Učíme o Moravě

3.Listopad 2017 | Projekty ESF

  • Věděli jste, že se Morava téměř stala součástí starověkého římského impéria?
  • Dokážete vytvořit model románského kostela v Řeznovicích?
  • Tušili jste, že římský král Jošt Lucemburský vládl z brněnského Špilberku celé Evropě?
  • Víte, že Morava byla na počátku 17. století téměř samostatným státem?
  • Je pro vás překvapením, že nechybělo mnoho a Moravské markrabství bylo v polovině 18. století povýšeno na království?
  • Je pravda, že se Sigmund Freud narodil na Moravě?
  • Překvapuje vás, že Moravské markrabství existovalo až do roku 1918?
  • Tušíte, proč byla v roce 1948 zrušena Moravskoslezská země?

Výše položené otázky naznačují, co je obsahem edukačního projektu Učíme o Moravě, který vytvořil tým školy AKADEMIA Gymnázium, ZŠ a MŠ a jejích partnerských škol. Smyslem projektu je inovativně vzdělávat žákyně, žáky a jejich vyučující v obecné problematice Moravy, a to v souvislosti s integrací země do Evropské unie.

Hmatatelnými výstupy projektu jsou nové didaktické pomůcky, díky nimž aplikujeme moderní metody výuky na témata spjata s Moravou. Vytvořili jsme unikátní učebnici dějepisu Morava – dějiny země uprostřed Evropy s power-pointovými prezentacemi, pracovními listy a metodikou. Aktuálně píšeme doplňkovou učebnici pro ZŠ s pracovním názvem Dějiny Moravy pro samouky. K učebnici přibyl i dvoudílný výukový film Poznáváme minulost Moravy věnovaný nejdůležitějším momentům moravských zemských dějin, který najdete na DVD nebo spolu se všemi ostatními materiály na webu www.ucimeomorave.cz.

Vytvořili jsme pracovní listy, zásobníky aktivit, teoretická skripta, regionální čítanku a další pomůcky, které nacházejí uplatnění v hodinách českého jazyka a literatury a posiluji funkční gramotnost mládeže. Napsali jsme metodiky projektových výuk, které dávají nový smysl krátkým výletům či dlouhodobým studijním pobytům na (jižní) Moravě a upozorňují na přednosti naší země. Vytvořili jsme antologii filosofických textů, která se zaměřuje na přínos s Moravou spjatých osobností „královně věd“. Jelikož byla Morava vždy také jedním z center německojazyčné kultury, vznikly v projektu učební materiály i s touto tematikou. Tímto také naplňujeme klíčové kompetence rámcových vzdělávacích programů MŠMT ČR.

Výstupy projektu jsme ověřili na skupině více než tisíce žáků středních a základních škol z Jihomoravského kraje a poté jsme je nabídli všem zájemcům z řad pedagogů, studentů, odborné i laické veřejnosti. Kromě „mateřského“ týmu vyučujících Gymnázia, ZŠ a MŠ AKADEMIA jsou do projektu jako partneři zapojeni i Gymnázium, SOŠ a SOU Mikulov, ZŠ a MŠ Brno, Horníkova 1, ZŠ a MŠ Adamov a SŠ Brno, Charbulova a spolek Moravská národní obec.

AKADEMIA Gymnázium, ZŠ a MŠ v rámci projektu pro žáky pořádá vzdělávací exkurze na velkomoravské lokality, organizuje adaptační projektové výuky v Moravském krasu, putuje po stopách písemnictví na Moravě. Jako partnerská škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity také v rámci projektu každoročně pořádáme populární pedagogickou konferenci Učíme o Moravě, na níž mají učitelé z moravských středních a základních škol možnost setkat se s předními univerzitními odborníky na moravské reálie.

Pevně věříme, že díky našemu projektu bude mnoha obyvatelům Moravy přiblížena její minulost, díky níž pochopí současnost naší krásné země v srdci Evropy a naše místo v ní.

Na projektovém webu www.ucimeomorave.cz jsou zveřejněny všechny materiály, které byly v rámci projektu vytvořeny; vše je možné si volně stáhnout. Na facebooku je také aktivní diskusní fórum projektu.

Další aktuality

Veselé Vánoce a PF 2017

24. 12. 2016

AkademiaGymnáziumMateřská školaProjekty ESF

Příjemné prožití vánočních svátků a všechno nejlepší do nového roku 2017 vám přeje tým Akademie

Archiv aktualit

Rubriky