Zápis prvňáčků do ZŠ AKADEMIA na školní rok 2020/21 (dálková forma)

Ondřej Hýsek Akademia, Základní škola

Vážení rodiče,

vzhledem k situaci se zápis do první třídy ZŠ AKADEMIA uskuteční od 1. do 30. 4. 2020 dálkovou formou. Zašlete nám prosím na počítači vyplněnou, vlastnoručně podepsanou, oscanovanou dokumentaci + nahrávku:

 • rodný list dítěte (prostá kopie)
 • občanský průkaz zákonného zástupce dítěte (prostá kopie)
 • žádost o zařazení dítěte do ZŠ AKADEMIA
 • zápisní lístek
 • informace o zpracování osobních údajů
 • dotazník
 • pracovní listy
 • obrázek postavy, kterou nakreslí dítě (např. postava maminky, pohádková postava apod.)
 • krátké video nebo zvukový záznam, na němž dítě zpívá jednu písničku (např. Skákal pes, Prší, prší) nebo recituje jednu básničku (možno poslat na školní mail akademy(@)akademy.cz např. prostřednictvím služby typu uschovna.cz).

Všechny dokumenty budou zveřejněny v této sekci školního webu. Dokumenty prosím zasílejte nejlépe:

 • datovou schránkou (na adresu y4k9b24),
 • nebo e-mailem s ověřeným podpisem na adresu akademy(@)akademy.cz (např. v kombinaci se službou typu uschovna.cz),
 • popř. doporučenou poštou (podepsané originální dokumenty, prosté kopie OP + RL, flash disk s nahrávkou),
 • prostým vhozením dokumentů do schránky školy (Rašelinová 11) – doručení bude potvrzeno zasláním registračního čísla.

Vzhledem k situaci jen v opravdu výjimečných (řádně odůvodnitelných) případech a výhradně po předchozí domluvě v pevně stanoveném termínu doručte dokumentaci osobně (individuálně, pouze jeden zákonný zástupce bez dítěte).

Po doručení Vám bude na Váš e-mail bude zasláno přidělené registrační číslo. Výsledky zápisu budou zveřejněny 1. května 2020 na školním webu www.akademy.cz (podle registračních čísel). Jelikož nejsme spádovou školou, trvalé bydliště žáků pro nás není kritériem přijetí.

Aktualizovaná kritéria přijetí:

 1. Věk dítěte
 2. Podání žádosti o zařazení do školy v termínu
 3. Zralost prokázaná pomocí prostředků ICT (video/audio nahrávka, viz výše)
 4. Sourozenec na naší škole
 5. Vyváženost kolektivu třídy

Po ukončení mimořádných opatření budete i s dětmi pozváni na edukační skupinky.

Těšíme se na vás a přejeme vám pevné zdraví!

Tým Akademie