Zápis do MŠ pro rok 2020/2021

14.Duben 2020 | AkademiaMateřská škola

Prosím věnujte pozornost následujícímu postupu.

Na základě rozhodnutí MŠMT bude zápis k předškolnímu vzdělávání probíhat bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole.

Přihlášky je možné podat v termínu od 2 – 15. 5. 2020, a to jedním z následujících způsobů:

  • Do datové schránky školy
  • E mailem – s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat pouze prostý e mail). Přihlášku posílejte na adresu bednarova@akademy.cz
  • Poštou
  • Osobní podání – vhozením přihlášky do schránky školy

Číslo datové schránky a adresu školy naleznete zde.

Součástí přihlášky jsou následující dokumenty:

  • Přihláška do Mateřské školy Akademia
  • Čestné prohlášení o zdravotním stavu dítěte (vyplní zákonný zástupce, nenavštěvujte lékaře!)
  • Kopie očkovacího průkazu dítěte

Dokumenty ke stažení naleznete zde.

V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, je potřeba, aby zákonný zástupce kontaktoval na dálku praktického lékaře a vyžádat si potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí vám bude sděleno buď e mailem nebo telefonicky v termínu 20 – 22. 5. 2020.

Další aktuality

zápis do Mateřské školY

5. 04. 2024

AkademiaMateřská škola

Vážení zájemci, přihlášky pro rok 2024/25 je možné podat v termínu 13. – 17. 5. 2024 a to jedním z následujících způsobů: do datové schránky školy (ID: y4k9b24) e-mailem s uznávaným elektronickým podp…

Zápis do 1. třídy zš akademia

18. 03. 2024

AkademiaZákladní škola

Prvňáčkem na zkoušku

4. 03. 2024

AkademiaZákladní škola

Máte doma budoucího prvňáčka?  Neváhejte a zaregistrujte se na blížící se akci „Prvňáčkem na zkoušku“! Těšíme se na Vás!!! 🙂  (registrace zasílejte na akademy@akademy.cz) S přáním krásného d…

Z aktivit Školní družiny ZŠ Akademia

9. 02. 2024

AkademiaZákladní škola

Školní družina ZŠ AKADEMIA nabízí pestrou volnočasovou činnost, při které u dětí podporujeme rozvoj jejich zájmů a nadání.   Děti poznávají svět kolem sebe. Naše objevování provádíme pomocí didaktický…

Archiv aktualit

Rubriky