VÍTEJTE VE 30. ŠKOLNÍM ROCE GYMNÁZIA, ZŠ A MŠ AKADEMIA

23.Srpen 2021 | AkademiaGymnáziumMateřská školaZákladní škola

INFORMACE NEJEN PRO NAŠE NOVÉ ŽÁKY A JEJICH RODIČE

Vážení rodiče, milí žáci,

těšíme se na spolupráci s vámi v novém školním roce, který je pro naši školu jubilejním, třicátým. Máme radost z toho, že jej můžeme zahájit za relativně standardních podmínek prezenčního studia, byť s určitými specifiky. Přejeme vám, aby to byl ve všech směrech rok úspěšný a pohodový. Připravili jsme proto pro vás přehled základních informací – pokud se něco změní, dáme vám vědět zde, popř. od září přes systém Bakaláři.

Zahájení 30. školního roku Akademie (2021/2022)

Škola startuje ve středu 1. září 2021, přijďte nejpozději na 8:45, očekávejte silný dopravní provoz v Brně (např. je rozkopána křižovatka Jedovnická X Žarošická, začalo přebudování Tomkova náměstí). Schéma tříd bude umístěno na dveřích obou budov školy. Do školy vstupují žáci bez rodičů. V rámci první vyučovací hodiny budou provedeny antigenní testy na Covid (pokud pro ně tato povinnost platí; podrobnosti o protiepidemických opatřeních budou shrnuty ve zvláštní aktualitě na školním webu). Žáci budou první den také seznámeni se školním a klasifikačním řádem, rozvrhem a poučeni o bezpečnosti (s důrazem na přijatá protiepidemiologická opatření). Při zahájení školního roku noví žáci předloží třídnímu profesorovi kopii závěrečného vysvědčení z předcházejícího ročníku.

  • Ve středu 1. 9. začíná vyučování v 9:00 a končí v 10:40. Ti žáci, kteří mají zařízené obědy, na ně budou moci jít po 11:00.
  • Ve čtvrtek 2. 9. není nultá hodina, výuka gymnázia začíná v 9:00 třídnickými záležitostmi (1.-2. hodina), 3.-4. hodina bude podle rozvrhu (žáci primy se budou v tuto dobu seznamovat s problematikou ICT); výuka končí ve 12:30.
  • Od pátku 3. 9. probíhá výuka podle rozvrhu na měsíc září (stálý rozvrh žáci dostanou 29. 9. s platností od 4. 10.)
  • V pondělí 6. 9. proběhne testování na Covid (gymnázium v 8:10; ZŠ v 9:00)
  • Ve čtvrtek 9. 9. proběhne testování na Covid (gymnázium v 8:30; I.Č a polovina 5.G, která má tělocvik, v 8:10 v Salesku; ZŠ v 9:00)

Žáci, kteří se nezúčastní standardního termínu testování, budou po příchodu do školy dotestováni asistentem v hudebně (gymnázium) nebo učitelem (ZŠ). Předběžný harmonogram školního roku 2021/2022 bude zveřejněn v dokumentech na školním webu a průběžně aktualizován.

Bakaláři a Moodle

Komunikace školy s rodiči a žáky je zajištěna prostřednictvím informačního systému Bakaláři na adrese https://akademy.bakalari.cz – přístupové údaje obdržíte na začátku září. Součástí Bakalářů je elektronická žákovská knížka i třídní kniha, komunikační systém Komens, plán akcí, rozvrh hodin a další moduly. Postupně budou žákům zpřístupněny kurzy v e-learningovém systému Moodle. Na škole je možný přístup k internetu včetně WiFi připojení.

Stravování

Obědy nám zajišťuje Jídelna Masarova. Je potřeba předem vyplnit přihlášku ke stravování, žádný jiný doklad není potřeba. Přihlášku stačí vytisknout, najdete ji na stránkách jidelna-masarova.cz v sekci dokumenty, a vyplněnou ji poslat na mail renata.sucha@jidelna-masarova.cz. Jakmile bude dítě zavedeno do systému, bude Vám na mail zaslán variabilní symbol a číslo účtu pro platby stravného. Součástí mailu budou i přihlašovací údaje na www.strava.cz, kde je možné změnit z oběda č. 1, který je automaticky přihlašován po přijetí platby, na oběd č. 2, popř. zde můžete odhlašovat obědy. Vidíte zde i výši finančního kreditu, stravné se hradí předem a obědy jsou přihlašovány do výše kreditu. Veškeré podrobné informace naleznete na stránkách jídelny. Kartičky na výdej jídla si žáci zakoupí přímo na Akademii na začátku školního roku za cenu 35,-Kč.

Seznamovací kurz pro nové žáky gymnázia

Protože nám záleží na tom, aby i v nové třídě primy vznikl dobrý kolektiv, abyste k sobě našli správnou cestu, abyste si rozuměli a dokázali si navzájem pomoci ve chvílích, kdy se objeví problémy jakéhokoliv druhu, připravili jsme teambuildingový seznamovací kurz pro žáky 1.G (prima osmiletého gymnázia, třídní profesorka Bc. Aneta Trhanová) a 2.G (sekunda, třídní profesorka Mgr. Jana Nešporová), který proběhne v Němčičkách od středy 15. 9. do pátku 17. 9. 2021. Třídní profesoři kvinty osmiletého gymnázia (Mgr. Dalibor Levíček) a prvního ročníku čtyřletého gymnázia (Mgr. Martin Borovjak) pro své svěřence rovněž připraví seznamovací aktivity, jejichž termín a podoba budou upřesněny.

Učebnice a pomůcky pro gymnázium

Seznam nutných pomůcek pro všechny ročníky je zveřejněn v aktualitách na webu školy.

Setkání s rodiči žáků gymnázia

S rodiči nových žáků primy (1.G, osmileté studium) se setkáme v úterý 21. 9. 2021 v čase 16:30-17:30 v multifunkční učebně (č. 103, Rašelinová 9). Setkání rodičů s vyučujícími (třídní schůzky) jsou obvykle dvakrát do roka – vždy v listopadu a dubnu. Jsme však zvyklí být v kontaktu s rodiči celoročně.

Výuka jazyků na gymnáziu

Hlavním cizím jazykem je angličtina, máme tři pedagogy z ČR a rodilého mluvčího z Velké Británie. Nižší stupeň gymnázia si vybírá druhý cizí jazyk na konci primy z nabídky němčina / španělština / ruština. Jako druhý cizí jazyk jste si pro první ročník čtyřletého gymnázia v anketě zvolili němčinu nebo španělštinu (žáci budou zařazeni do skupiny dle svého výběru; ruštinu letos nemůžeme pro malý zájem otevřít). Mladším žákům gymnázia nabízíme reedukační kroužek z českého jazyka, dostupný je i kurz češtiny pro cizince.

Tělesná výchova

Tělocvik probíhá v Salesku (Salesiánské středisko mládeže – dům dětí a mládeže Brno-Líšeň, Kotlanova 13, 628 00 Brno-Líšeň). Na první hodiny tělocviku odchází i žáci gymnázia společně od školy.

Šatní skříňky, tisk a kopírky

Každý žák má k dispozici vlastní skříňku. Žáci mají možnost používat kopírky s tiskárnou, která je umístěna ve školní jídelně. Ve škole si zřídí kopírovací kartu na sekretariátu a předplatí požadovaný kredit na kopírování.

MŠ a ZŠ

V rámci Akademie v oddělených prostorách funguje také nadstandardní mateřská škola pro 17 dětí. I letos nabízíme kompletní první stupeň základní školy.

Přejeme Vám pevné zdraví i spoustu studijních a osobních úspěchů!

Tým AKADEMIA

Spojení se školou

Odkaz na webové stránky školy: www.akademy.cz

Další aktuality

Vyhlášení doplňujícího přijímacího řízení na obory gymnázia a ZŠ pro školní rok 2024/2025

15. 05. 2024

AkademiaGymnáziumZákladní škola

V souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., zákonem č. 561/2004 Sb., zákonem č. 89/2012 Sb., na základě vyhlášky č. 422/2023 Sb., vyhlášky č. 233/2020 Sb. a nařízení vlády č. 211/2010 Sb. a opatření ob…

Výsledky přijímacího řízení do primy osmiletého gymnázia AKADEMIA 2024/2025

15. 05. 2024

AkademiaGymnáziumZákladní škola

Vážení rodiče, milí uchazeči o studium, níže naleznete podrobné výsledky přijímacího řízení do primy osmiletého Gymnázia AKADEMIA od školního roku 2024/2025. Přijatým gratulujeme a mohou v mailu v těc…

Stavitelé města a mostů

14. 05. 2024

Mateřská škola

V dubnu jsme si mohli vyzkoušet, jaké to je být stavitelem města a poté i stavitelem mostů. A to díky dvou úžasným technickým programům. Teď už víme, co je součástí města, jaká je práce kartografa, či…

nevidím, ale zvládnu to

13. 05. 2024

Gymnázium

Naše škola nedávno hostila inspirativní projekt nazvaný „Nevidím, ale zvládnu to“, který nám otevřel oči a poskytnul nám pohled do světa nevidomých a těžce zrakově postižených lidí. Cílem projektu byl…

Archiv aktualit

Rubriky