIA uskutečnil od 1. do 30. 4. 2020 dálkovou formou. Děkujeme, že jste nám zaslali na počítači vyplněnou, vlastnoručně podepsanou, oscanovanou do ...

Jsme finančně gramotní!

V pátek 6.3. 2020 si třídy septima a oktáva gymnázia AKADEMIA vyzkoušely finanční nástrahy běžného života. Zástupci finančního sektoru jim tento zážitek zprostředkovali hravou formou. Program byl úspěšný. Žáci se s chutí ...

PŘEDNÁŠKY O EVROPSKÉ UNII

V minulém týdnu proběhly pro naše studenty dvě přednášky na téma Evropská unie, Brexit a Evropský parlamentarismus. Děkujeme tímto lektorům a lektorkám brněnské pobočky střediska Europe direct za poskytnutí všeobecných ...

Sekunda navštívila Bioskop

V rámci výuky biologie se sekunda zúčastnila výukového programu Botanika I. Nahosemenné rostliny ve vědeckém výukovém centru MU Bioskop. Žáci se nejprve seznámili s základní charakteristikou nahosemenných rostlin. Poté se seznámily ...

První pomoc

V úterý 3.3. nás navštívili pracovníci Červeného kříže a s žáky tercie a septimy probrali i prakticky vyzkoušeli na figurínách první pomoc. ...