Průběžná logopedická prevence a grafomotorická cvičení

admin Blog-MŠ

Pracujeme na rozvoji komunikačních schopností a dovedností dítěte pomocí logopedické prevence. Ačkoliv žijeme v moderní, elektronické době, mezilidská komunikace a správný způsob mluvení jsou a budou pro život stále klíčové atributy úspěchu v osobním i pracovním životě. Správné návyky a způsoby komunikace si děti osvojují již od prvních let života, proto není na co čekat! Jsme připraveni Vám, rodičům, pomoci a s naším školáčkem mluvit, mluvit a mluvit. Dechová, fonační a artikulační cvičení a nápodoby zvuku pomáhají rozvíjet sluchovou i zrakovou percepci, jemnou i hrubou motoriku a také grafomotoriku.
Cílem logopedické prevence je, aby se děti naučily správnému dýchání, artikulačním cvikům (gymnastika mluvidel) a jejich vývoj řeči probíhal přirozeným a správným způsobem bez rizika pozdějšího odstraňování logopedických vad.
Grafomotorická cvičení slouží k uvolnění kloubů a svalových skupin celé paže, předloktí, zápěstí a záprstí a pro nácvik bezpečného a volného pohybu ruky po papíře.