VÍTEJTE VE 30. ŠKOLNÍM ROCE GYMNÁZIA, ZŠ A MŠ AKADEMIA

23.Srpen 2021 | AkademiaGymnáziumMateřská školaZákladní škola

INFORMACE NEJEN PRO NAŠE NOVÉ ŽÁKY A JEJICH RODIČE

Vážení rodiče, milí žáci,

těšíme se na spolupráci s vámi v novém školním roce, který je pro naši školu jubilejním, třicátým. Máme radost z toho, že jej můžeme zahájit za relativně standardních podmínek prezenčního studia, byť s určitými specifiky. Přejeme vám, aby to byl ve všech směrech rok úspěšný a pohodový. Připravili jsme proto pro vás přehled základních informací – pokud se něco změní, dáme vám vědět zde, popř. od září přes systém Bakaláři.

Zahájení 30. školního roku Akademie (2021/2022)

Škola startuje ve středu 1. září 2021, přijďte nejpozději na 8:45, očekávejte silný dopravní provoz v Brně (např. je rozkopána křižovatka Jedovnická X Žarošická, začalo přebudování Tomkova náměstí). Schéma tříd bude umístěno na dveřích obou budov školy. Do školy vstupují žáci bez rodičů. V rámci první vyučovací hodiny budou provedeny antigenní testy na Covid (pokud pro ně tato povinnost platí; podrobnosti o protiepidemických opatřeních budou shrnuty ve zvláštní aktualitě na školním webu). Žáci budou první den také seznámeni se školním a klasifikačním řádem, rozvrhem a poučeni o bezpečnosti (s důrazem na přijatá protiepidemiologická opatření). Při zahájení školního roku noví žáci předloží třídnímu profesorovi kopii závěrečného vysvědčení z předcházejícího ročníku.

  • Ve středu 1. 9. začíná vyučování v 9:00 a končí v 10:40. Ti žáci, kteří mají zařízené obědy, na ně budou moci jít po 11:00.
  • Ve čtvrtek 2. 9. není nultá hodina, výuka gymnázia začíná v 9:00 třídnickými záležitostmi (1.-2. hodina), 3.-4. hodina bude podle rozvrhu (žáci primy se budou v tuto dobu seznamovat s problematikou ICT); výuka končí ve 12:30.
  • Od pátku 3. 9. probíhá výuka podle stálého rozvrhu.
  • V pondělí 6. 9. proběhne testování na Covid (gymnázium v 8:10; ZŠ v 9:00)
  • Ve čtvrtek 9. 9. proběhne testování na Covid (gymnázium v 8:30; I.Č a polovina 5.G, která má tělocvik, v 8:10 v Salesku; ZŠ v 9:00)

Žáci, kteří se nezúčastní standardního termínu testování, budou po příchodu do školy dotestováni asistentem v hudebně (gymnázium) nebo učitelem (ZŠ). Předběžný harmonogram školního roku 2021/2022 bude zveřejněn v dokumentech na školním webu a průběžně aktualizován.

Bakaláři a Moodle

Komunikace školy s rodiči a žáky je zajištěna prostřednictvím informačního systému Bakaláři na adrese https://akademy.bakalari.cz – přístupové údaje obdržíte na začátku září. Součástí Bakalářů je elektronická žákovská knížka i třídní kniha, komunikační systém Komens, plán akcí, rozvrh hodin a další moduly. Postupně budou žákům zpřístupněny kurzy v e-learningovém systému Moodle. Na škole je možný přístup k internetu včetně WiFi připojení.

Stravování

Obědy nám zajišťuje Jídelna Masarova. Je potřeba předem vyplnit přihlášku ke stravování, žádný jiný doklad není potřeba. Přihlášku stačí vytisknout, najdete ji na stránkách jidelna-masarova.cz v sekci dokumenty, a vyplněnou ji poslat na mail renata.sucha@jidelna-masarova.cz. Jakmile bude dítě zavedeno do systému, bude Vám na mail zaslán variabilní symbol a číslo účtu pro platby stravného. Součástí mailu budou i přihlašovací údaje na www.strava.cz, kde je možné změnit z oběda č. 1, který je automaticky přihlašován po přijetí platby, na oběd č. 2, popř. zde můžete odhlašovat obědy. Vidíte zde i výši finančního kreditu, stravné se hradí předem a obědy jsou přihlašovány do výše kreditu. Veškeré podrobné informace naleznete na stránkách jídelny. Kartičky na výdej jídla si žáci zakoupí přímo na Akademii na začátku školního roku za cenu 35,-Kč.

Seznamovací kurz pro nové žáky gymnázia

Protože nám záleží na tom, aby i v nové třídě primy vznikl dobrý kolektiv, abyste k sobě našli správnou cestu, abyste si rozuměli a dokázali si navzájem pomoci ve chvílích, kdy se objeví problémy jakéhokoliv druhu, připravili jsme teambuildingový seznamovací kurz pro žáky 1.G (prima osmiletého gymnázia, třídní profesorka Bc. Aneta Trhanová) a 2.G (sekunda, třídní profesorka Mgr. Jana Nešporová), který proběhne v Němčičkách od středy 15. 9. do pátku 17. 9. 2021. Třídní profesoři kvinty osmiletého gymnázia (Mgr. Dalibor Levíček) a prvního ročníku čtyřletého gymnázia (Mgr. Martin Borovjak) pro své svěřence rovněž připraví seznamovací aktivity, jejichž termín a podoba budou upřesněny.

Učebnice a pomůcky pro gymnázium

Seznam nutných pomůcek pro všechny ročníky je zveřejněn v aktualitách na webu školy.

Setkání s rodiči žáků gymnázia

S rodiči nových žáků primy (1.G, osmileté studium) se setkáme v úterý 21. 9. 2021 v čase 16:30-17:30 v multifunkční učebně (č. 103, Rašelinová 9). Setkání rodičů s vyučujícími (třídní schůzky) jsou obvykle dvakrát do roka – vždy v listopadu a dubnu. Jsme však zvyklí být v kontaktu s rodiči celoročně.

Výuka jazyků na gymnáziu

Hlavním cizím jazykem je angličtina, máme tři pedagogy z ČR a rodilého mluvčího z Velké Británie. Nižší stupeň gymnázia si vybírá druhý cizí jazyk na konci primy z nabídky němčina / španělština / ruština. Jako druhý cizí jazyk jste si pro první ročník čtyřletého gymnázia v anketě zvolili němčinu nebo španělštinu (žáci budou zařazeni do skupiny dle svého výběru; ruštinu letos nemůžeme pro malý zájem otevřít). Mladším žákům gymnázia nabízíme reedukační kroužek z českého jazyka, dostupný je i kurz češtiny pro cizince.

Tělesná výchova

Tělocvik probíhá v Salesku (Salesiánské středisko mládeže – dům dětí a mládeže Brno-Líšeň, Kotlanova 13, 628 00 Brno-Líšeň). Na první hodiny tělocviku odchází i žáci gymnázia společně od školy.

Šatní skříňky, tisk a kopírky

Každý žák má k dispozici vlastní skříňku. Žáci mají možnost používat kopírky s tiskárnou, která je umístěna ve školní jídelně. Ve škole si zřídí kopírovací kartu na sekretariátu a předplatí požadovaný kredit na kopírování.

MŠ a ZŠ

V rámci Akademie v oddělených prostorách funguje také nadstandardní mateřská škola pro 17 dětí. I letos nabízíme kompletní první stupeň základní školy.

Přejeme Vám pevné zdraví i spoustu studijních a osobních úspěchů!

Tým AKADEMIA

Spojení se školou

Odkaz na webové stránky školy: www.akademy.cz

Další aktuality

Setkání s rodiči žáků primy gymnázia

20. 09. 2021

AkademiaGymnázium

Vážení rodiče, srdečně vás po úspěšném teambuildingu zveme na setkání vyučujících s rodiči žáků primy, které se uskuteční v úterý 21. 9. 2021 v čase 16:30-17:30 v učebně 103 (přízemí budovy Rašelinová…

Armádní den na Akademii

15. 09. 2021

AkademiaGymnázium

Dne 8.9. proběhla ve škole dlouho očekávaná akce – Den s Armádou ČR. Program byl určen pro žáky sekundy, kvarty, sexty, 3.Č a oktávy. Možnost prohlédnout si vojenskou sanitku i zbraně a vyzkoušet…

INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ K PROVOZU OD 13. 9. 2021

9. 09. 2021

AkademiaGymnáziumZákladní škola

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že: Připomínáme, že platnost Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR upravující provoz škol a školských zařízení (č. j.: MZDR 14600/2…

Protiepidemická opatření

23. 08. 2021

AkademiaGymnáziumMateřská školaZákladní škola

Protiepidemická opatření – výběr z manuálu MŠMT V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 je škola vždy povinna postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuáln…

Archiv aktualit

Rubriky