Průběžná logopedická prevence a grafomotorická cvičení

5.Březen 2018 | Blog-MŠ

Pracujeme na rozvoji komunikačních schopností a dovedností dítěte pomocí logopedické prevence. Ačkoliv žijeme v moderní, elektronické době, mezilidská komunikace a správný způsob mluvení jsou a budou pro život stále klíčové atributy úspěchu v osobním i pracovním životě. Správné návyky a způsoby komunikace si děti osvojují již od prvních let života, proto není na co čekat! Jsme připraveni Vám, rodičům, pomoci a s naším školáčkem mluvit, mluvit a mluvit. Dechová, fonační a artikulační cvičení a nápodoby zvuku pomáhají rozvíjet sluchovou i zrakovou percepci, jemnou i hrubou motoriku a také grafomotoriku.
Cílem logopedické prevence je, aby se děti naučily správnému dýchání, artikulačním cvikům (gymnastika mluvidel) a jejich vývoj řeči probíhal přirozeným a správným způsobem bez rizika pozdějšího odstraňování logopedických vad.
Grafomotorická cvičení slouží k uvolnění kloubů a svalových skupin celé paže, předloktí, zápěstí a záprstí a pro nácvik bezpečného a volného pohybu ruky po papíře.

Další aktuality

Zápis do Mateřské školy AKADEMIA

8. 04. 2021

AkademiaBlog-MŠMateřská škola

Na základě rozhodnutí Ministerstva školství bude zápis k předškolnímu vzdělávání probíhat bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole. Přihlášky je možné podat v termínu 3. – 7. 5. 2021,…

Výlety do okolí

5. 03. 2018

Blog-MŠ

Pravidelně vyrážíme na výlety do okolí mateřské školy. Jedná se o opravdové „výpravy“ s batůžky, které se většinou odehrávají na pozadí dobrodružného příběhu plného skřítků, víl a dalších pohádkových…

Výtvarné a pracovní činnosti

5. 03. 2018

Blog-MŠ

Je samozřejmostí, že se během dne nudit nebudeme. Celý kolektiv Mateřské školy AKADEMIA má vřelý vztah k ručním pracím a výtvarným činnostem, do kterých zapojujeme i děti. Při výtvarných činnostech vy…

Sportovní aktivity

5. 03. 2018

Blog-MŠ

Sportovní aktivity rozvíjíme především venku, v přírodě. Děti se sportovně vyžijí při procházkách po okolí, spojených s doplňkovými aktivitami, i při návštěvách dětských hřišť. Cvičíme i přímo ve škol…

Archiv aktualit

Rubriky