Zápis do MŠ pro rok 2020/2021

14.Duben 2020 | AkademiaMateřská škola

Prosím věnujte pozornost následujícímu postupu.

Na základě rozhodnutí MŠMT bude zápis k předškolnímu vzdělávání probíhat bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole.

Přihlášky je možné podat v termínu od 2 – 15. 5. 2020, a to jedním z následujících způsobů:

  • Do datové schránky školy
  • E mailem – s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat pouze prostý e mail). Přihlášku posílejte na adresu bednarova@akademy.cz
  • Poštou
  • Osobní podání – vhozením přihlášky do schránky školy

Číslo datové schránky a adresu školy naleznete zde.

Součástí přihlášky jsou následující dokumenty:

  • Přihláška do Mateřské školy Akademia
  • Čestné prohlášení o zdravotním stavu dítěte (vyplní zákonný zástupce, nenavštěvujte lékaře!)
  • Kopie očkovacího průkazu dítěte

Dokumenty ke stažení naleznete zde.

V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, je potřeba, aby zákonný zástupce kontaktoval na dálku praktického lékaře a vyžádat si potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí vám bude sděleno buď e mailem nebo telefonicky v termínu 20 – 22. 5. 2020.

Další aktuality

Pomůcky, které si zajišťují žáci Gymnázia AKADEMIA

12. 08. 2022

AkademiaGymnázium

Pomůcky, které si zajišťují žáci Gymnázia AKADEMIA Pro školní rok 2022/2023 Pozn. ceny jsou pouze orientační, platné u konkrétních prodejců v červnu 2022případná organizace žákovské burzy učebnic…

Letní informace nejen pro naše nové žákyně a žáky i jejich rodiče

12. 08. 2022

AkademiaGymnázium

Vážení rodiče, milí žáci, těšíme se na spolupráci s vámi, a proto jsme pro vás připravili přehled základních informací. Vyučující vám budou k dispozici po domluvě v přípravném týdnu od 25. 8. 2022. Js…

Seznam pomůcek, které doplní nebo koupí rodiče pro žáky ZŠ AKADEMIA

12. 08. 2022

AkademiaZákladní škola

Školní rok 2022/2023 1. TŘÍDA Aktovka (lehká, pevná záda, reflexní prvky)PouzdroNůžky (vyzkoušet, zda se s nimi dítěti dobře stříhá)Přezůvky  (pevnější obuv, ne pantofle)Zástěra (nebo tmavé tričk…

studentky sexty na mezinárodní konferenci

28. 06. 2022

AkademiaGymnázium

Studentky naší 6.G se ve Vídni zúčastnily mezinárodního projektu studentů a studentek z Německa, Rakouska, Maďarska a České republiky „Deal with it!“ Projekt navázal na jarní Živou knihovnu a mladí li…

Archiv aktualit

Rubriky