Vše ()
Akademia ()
Blog-MŠ ()
Gymnázium ()
Mateřská škola ()
Nezařazené ()
Projekty ESF ()
Základní škola ()

Den jazyků II.

Oktáva gymnázia AKADEMIA se v rámci Dne jazyků zaměřila na americkou historii a věnovala se temnému období otrokářství. Pracovala s původními prameny i výukovým videem a vypracovala pracovní list, zaměřený na  ...

Den jazyků I.

Prohlídku Ústředního hřbitova absolvovaly třídy 3G, 4G. Začali jsme před krematoriem, slavné funkcionalistické stavby od Ernesta Wiesnera. Cestou k rozptylovým loučkám jsme se zastavili u náhrobku Aloise Mrštíka.  ...

Setkání s rodilým mluvčím

20.9. proběhla v 8.G hodina ruštiny s rodilou mluvčí Táňou Pospelovou. Žáci tak měli možnost ověřit si svoje praktické znalosti jazyka. Po krátkém seznámení a představení se hovořili o svých plánech do budoucn ...

Seznamovací pobyt v Kaprálově mlýně

Dne 9 – 11. září se třídy prima a sekunda zúčastnily seznamovacího pobytu v Kaprálově mlýně středisku ekologické výchovy. V rámci programu měli studenti možnost vyzkoušet si slaňování na laně ze skály. Veče ...