Zápis do první třídy Základní školy AKADEMIA – aktualizováno

25.Březen 2021 | AkademiaMateřská školaZákladní škola

Zápis do první třídy ZŠ AKADEMIA na školní rok 2021/2022 (dálková forma zápisu)

Podle náležitostí školského zákona vyhlašuji zápis do první třídy ZŠ AKADEMIA pro školní rok 2021/2022. Vzhledem k vyhlášeným vládním krizovým opatřením se zápis do první třídy ZŠ AKADEMIA uskuteční od 1. do 30. 4. 2021 dálkovou formou. Zašlete nám prosím na počítači vyplněnou, vlastnoručně podepsanou, oscanovanou dokumentaci (formuláře v dokumentech na školním webu) + popř. i pracovní listy, obrázek a videonahrávku:

 • rodný list dítěte (prostá kopie)
 • občanský průkaz zákonného zástupce dítěte (prostá kopie)
 • žádost o zařazení dítěte do ZŠ AKADEMIA
 • zápisní lístek
 • informace o zpracování osobních údajů
 • dotazník

Motivačně je možné zaslat i:

 • pracovní listy
 • obrázek postavy, kterou nakreslí dítě (např. postava maminky, pohádková postava apod.)
 • krátké video, na němž se dítě představí a poté zpívá jednu písničku (např. Skákal pes, Prší, prší apod.) nebo recituje jednubásničku(možno poslat na školní mailakademy@akademy.cz např. prostřednictvím služby typu www.uschovna.cz)

Všechny dokumenty prosím zasílejte nejlépe:

 • datovou schránkou (na adresu y4k9b24),
 • nebo e-mailem s ověřeným podpisem na adresu akademy@akademy.cz (např. v kombinaci se službou typu www.uschovna.cz),
 • popř. doporučenou poštou (podepsané originální dokumenty, prosté kopie OP + RL, flash disk s nahrávkou),
 • prostým vhozením dokumentů do schránky školy (Rašelinová 11) – doručení bude potvrzeno zasláním registračního čísla.

Vzhledem k situaci jen v opravdu výjimečných (řádně odůvodnitelných) případech a výhradně po předchozí domluvě v pevně stanoveném termínu doručte dokumentaci osobně (individuálně, pouze jeden zákonný zástupce bez dítěte).

Po doručení Vám bude na Váš e-mail bude zasláno přidělené registrační číslo. Výsledky zápisu budou zveřejněny 3. května 2021 na školním webu www.akademy.cz (podle registračních čísel). Jelikož nejsme spádovou školou, trvalé bydliště žáků pro nás není kritériem přijetí.

Aktualizovaná kritéria přijetí:

 1. Věk dítěte
 2. Sourozenec na škole AKADEMIA
 3. Absolvování MŠ AKADEMIA
 4. Sdílení filozofie naší školy (dlouhodobý aktivní zájem o naši školu apod.)

Po ukončení mimořádných opatření budete i s dětmi pozváni na edukační skupinky (v případě nutnosti proběhnou online formou).

29. 3. 2021

Mgr. Darja Chládková, ředitelka školy

Další aktuality

Vylepšujeme se a těšíme se na vás!

14. 04. 2021

AkademiaGymnáziumMateřská školaZákladní škola

Milé žákyně, milí žáci, vážení uchazeči o studium u nás, v době opatrného pootevírání školy, probíhajícího přijímacího řízení i blížícího se 30. výročí existence naší školy se snažíme využít času a sp…

Mimořádná opatření – aktualizováno

9. 04. 2021

AkademiaGymnáziumMateřská školaZákladní škola

Od 12. 4. 2021 bude obnoven prezenční provoz ZŠ AKADEMIA a částečný provoz MŠ AKADEMIA (předškoláci) za specifickým podmínek a podle protiepidemických pravidel. informace o provozu škol naleznete ZDE…

Zápis do Mateřské školy AKADEMIA

8. 04. 2021

AkademiaBlog-MŠMateřská škola

Na základě rozhodnutí Ministerstva školství bude zápis k předškolnímu vzdělávání probíhat bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole. Přihlášky je možné podat v termínu 3. – 7. 5. 2021,…

Přijímací řízení na gymnázium – aktualizováno

8. 04. 2021

AkademiaGymnázium

Milí zájemci o studium u nás, milí rodiče, termíny testů jednotných přijímacích zkoušek byly přesunuty na 3. a 4. května (čtyřleté gymnázium) a 5. a 6. května (osmileté gymnázium). jednotné zkušební s…

Archiv aktualit

Rubriky