Vyhlášení doplňujícího přijímacího řízení na obory gymnázia a ZŠ pro školní rok 2024/2025

15.Květen 2024 | AkademiaGymnáziumZákladní škola

V souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., zákonem č. 561/2004 Sb., zákonem č. 89/2012 Sb., na základě vyhlášky č. 422/2023 Sb., vyhlášky č. 233/2020 Sb. a nařízení vlády č. 211/2010 Sb. a opatření obecné povahy MSMT-26560/2023-1 vyhlásilo AKADEMIA Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola, s.r.o., doplňující přijímací řízení ke vzdělávání pro školní rok 2024/2025 pro studijní obory:

Gymnázium, 79-41-K/81 – osmileté studium, denní forma:

 • Tercie – (odpovídá 1. ročníku šestiletého gymnázia) – 2 místa
 • Kvarta – 1 místo
 • Kvinta (odpovídá 1. ročníku čtyřletého gymnázia) – 5 míst
 • Septima – 4 místa
 • Oktáva – 2 místa

Základní škola – 1. stupeň, denní forma (přestup):

 • 2. třída – 2 místa
 • 3. třída – 2 místa
 • 5. třída – 4 místa
Celkově škola může přijmout maximálně osm žáků, tj. do výše celkové kapacity školy.

Kritéria přijímacího řízení – zájemce o studium musí:

 1. podat přihlášku (včetně kopií 2 předcházejících vysvědčení) a splnit zákonné náležitosti do 21. 5. 2024;
 2. pro přijetí do:
  • budoucí tercie nebo kvinty osmiletého gymnázia doložit úspěšné vykonání (jaro 2024) jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka (max. 50 bodů) a matematiky (max. 50 bodů); hodnota kritéria je 100 % (max 100 bodů); žák musel v jednotné přijímací zkoušce získat alespoň 50 bodů celkem.
  • ostatních tříd oboru gymnázia vykonat rozdílové zkoušky z českého jazyka a matematiky alespoň na 50 % z každého z předmětů (hodnota kritéria je 100 %).
  • třídy oboru základní školy (přestup) úspěšně absolvovat zkušební den (hodnota kritéria je 100 %).

Všechny dokumenty prosím směřujte na kontaktní e-mail: akademy@akademy.cz; v dokumentech na tomto webu naleznete formulář přihlášky, v doplňujícím přijímacím řízení nelze využít systém Cermatu „Dipsy“.

Zveřejněno: 15. 5. 2024

Další aktuality

Výsledky přijímacího řízení do primy osmiletého gymnázia AKADEMIA 2024/2025

15. 05. 2024

AkademiaGymnáziumZákladní škola

Vážení rodiče, milí uchazeči o studium, níže naleznete podrobné výsledky přijímacího řízení do primy osmiletého Gymnázia AKADEMIA od školního roku 2024/2025. Přijatým gratulujeme a mohou v mailu v těc…

nevidím, ale zvládnu to

13. 05. 2024

Gymnázium

Naše škola nedávno hostila inspirativní projekt nazvaný „Nevidím, ale zvládnu to“, který nám otevřel oči a poskytnul nám pohled do světa nevidomých a těžce zrakově postižených lidí. Cílem projektu byl…

historicko-poznávací exkurze do osvětimi

13. 05. 2024

Gymnázium

Ve čtvrtek 18. dubna se uskutečnila dlouho očekávaná poznávací exkurze pro studenty našeho gymnázia do Osvětimi a Krakova. Vyhlazovací tábor v Osvětimi a Březince bude už navždy spjat s moderními ději…

Budujeme venkovní učebny, zvelebujeme školní zahradu

10. 05. 2024

AkademiaGymnáziumMateřská školaZákladní škola

Když je pěkně, není důvod, abychom se neučili venku – a proto jsme se pustili do budování tří venkovních učeben. A zároveň společnými silami zvelebujeme školní zahradu.

Archiv aktualit

Rubriky