Zápis do MŠ pro rok 2020/2021

14.Duben 2020 | AkademiaMateřská škola

Prosím věnujte pozornost následujícímu postupu.

Na základě rozhodnutí MŠMT bude zápis k předškolnímu vzdělávání probíhat bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole.

Přihlášky je možné podat v termínu od 2 – 15. 5. 2020, a to jedním z následujících způsobů:

  • Do datové schránky školy
  • E mailem – s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat pouze prostý e mail). Přihlášku posílejte na adresu bednarova@akademy.cz
  • Poštou
  • Osobní podání – vhozením přihlášky do schránky školy

Číslo datové schránky a adresu školy naleznete zde.

Součástí přihlášky jsou následující dokumenty:

  • Přihláška do Mateřské školy Akademia
  • Čestné prohlášení o zdravotním stavu dítěte (vyplní zákonný zástupce, nenavštěvujte lékaře!)
  • Kopie očkovacího průkazu dítěte

Dokumenty ke stažení naleznete zde.

V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, je potřeba, aby zákonný zástupce kontaktoval na dálku praktického lékaře a vyžádat si potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí vám bude sděleno buď e mailem nebo telefonicky v termínu 20 – 22. 5. 2020.

Další aktuality

Primánem na zkoušku

2. 11. 2022

AkademiaGymnáziumZákladní škola

Pozvánka na workshop pro žáky 5. tříd ZŠ Úterý 29. 11. 2022, 9:00-12:30, Rašelinová 9, multifunkční učebna č. 103 Vážení rodiče, milí žáci, srdečně Vás zveme na workshop pro žáky 5. tříd ZŠ, kteří maj…

Obrázky pro Dětskou nemocnici

2. 11. 2022

AkademiaGymnázium

V tomto pololetí jsou ke zhlédnutí v Dětské nemocnici Brno nové obrázky – vybrané práce žáků Gymnázia Akademia z primy, sekundy a kvarty. Jedná se o antickou loď provedenou technikou mozaiky (motiv in…

Setkání vyučujících s rodiči – 1. čtvrtletí

2. 11. 2022

AkademiaGymnázium

Vážení rodiče, srdečně Vás zveme na setkání s vyučujícími Vašich dětí, které se uskuteční v úterý 15. listopadu 2022 od 16:30 do 18:30 hod. v jednotlivých třídách. Zároveň upozorňujeme, že na pátek 18…

halloween na akademii

31. 10. 2022

AkademiaGymnáziumZákladní škola

Halloween je u nás svátek zábavy. Kostýmy jsou nepovinné, ale spousta nových informací v každém předmětu je nutnost. Chtěli jsme připravit strašidelné hodiny jenom pro nižší stupeň Gymnázia AKADEMIA,…

Archiv aktualit

Rubriky