Informace pro naše nové žáky a jejich rodiče

Ondřej Hýsek Akademia, Gymnázium

I když vy nyní přemýšlíte spíše o prázdninách, my pro vás připravujeme nový školní rok. Máme pro vás několik základních informací, abyste tušili, co vás čeká.

Zahájení školního roku 2019/2020

Škola startuje v pondělí 2. září 2019 – přijďte v 8:45, schéma tříd bude umístěno na dveřích budov. Výuka potrvá dvě vyučovací hodiny od 9:00 do 10:40. Ti, co mají zařízené obědy, na ně budou moci jít po 11:00. Při zahájení školního roku noví žáci předloží třídnímu profesorovi kopii závěrečného vysvědčení z předcházejícího ročníku.

Harmonogram školního roku 2019/2020 bude o prázdninách zveřejněn na webu školy.

Školní řád 

Prosíme, seznamte se se školním řádem, který najdete v dokumentech na školním webu.

Rozvrh hodin

Rozvrh hodin dostanete během prvního týdne v září.

BAKALÁŘI 

Komunikace školy s rodiči a žáky je zajištěna prostřednictvím aplikace Bakaláři nově na adrese: https://akademy.bakalari.cz – přístupové údaje obdržíte v prvním týdnu v září. Součástí Bakalářů je elektronická žákovská knížka i třídní kniha, komunikační systém Komens, plán akcí, rozvrh hodin a další moduly.

Na škole je možný přístup k internetu včetně WiFi připojení.

Stravování

Obědy nám zajišťuje Jídelna Masarova. Je potřeba vyplnit přihlášku ke stravování, žádný jiný doklad není potřeba. Přihlášku stačí vytisknout na stránkách jidelna-masarova.cz v sekci dokumenty a vyplněnou ji poslat na mail renata.sucha@jidelna-masarova.cz. Přihlásit nové strávníky lze až v průběhu července. Jakmile bude dítě zavedeno do systému, bude Vám na mail zaslán variabilní symbol a číslo účtu pro platby stravného. Součástí mailu budou i přihlašovací údaje na www.strava.cz, kde je možné změnit z oběda č. 1, který je automaticky přihlašován po přijetí platby, na oběd č. 2, popř. zde můžete odhlašovat obědy. Vidíte zde i výši finančního kreditu, stravné se hradí předem a obědy jsou přihlašovány do výše kreditu. Veškeré podrobné informace naleznete na stránkách jídelny. Kartičky na výdej jídla si žáci zakoupí přímo na Akademii na začátku školního roku za cenu 35,-Kč.

Seznamovací kurz pro žáky

Protože nám záleží na tom, aby v nové třídě vznikl dobrý kolektiv, abyste k sobě našli správnou cestu, abyste si rozuměli a dokázali si navzájem pomoci ve chvílích, kdy se objeví problémy jakéhokoliv druhu, připravili jsme teambuildingový seznamovací kurz pro žáky 1.G (prima osmiletého gymnázia, třídní profesorka Mgr. Hana Kólová) a 2.G (sekunda, třídní profesorka Mgr. Veronika Nováková), který proběhne na Kaprálově mlýně od pondělí 9. 9. do středy 11. 9. 2019. Třídní profesor I.Č (první ročník čtyřletého gymnázia) Mgr. Tomáš Uher, Ph.D. pro své svěřence rovněž připraví seznamovací aktivitu.

Učebnice a pomůcky

Učebnice mladším žákům většinou půjčujeme. Pro starší žáky z prvního ročníku čtyřletého gymnázia připravíme ve škole na začátek září burzu učebnic, na které si budete moci zakoupit některé potřebné učebnice. Seznam nutných pomůcek pro všechny ročníky bude na začátku prázdnin zveřejněn na webu školy.

Třídní schůzky

Setkání rodičů s vyučujícími jsou dvakrát do roka – vždy v listopadu a dubnu. Jsme však zvyklí být v kontaktu s rodiči celoročně.

Výuka cizího jazyka

Hlavním cizím jazykem je angličtina. Nižší stupeň gymnázia si vybírá druhý cizí jazyk na konci primy z nabídky němčina / španělština / ruština. Jako druhý cizí jazyk na vyšším gymnáziu jste si letos v anketě zvolili ruštinu.

Tělesná výchova

Tělocvik probíhá v Salesku (Salesiánské středisko mládeže – dům dětí a mládeže Brno-Líšeň, Kotlanova 13, 628 00 Brno-Líšeň). Na první hodiny tělocviku se odchází společně od školy.

Šatní skříňky

Každý žák má k dispozici vlastní skříňku.

Tisk a kopírky

Žáci mají možnost používat kopírky s tiskárnou, která je umístěna ve školní jídelně. Ve škole si zřídí kopírovací kartu na sekretariátu a předplatí požadovaný kredit na kopírování.

 Přejeme Vám i Vašim rodičům krásné prázdniny a v září na shledanou.

Tým AKADEMIA

Spojení se školou

Odkaz na webové stránky školy: www.akademy.cz

Provoz sekretariátu o prázdninách bude 3. 7., 10. 7., 7. 8. a 28. 8 (vždy od 9 do 13 hod.)

  • telefon: 544 211 547
  • e-mail: akademy@akademy.cz
  • sekretariát: Kristýna Burešová, buresova@akademy.cz
  • vedení školy: ředitelka Mgr. Darja Chládková, chladkova@akademy.cz
  • informace o studiu: zástupce ředitelky Mgr. Ondřej Hýsek, Ph.D., hysek@akademy.cz
  • specifické vzdělávací potřeby: školní psycholožka Mgr. Jitka Reitterová, reitterova@akademy.cz
  • správce IT: spravce@akademy.cz