Dokumenty, IS

Bakaláři: akademy.bakalari.cz
Moodle: www.moodle-akademy.cz
Jídelna: www.jidelna-masarova.cz/

Gymnázium Akademia

Pro uchazeče

No downloads found!

  Maturita

  No downloads found!

   Ostatní

   Ikona
   Směrnice ke školnímu řádu
   Ikona
   Školní řád Gymnázia AKADEMIA
   Ikona
   Protokol o kontrole ČŠI 2023 nový
   Ikona
   Rozhodnutí o přijetí
   Ikona
   Kritéria hodnocení maturit - předměty
   Ikona
   Pravidla vyhodnocení kritérií
   Ikona
   Vyhlášení přijímacího řízení
   Ikona
   Přihláška ke studiu
   Ikona
   Příloha ŠR 1 Povinnosti dozorujících
   Ikona
   Příloha ŠR 2 Energie
   Ikona
   Příloha ŠR 3 Zvonění
   Ikona
   Výroční zpráva 2021 - 2022
   Ikona
   Program poradenských služeb
   Ikona
   Strategie prevence neúspěšnosti
   Ikona
   Učební plán 2022 - 2023 - gymnázium
   Ikona
   Školní vzdělávací program - čtyřleté - Kompetence komunikace konkurenceschopnost 2022
   Ikona
   Školní vzdělávací program - Kompetence komunikace konkurenceschopnost 2022
   Ikona
   Školní vzdělávací program - čtyřleté - Kompetence komunikace konkurenceschopnost 2019
   Ikona
   Školní vzdělávací program - Kompetence komunikace konkurenceschopnost 2017
   Ikona
   Školní vzdělávací program - Doplněk Volitelné semináře

   Základní škola Akademia

   Pro uchazeče

   No downloads found!

    Ostatní

    Ikona
    Klasifikační řád ZŠ
    Ikona
    Žádost o uvolnění z výuky
    Ikona
    Žádost o přestup ZŠ
    Ikona
    Směrnice pro stejnopisy a opisy
    Ikona
    Žádost o stejnopis, opis vysvědčení
    Ikona
    Traumatologický plán
    Ikona
    Program proti šikanování
    Ikona
    Krizový plán školy
    Ikona
    Univerzální žádost
    Ikona
    Školní poradenské pracoviště
    Ikona
    Řád školní jídelny-výdejny
    Ikona
    Inspekční zpráva – 2023

    Mateřská škola Akademia

    Pro uchazeče

    No downloads found!

     Ostatní

     No downloads found!