Vyhlášení druhého kola přijímacího řízení – osmileté gymnázium

18.Květen 2023 | Gymnázium

Prima 2023/2024

V souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., zákonem č. 561/2004 Sb., zákonem č. 89/2012 Sb., zákonem č. 135/2020 Sb., na základě vyhlášky č. 353/2016 Sb., vyhlášky č. 233/2020 Sb. a nařízení vlády č. 211/2010 Sb. vyhlásilo AKADEMIA Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola, s.r.o., druhé kolo přijímacího řízení ke vzdělávání pro školní rok 2023/2024 pro studijní obor:

Gymnázium, 79-41-K/81 – osmileté studium, denní forma

  • první ročník (prima) – 7 míst

Kritéria přijímacího řízení na obor gymnázia – zájemce o studium musí:

  1. podat přihlášku a splnit zákonné náležitosti do 26. 5. 2023;
  2. doložit vykonání (jaro 2023) jednotné přijímací zkoušky na Gymnázium AKADEMIA z českého jazyka (max. 50 bodů) a matematiky (max. 50 bodů); hodnota kritéria je 80 % (max 100 bodů); žák musel v jednotné přijímací zkoušce získat alespoň 30 bodů.
  3. doložit průměr z posledních tří klasifikačních období, případně doložit úspěchy na soutěžích (dobré umístění v krajském kole olympiád, úspěšné absolvování renomovaných zkoušek z cích jazyků atd.), popř. prokázat sdílení filosofie školy (předchozí navštěvování MŠ / ZŠ / G AKADEMIA apod.); hodnota kritéria je 20 % (max 20 bodů).

Žáci jsou přijímáni po splnění podmínek průběžně až do naplnění kapacity třídy (20 žáků).

18. 5. 2023

Ondřej Hýsek, ředitel školy

Příloha: Pravidla vyhodnocení kritérií

Další aktuality

sexta in prag

29. 09. 2023

Gymnázium

Wo beginnt und wohin führt der Königsweg? Welche Wege führen zur Prager Burg? Welche Sehenswürdigkeiten findet man im historischen Zentrum Prags? DIe Antwort auf diese Fragen erfuhren die Schüler währ…

exkurze do prahy

29. 09. 2023

Gymnázium

Vyjeli jsme v 8 hodin ráno a do Prahy přijeli přibližně v 10:45 na hlavní nádraží. Sešpanělskou skupinou studentů jsme šli na Staroměstské náměstí. Studenti vytvořili popissochy Jana Husa, kostela sva…

na slovíčko o pěstounské péči

29. 09. 2023

Gymnázium

O tom, jak se stát pěstounem a jak probíhá celý proces svěření dítěte do pěstounské péče, se studenti společenskovědního semináře dozvěděli na přednášce s paní Irenou Ráčkovou, které tímto děkujeme za…

adaptační kurz 1g a 2g

29. 09. 2023

Gymnázium

Ve dnech 11.- 13. září 2023 se naši noví primánci spolu se sekundou zúčastnili třídenního adaptačního pobytu v příjemném lesním areálu Prudká u Doubravníku. Program pro celý pobyt chystali naši učitel…

Archiv aktualit

Rubriky