Noc s knihou na Gymnáziu AKADEMIA

15.Září 2015 | AkademiaGymnázium

Tradiční akce školy očima žáků

Gymnázium AKADEMIA pořádalo dne 15. 9. 2015 pro sekundu, tercii a kvartu spaní ve škole s názvem Noc s knihou. Dílo, které bylo pro tuto akci vybráno, se jmenovalo Čarodějův učeň – od autora, který se jmenuje Ottfried Preussler.
Začátek byl v sedm hodin večer u táboráku, kde jsme si všichni opekli svoji večeři. Některým stačil špekáček jeden, jiným zase dva až tři. Někteří si dokonce opekli marshmallow a jiní i chleba. Po ukončení našeho „hodování“ jsme si u táboráku poslechli první kapitolu z knihy Čarodějův učeň, kterou nám předčítal pan profesor Uher.

Poté jsme byli rozděleni do dvou skupin. Jedna skupina šla do učebny nazvané Muf a druhá do Koníčku. V Koníčku jsme poslouchali audionahrávku druhé kapitoly. Poté jsme si zahráli dvě hry: čarodějné přezdívky a čarodějný battle.

Druhá skupina se mezitím vydala do Mufu. Tam si vyslechla audionahrávku třetí kapitoly z knihy Čarodějův učeň. Poté si zahrála jednu jinou hru. A tou hrou bylo Zaklínadlo. Princip byl vtom, najít všech sedm částí zaklínadla, které byly různě rozmístěny po budově. Poté se toto zaklínadlo muselo správně poskládat, a ten kdo byl nejrychlejší, a měl zaklínadlo správně poskládané, vyhrál.

Když se hry dohrály, skupiny se prohodily. A po skončení těchto aktivit jsme si vyráběli masky inspirované knihou Čarodějův učeň. Tato aktivita netrvala ani půl hodiny, a tak jsme se mohli jít koukat na film s názvem Čarodějův učeň.

Po skončení filmu byla jedna hodina v noci a my jsme se teprve teď začali chystat na spaní. Skupinka odvážlivců, což byla většina z nás, směla spát pod širým nebem. Tuto noc toho skoro nikdo moc nenaspal, protože atmosféra, obzvláště venku, byla velmi veselá a upovídaná. A přesto jsme druhý den byli čilí jako rybičky.

Tuto akci Noc s knihou jsme druhý den, i s žáky, kteří ve škole spát nemohli anebo nechtěli, zakončili návštěvou Židovského hřbitova.

Anna Jurtíková, tercie A

V úterý 15.9. se žáci Gymnázia AKADEMIA těšili, až skončí škola, aby si mohli doma sbalit věci, vrátit se zpátky do školy a zažít nevšední dobrodružství, které si pro ně nachystali pedagogové českého jazyka. Vybráno bylo čarodějné téma podle knihy Čarodějův učeň, kterou napsal Ottfried Preussler. Vše mělo vypuknout v 19 hodin.

V 7 hodin večer už někteří nedočkaví studenti čekali před brankou školní zahrady. Když pak dorazili i ti nejnespolehlivější opozdilci, studenti si odložili své věci, a jelikož se kručení v jejich žaludcích odráželo i od stěn školy, začali opékat špekáčky nad ohništěm. Mlsní žáci se odvážili donést si i marshmallow. Když všichni dojedli, jeden z pedagogů si nasadil čelovku a tajemně začal číst úryvek z knihy. Noc byla teplá a všichni si užívali nádhernou atmosféru.

Žáci se rozdělili do dvou skupin. První skupina šla hledat indicie, o kterých se něco dozvíte později. Druhá skupina si šla poslechnou další úryvek, tentokrát z internetu, a následovně hrála zábavnou „přezdívkovou“ hru: Každý si vymyslel svoji čarodějnickou přezdívku. Všechny přezdívky se sepsaly na papír. Někdo pak musel uhodnout, čí která přezdívka je. Ten žák, který přezdívku uhodl, získal dotyčného do svého „klanu“. Studenti, kteří byli součástí nejpočetnějšího klanu, vyhráli.

Hra s indiciemi byla o tom, že po škole bylo rozmístěno a pečlivě schováno sedm papírků, které museli studenti ve dvojicích najít a pak poskládat papírky za sebe tak, aby ze slov na papírcích vzniklo zaklínadlo. Aby to ovšem nebylo tak jednoduché, dvojice měly k sobě svázané ruce.

Když obě skupiny dohrály obě hry, šlo se do takzvané „interaktivní“ učebny, kde všichni společně zhlédli film Čarodějův učeň v animované verzi z roku 1977. I když byl film pro studenty starý, byla to zábava.

Po filmu se unavení studenti dobelhali ke svým spacákům, oblékli se do pyžama a zachumlali se do svých dek a spacáků. Někteří odvážlivci spali dokonce venku. Všichni usnuli jako mrtví.

Tak prožili studenti Noc s knihou.

Alice Krpálková, kvarta A

Žáci sekundy, tercie a kvarty byli pozváni do školy na noc. Byla to akce, při které se četla kniha Čarodějův učeň od Ottfireda Preusslera. Akce začínala v 19:00 opékáním pochutin, které si děti donesly. Na „jídelníčku“ byly především špekáčky, ale objevily se tu i marshmallow a pizza (kterou teda neopékali, ale vesele se jí cpali). Profesoři češtiny (V. Merta a T. Uher) ale nehodlali zůstat jen u opékání.

Byli jsme náhodně rozděleni do dvou skupin a tak, jak nás rozdělili, jsme měli hrát hry inspirované knihou. Někteří byli trochu rozladěni, ale po uklidnění jsme se vrhli na čtení. Přečetli jsme si první kapitolu Čarodějova učně, abychom se trošku ponořili do děje. Někteří si při četbě plnili hladové krky, jiní v klidu poslouchali a pár jedinců poklimbávalo (absolutně vůbec mezi ně nepatřím, rozhodně ne).

Hned po čtení jsme se vrhli na hry inspirované příběhem. Skupina číslo 2, ve které jsem byla mimochodem i já, odešla do „Koníčku“ (naše výtvarné centrum) s p. profesorem Mertou. Ten měl vše přichystáno a hra začala vlastně tím, že nám pustil audio verzi Čarodějova učně, tedy jenom část, abychom si rozuměli. Část pojednávala o Krabatových útěcích z Mlýna.
Hru na kouzelné přezdívky vymyslel profesor Merta a pravidla byla vesměs jednoduchá –hlavní bylo vymyslet si přezdívku plnou čarodějnictví (Kózelný tóstovač, Kohoutíček, atd.)

Po skončení jsme se vyměnili se skupinou číslo jedna a šli jsme do MUFU (multifunkční učebna), kde jsme měli věci. Tam jsme opět slyšeli část audio verze, kterou si pro nás i s následující hrou připravil profesor Uher. Tato část byla o čarodějnickém přespání ve dvojici na místě, kde nějaký člověk přišel násilně o život. Hra byla udělána tak, že jsme se rychle rozdělili na dvojice a za ruce nás svázal profesor izolepou, pak jsme hledali sedm papírků v časovém limitu 20-30 minut. Všech sedm papírků se vyfotilo na mobil a poté jsme z nich skládali zaklínadlo.

Po dokončení her jsme se všichni naskládali do interaktivní učebny a pustili jsme si Čarodějova učně zfilmovano-animovaného. Z toho si bohužel moc nepamatuji a myslím, že není podstatné psát sem, jaký je obsah zfilmované knihy.

Kolem půl jedné jsme si začali chystat věci. Přibližně polovina dětí spala venku (mezi nimi i já a pár mých spolužáků) a někteří vevnitř v MUFU. Venku s námi byl profesor Merta. Postupně všichni usnuli a za pět hodin hurá vstávat. Na snídani jsme měli každý to, co si přinesl z domu. Snídali jsme v jídelně a poté jsme vyrazili na exkurzi na Židovský hřbitov i s žáky, kteří se neúčastnili Noci s knihou.

Kateřina Mrázková, tercie A

Další aktuality

Z aktivit Školní družiny ZŠ Akademia

9. 02. 2024

AkademiaZákladní škola

Školní družina ZŠ AKADEMIA nabízí pestrou volnočasovou činnost, při které u dětí podporujeme rozvoj jejich zájmů a nadání.   Děti poznávají svět kolem sebe. Naše objevování provádíme pomocí didaktický…

jiráskova lucerna

31. 01. 2024

Gymnázium

Naši terciáni zhlédli v Mahenově divadle klasiku – Jiráskovu Lucernu. Pohádkově zpracovaný příběh lásky žáky zaujal.

1.G v Anthroposu – za mamuty i Zdeňkem Burianem

11. 01. 2024

Gymnázium

V pátek 22. 12. navštívila třída 1.G  pavilón Anthropos, kde definitivně zakončila dějepisnou epochu Pravěk. Shodou šťastných náhod jsme viděli nejen stálou expozici s oblíbeným mamutem, kde nás…

Pozvánka na XXII. školní ples Akademie

2. 01. 2024

AkademiaGymnáziumMateřská školaZákladní škola

26. 1. 2024, 19:00, Hotel Continental Brno (Kounicova 6) Dámy a pánové, srdečně vás zveme na XXII. ples Gymnázia, ZŠ a MŠ AKADEMIA. Na programu je mimo jiné slavnostní polonéza, vystoupení mistrů ČR v…

Archiv aktualit

Rubriky