zajímavé besedy

22.Duben 2024 | Akademia

V uplynulém měsíci se naši žáci zúčastnili hned několika zajímavých besed.

Žáci semináře ze společenských věd měli, v rámci probírané religionistiky, možnost debatovat s knězem řeckokatolické církve V. Horbljanskym o náboženství, povolání kněze i úloze mladých lidí v církvi.

Žáci sexty se zúčastnili interaktivního projektu Nehodou to začíná, který má za cíl snižovat rizikové faktory v chování mladých účastníků silničního provozu s důrazem na vlastní odpovědnost, dodržování pravidel silničního provozu, seznamování s častými příčinami dopravních nehod a jejich následky v případě pochybení.

Zástupci několika fakult MENDELU představili žákům třetích ročníků obory, které lze studovat na této brněnské univerzitě.

V pondělí 8. dubna navštívili studenti naší primy a sekundy v rámci výuky občanské nauky projekci filmů v rámci festivalu Jeden svět na školách, který se konal v CVČ Lužánky. Jedná se vždy o projekci se sociálními spoty a filmy se sociální, ekologickou, gender nebo národnostně minoritní tematikou v krátkých sekvencích, ke kterým se studenti vždy po shlédnutí vyjadřují, zaujímají svá stanoviska a diskutují. Filmy jsou pořadatelem voleny vždy s ohledem na cílovou skupinu a věk diváků a slouží k hlubšímu zamyšlení studentů nad globálními problémy současného světa. Obě třídy se zapojily se zájmem a diskutovaly o všem, co je k tématu zaujalo.

Další aktuality

Vyhlášení doplňujícího přijímacího řízení na obory gymnázia a ZŠ pro školní rok 2024/2025

15. 05. 2024

AkademiaGymnáziumZákladní škola

V souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., zákonem č. 561/2004 Sb., zákonem č. 89/2012 Sb., na základě vyhlášky č. 422/2023 Sb., vyhlášky č. 233/2020 Sb. a nařízení vlády č. 211/2010 Sb. a opatření ob…

Výsledky přijímacího řízení do primy osmiletého gymnázia AKADEMIA 2024/2025

15. 05. 2024

AkademiaGymnáziumZákladní škola

Vážení rodiče, milí uchazeči o studium, níže naleznete podrobné výsledky přijímacího řízení do primy osmiletého Gymnázia AKADEMIA od školního roku 2024/2025. Přijatým gratulujeme a mohou v mailu v těc…

Budujeme venkovní učebny, zvelebujeme školní zahradu

10. 05. 2024

AkademiaGymnáziumMateřská školaZákladní škola

Když je pěkně, není důvod, abychom se neučili venku – a proto jsme se pustili do budování tří venkovních učeben. A zároveň společnými silami zvelebujeme školní zahradu.

Soč

9. 05. 2024

AkademiaGymnázium

Gratulujeme a přejeme hodně úspěchů v celorepublikovém kole!

Archiv aktualit

Rubriky