Jak to vidíme my – naše filozofie

6.Říjen 2017 | Blog-MŠ

AKADEMIA se od roku 1992 věnuje vzdělávací a výchovné činnosti. Protože práci s dětmi a mladými lidmi máme rádi a vnímáme aktuální problémy společnosti, rozhodli jsme přiložit ruku k dílu a přijmout do naší „rodiny“ i ty nejmenší „studenty“. Při jejich objevování světa a poznávání prvních, avšak nejspíš těch nejdůležitějších souvislostí, pomáháme dětem kvalitním vzdělávacím programem a individuálním přístupem, který vychází z naší mnohaleté zkušenosti s prací s jejich staršími sourozenci.

Dobře si uvědomujeme, že většina z nás v práci nekončí doslova „po-o“, a proto nabízíme nadstandardní otevírací dobu školky, která reflektuje pracovní povinnosti rodičů. Rádi si po Vašem příchodu uděláme i chvilku času na pár slov o Vašem nejcennějším „pokladu“, jeho úspěších, pokrocích a životu s novými kamarády. Více si toho můžeme říct třeba při množství neformálních setkání, která každý měsíc plánujeme.

Přestože nabídneme dětem i důležitý čas, který budou mít při své hře s kamarády sami pro sebe, naše školka nabízí opravdové vzdělávání na místo pouhého „hlídání dětí“. Každodenní činnost dětí se odvíjí od vzdělávacího programu, který má za cíl umožnit dětem přirozený vývoj založený na hře a vlastním poznávání, stejně jako na kvalitní pedagogické práci učitelů. Stejně jako jsme nároční na mladé kluky a holky, kteří studují na prestižním gymnáziu, jsme přiměřeně nároční i na malé nadšence při jejich objevování světa, nových her, tvořivých činností i prvních předškolních znalostí. Dbáme na opravdu atraktivní program tak, aby každý den stál za to.

Slova vlídná důslednost, která se stala heslem naší školky, vyjadřují naše přesvědčení, že „předškolní vzdělávání“ není možné zaměnit za „hlídání dětí“, kvalifikovanou paní učitelku za „tetu“, slovo „ne“ za „samozřejmě ano“, a televizní obrazovku za kamarády a videohru za vlastní poznávání světa s odřenými koleny a špinavýma rukama

Naše cíle

V naší školce se vzděláváme podle Rámcového vzdělávacího programu (RVP) pro předškolní vzdělávání.  Cílem naší práce je všestranný rozvoj dětí a jejich kvalitní příprava na školní docházku. Samozřejmostí je práce na tzv. měkkých dovednostech (komunikace, řešení prvních neshod s kamarády…), používáme slova „prosím“, „děkuji“ a „promiň“, vysvětlujeme si základní pravidla slušného chování nejen ve vztahu ke kamarádům, ale i ostatním lidem, přírodě, zvířatům a vůbec, hodně si povídáme a vysvětlujeme.

Výsledkem naší spolupráce s rodiči jsou přirozeně sebevědomé děti, které respektují své okolí, umí požádat o pomoc, rády si povídají a poznávají a jsou přirozeně soutěživé. Děti si uvědomují, že jsou součástí rodiny a společnosti, rozvíjí svůj vztah k přírodě a uvědomují si důležitost její ochrany.

Další aktuality

Zápis do Mateřské školy AKADEMIA

8. 04. 2021

AkademiaBlog-MŠMateřská škola

Na základě rozhodnutí Ministerstva školství bude zápis k předškolnímu vzdělávání probíhat bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole. Přihlášky je možné podat v termínu 3. – 7. 5. 2021,…

Výlety do okolí

5. 03. 2018

Blog-MŠ

Pravidelně vyrážíme na výlety do okolí mateřské školy. Jedná se o opravdové „výpravy“ s batůžky, které se většinou odehrávají na pozadí dobrodružného příběhu plného skřítků, víl a dalších pohádkových…

Výtvarné a pracovní činnosti

5. 03. 2018

Blog-MŠ

Je samozřejmostí, že se během dne nudit nebudeme. Celý kolektiv Mateřské školy AKADEMIA má vřelý vztah k ručním pracím a výtvarným činnostem, do kterých zapojujeme i děti. Při výtvarných činnostech vy…

Sportovní aktivity

5. 03. 2018

Blog-MŠ

Sportovní aktivity rozvíjíme především venku, v přírodě. Děti se sportovně vyžijí při procházkách po okolí, spojených s doplňkovými aktivitami, i při návštěvách dětských hřišť. Cvičíme i přímo ve škol…

Archiv aktualit

Rubriky