Zápis do MŠ pro rok 2020/2021

14.Duben 2020 | AkademiaMateřská škola

Prosím věnujte pozornost následujícímu postupu.

Na základě rozhodnutí MŠMT bude zápis k předškolnímu vzdělávání probíhat bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole.

Přihlášky je možné podat v termínu od 2 – 15. 5. 2020, a to jedním z následujících způsobů:

  • Do datové schránky školy
  • E mailem – s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat pouze prostý e mail). Přihlášku posílejte na adresu bednarova@akademy.cz
  • Poštou
  • Osobní podání – vhozením přihlášky do schránky školy

Číslo datové schránky a adresu školy naleznete zde.

Součástí přihlášky jsou následující dokumenty:

  • Přihláška do Mateřské školy Akademia
  • Čestné prohlášení o zdravotním stavu dítěte (vyplní zákonný zástupce, nenavštěvujte lékaře!)
  • Kopie očkovacího průkazu dítěte

Dokumenty ke stažení naleznete zde.

V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, je potřeba, aby zákonný zástupce kontaktoval na dálku praktického lékaře a vyžádat si potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí vám bude sděleno buď e mailem nebo telefonicky v termínu 20 – 22. 5. 2020.

Další aktuality

Setkání náměstka ministra školství s ředitelem školy AKADEMIA

1. 06. 2023

AkademiaGymnázium

Na okraj konference o výhledech veřejné správy se setkal náměstek ministra školství Mgr. Jiří Nantl, LL.M., s ředitelem školy AKADEMIA Mgr. Ondřejem Hýskem, Ph.D. Navázali na předchozí rozhovory a krá…

Rozhodnutí o přijetí do mateřské školy

22. 05. 2023

AkademiaMateřská škola

Datum: 19. 5. 2023 ROZHODNUTÍ o přijetí žáků k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2023/2024 Podle registračních čísel (evidenčních čísel přihlášky): Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonáv…


ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ NA OSMILETÉ GYMNÁZIUM AKADEMIA

2. 05. 2023

AkademiaGymnázium

Číslo jednací: AKA/329/2023 Datum: 28. 4. 2023 ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ Žáci přijatí ke studiu v rámci přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024 Obor: Gymnázium, osmileté studium Vážení rodiče, milí žác…

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DO PRVNÍ TŘÍDY ZÁKLADNÍ ŠKOLY AKADEMIA

2. 05. 2023

AkademiaNezařazenéZákladní škola

Č. j. AKA/308/2023 Datum: 28. 4. 2023 ROZHODNUTÍ o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2023/2024 Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává AKADEMIA Gymnázium, Základní škola a M…

Archiv aktualit

Rubriky