Krátké shrnutí školního roku

Ondřej Hýsek Akademia, Gymnázium

Milí žáci, vážení rodiče a přátelé naší školy,

děkujeme vám za přízeň, spolupráci a pomoc v právě končícím školním roce. Moc si toho vážíme!

Žáci měli od začátku školního roku možnost se stravovat v nově upravené jídelně. V podzimních měsících jsme získali novu pergolu, která byla podpořena výtěžkem ze Zahradní slavnosti a na jejíž realizaci se výrazně finančně podílela i líšeňská radnice. Došlo k úpravě počítačové učebny, do tříd přibyly dataprojektory a s tím související kvalitnější zatemnění učeben. Pracovna hudební výchovy byla krásně vymalována a vybavena novým nábytkem.

Studium cizích jazyků podpořil kurz ve Velké Británii, Den jazyků na Akademii nebo intenzivní týdenní kurz angličtiny Active English Week. Poznání tématu holocaustu přispěla exkurze v památníku na místě tábora Osvětim. Ve škole již tradičně proběhl dobrovolnický projekt 72 hodin. Příjemnou akcí byla Filmová noc s přespáním ve škole, teambuilding v podobě Seznamky pro žáky primy a sekundy nebo projektově pojatý Den Země. Tradičně jsme uspořádali i vánoční koncert. Ze vzdělávacích akcí připomeňme i Týden vědy a techniky, kdy jsme vyrazili na exkurze na pracoviště Akademie věd ČR a Masarykovy univerzity, přírodovědnou projektovou výuku v Lednicko-valtickém areálu nebo cestu po stopách starých Římanů do rakouského Carnunta. Naše studenty s preventivním programem navštívil i Peter Freestone, asistent Freddie Mercuryho. Na sport jsme nezapomínali při lyžařském kurzu v Ludvíkově nebo na závodech dračích lodí v Břeclavi, kde jsme získali stříbrné a bronzové medaile.

Přejeme vám krásné prázdniny!

Tým AKADEMIA