Mimořádné opatření a samostudium – PRŮBĚŽNĚ AKTUALIZOVÁNO

Ondřej Hýsek Akademia, Gymnázium, Mateřská škola, Základní škola

Vážení rodiče, milí žáci,

na základě nařízení Vlády ČR je od 11. 3. 2020 zakázána osobní přítomnost žáků na vzdělávání v ZŠ a SŠ. Z tohoto důvodu bude až do odvolání přerušena prezenční výuka na Gymnáziu i Základní škole AKADEMIA. Od 17. 3. 2020 je rovněž dočasně přerušen provoz Mateřské školy AKADEMIA.

Zápis budoucích prvňáčků do ZŠ AKADEMIA proběhne na základě opatření ministra školství v dubnu dálkovou formou. Přesné náležitosti zápisu najdete v této aktualitě.

Termín přijímacích zkoušek na gymnázium a maturitních zkoušek se (podle nového zákona) bude odvíjet od data, kdy bude zrušeno krizové opatření vlády ohledně uzavření základních a středních škol (nyní je zvažována druhá polovina května 2020; se zkrácením letních prázdnin se nepočítá). V současné chvíli probíhá na MŠMT příprava prováděcích vyhlášek. Po jejich vydání Vás budeme informovat o konkrétních organizačních a technických podrobnostech. Do té doby, prosím, mějte trpělivost.

Jednotné přijímací zkoušky proběhnou 14 dní po umožnění žákům vrátit se do škol (v nezměněné formě).

Maturitní zkoušky proběhnou tři týdny po návratu žáků do škol, budou vypuštěny písemné zkoušky z českého jazyka a cizích jazyků – zůstávají didaktické testy (opraví je školy) a ústní zkoušky. (Pokud nebude k 1. červnu školní docházka na střední školy obnovena, bude maturitní vysvědčení vystaveno na základě studijních výsledků žáka z posledních tří vysvědčení. Pokud žák v posledním ročníku v pololetí neprospěl, škola mu umožní vykonat komisionální přezkoušení, aby mohl v případě úspěchu maturitní vysvědčení získat také.)

Další informace sledujte na webu www.cermat.cz, kde naleznete i mnoho studijních materiálů.

Studium přešlo z formy denní na dálkovou. Žákům jsou zadávány úkoly na dobu samostudia prostřednictvím systému Bakaláři (Komens), s využitím školního e-learningového systému Moodle, popř. prostřednictvím dalších nástrojů distančního vzdělávání, jako je MS Teams. Snažíme se žáky nepřetížit, zároveň však musíme ve vzdělávání pokračovat rozumným tempem dále, i když jinou formou. V případě zapomenutého hesla či přihlašovacího jména do systému Bakaláři zažádejte o změnu na přihlašovací stránce Bakalářů, ztracené heslo do Moodlu můžete obnovit zde.

O dalším postupu a zvláště o přesném termínu opětovného zahájení prezenční výuky vás budeme informovat prostřednictvím informačního systému Bakaláři a webových stránek školy.

Žádosti o ošetřovné pošlete na školní mail akademy(@)akademy.cz, škola vám ji potvrzenou pošle elektronicky zpět.

Pro nejnutnější případy je sekretariát školy v provozu ve středu od 10 do 11 hod.

A ještě prosba: při platbách školného prosím uvádějte buď variabilní symbol (prvních 6 číslic RČ), nebo aspoň popis, za koho je školné hrazeno. Děkujeme.

S přáním pevného zdraví

tým Akademie