Dokumenty, IS

Bakaláři: akademy.bakalari.cz
Moodle: www.moodle-akademy.cz
Jídelna: www.jidelna-masarova.cz/

Pro uchazeče

Ikona
Rozhodnutí o přijetí
Ikona
Pravidla vyhodnocení kritérií
Ikona
Vyhlášení přijímacího řízení
Ikona
Přihláška ke studiu

  Maturita

  Ikona
  Kritéria hodnocení maturit - předměty
  Ikona
  Maturitní témata 2023 - ZSV
  Ikona
  Maturitní témata 2023 - Zeměpis
  Ikona
  Maturitní témata 2023 - Španělský jazyk
  Ikona
  Maturitní témata 2023 - Ruský jazyk
  Ikona
  Maturitní témata 2023 - Německý jazyk
  Ikona
  Maturita - četba 2022 - 2023
  Ikona
  Maturitní témata 2023 - Matematika
  Ikona
  Maturitní témata 2023 - IKT
  Ikona
  Maturitní témata 2023 - Chemie
  Ikona
  Maturitní témata 2023 - Fyzika
  Ikona
  Maturitní témata 2023 - EVV
  Ikona
  Maturitní témata 2023 - EVH
  Ikona
  Maturitní témata 2023 - Dějepis
  Ikona
  Maturitní témata 2023 - Biologie
  Ikona
  Maturitní témata 2023 - Anglický jazyk
  Ikona
  Rozhodnutí o podobě maturitní zkoušky 2023

   Ostatní

   Ikona
   Rozhodnutí o přijetí
   Ikona
   Kritéria hodnocení maturit - předměty
   Ikona
   Pravidla vyhodnocení kritérií
   Ikona
   Vyhlášení přijímacího řízení
   Ikona
   Přihláška ke studiu
   Ikona
   Příloha ŠR 1 Povinnosti dozorujících
   Ikona
   Příloha ŠR 2 Energie
   Ikona
   Příloha ŠR 3 Zvonění
   Ikona
   Výroční zpráva 2021 - 2022
   Ikona
   Program poradenských služeb
   Ikona
   Strategie prevence neúspěšnosti
   Ikona
   Učební plán 2022 - 2023 - gymnázium
   Ikona
   Školní vzdělávací program - čtyřleté - Kompetence komunikace konkurenceschopnost 2022
   Ikona
   Školní vzdělávací program - Kompetence komunikace konkurenceschopnost 2022
   Ikona
   Školní vzdělávací program - čtyřleté - Kompetence komunikace konkurenceschopnost 2019
   Ikona
   Školní vzdělávací program - Kompetence komunikace konkurenceschopnost 2017
   Ikona
   Školní vzdělávací program - Doplněk Volitelné semináře
   Ikona
   Minimální preventivní program 2022-2023
   Ikona
   Manuál k používání webové aplikace BAKALÁŘI
   Ikona
   Harmonogram školního roku 2022/23
   Ikona
   Školní vzdělávací program - Kompas pro život 2021
   Ikona
   Doporučená četba - vyšší gymnázium
   Ikona
   Doporučená četba - nižší gymnázium
   Ikona
   Informace o zpracování osobních údajů
   Ikona
   Školní řád G a ZŠ AKADEMIA 2021
   Ikona
   Pravidla chování v online prostředí
   Ikona
   Pravidla distanční výuky
   Ikona
   Žádost o uvolnění z výuky
   Ikona
   Směrnice pro stejnopisy a opisy
   Ikona
   Žádost o stejnopis, opis vysvědčení
   Ikona
   Školní vzdělávací program - Kompas pro život 2018
   Ikona
   Traumatologický plán