Rozhodnutí o přijetí do mateřské školy

22.Květen 2023 | AkademiaMateřská škola

Datum: 19. 5. 2023

ROZHODNUTÍ

o přijetí žáků k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2023/2024

Podle registračních čísel (evidenčních čísel přihlášky):

Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává AKADEMIA Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola, s.r.o., jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl, že vyhovuje žádosti o přijetí do předškolního vzdělávání v Mateřské škole AKADEMIA, od školního roku 2023/2024 u dětí s těmito registračními čísly:

  • 012023
  • 032023
  • 052023
  • 062023
  • 072023
  • 102023
  • 112023
  • 152023
  • 202023

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat ve lhůtě do 15 dnů od data převzetí tohoto rozhodnutí, a to prostřednictvím ředitele školy AKADEMIA Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola, s.r.o., ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje.

Mgr. Ondřej Hýsek, Ph.D.

ředitel školy

Další aktuality

Setkání náměstka ministra školství s ředitelem školy AKADEMIA

1. 06. 2023

AkademiaGymnázium

Na okraj konference o výhledech veřejné správy se setkal náměstek ministra školství Mgr. Jiří Nantl, LL.M., s ředitelem školy AKADEMIA Mgr. Ondřejem Hýskem, Ph.D. Navázali na předchozí rozhovory a krá…


ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ NA OSMILETÉ GYMNÁZIUM AKADEMIA

2. 05. 2023

AkademiaGymnázium

Číslo jednací: AKA/329/2023 Datum: 28. 4. 2023 ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ Žáci přijatí ke studiu v rámci přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024 Obor: Gymnázium, osmileté studium Vážení rodiče, milí žác…

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DO PRVNÍ TŘÍDY ZÁKLADNÍ ŠKOLY AKADEMIA

2. 05. 2023

AkademiaNezařazenéZákladní škola

Č. j. AKA/308/2023 Datum: 28. 4. 2023 ROZHODNUTÍ o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2023/2024 Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává AKADEMIA Gymnázium, Základní škola a M…

Vyhlášení výběrových řízení

20. 03. 2023

Akademia

Osmileté Gymnázium AKADEMIA v Brně hledá od 1. 9. 2023 vyučující/ho anglického jazyka. Osmileté Gymnázium AKADEMIA v Brně hledá od 1. 9. 2023 vyučující/ho informatiky, popř. v kombinaci se zeměpisem n…

Archiv aktualit

Rubriky