Studenti Akademie v Archeologickém ústavu

11.Listopad 2016 | AkademiaGymnázium

Týden vědy

V pátek 11. 11. 2016 navštívila kvinta v rámci Týdne vědy i jednoho zástupce humanitních věd, a to Archeologický ústav Brno. Krásný program, který si zaměstnanci pro své studentské návštěvníky nachystali, provázel po všech pracovištích této moderně zrekonstruované instituce. Viděli jsme jednu z největších knihoven svého druhu u nás, seznámili se s prací archívu (databáze nám dokonce umožnila se podívat, kde ve měste Brně probíhají aktuální archeologické výzkumy) a poučili jsme se o hlavních úkolech památkové péče. V dalším patře nás pak čekala archeologická dílna připomínající spíše hraní s keramikou a pak pro většinu věc nevídaná – paleontologické oddělení se spoustou originálních lebek a kosterních pozůstatků. Vždyť kde jinde by vás nechali osahat kostru jeskynního medvěda nebo si sáhnout na zuby mamuta? Nebo skládat kostru? Pohled do mikroskopu zase ukázal, jak se dnes zkoumají pra věké byliny, které jsou základem našich dnešních obilovin. Sladkou tečkou pro naše pány pak byla možnost vyzkoušet si výzbroj velkomoravského bojovníka a zkusit v ní pár bojových úkonů. A ještě jedno zjištění naše návštěva studentům přinesla – v Archeologickém ústavu pracuje řada zajímavých odborných profesí, takže za pár let, možná kdo ví…

Iva Lubalová + kvinta

Další aktuality

dětská scéna 2023

21. 03. 2023

Gymnázium

V pátek 10. března se Helena Heinzová a Viktor Vlach z primy zúčastnili městského kola recitační přehlídky Dětská scéna 2023, která proběhla v Ústřední knihovně Jiřího Mahena. Viktor v nelehké konkure…

zápis do Mateřské školy

7. 03. 2023

AkademiaMateřská škola

Vážení zájemci, přihlášky pro rok 2023/24 je možné podat v termínu 8. – 12. 5. 2023 a to jedním z následujících způsobů: do datové schránky školy e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelz…

nebojte se staroslověnštiny

6. 03. 2023

Gymnázium

V kvintě v dějinách literatury právě probíráme nejstarší písemné památky na našem území, vydali jsme se proto na místo, kde se o nich můžeme dozvědět nejvíce, tedy do Památníku písemnictví na Moravě,…

setkání školních parlamentů

22. 02. 2023

Akademia

Dnes se Brně konalo krajské zasedání parlamentů základních a středních škol. Nechyběl ani zástupce a koordinátor našeho parlamentu. Máme nové nápady, přihlásili jsme se do sítě Škola pro demokracii a…

Archiv aktualit

Rubriky