nevidím, ale zvládnu to

13.Květen 2024 | Gymnázium

Naše škola nedávno hostila inspirativní projekt nazvaný „Nevidím, ale zvládnu to“, který nám otevřel oči a poskytnul nám pohled do světa nevidomých a těžce zrakově postižených lidí. Cílem projektu bylo přiblížit žákům jejich každodenní realitu, a to prostřednictvím různých aktivit a interakcí.

Žáci si mohli vyzkoušet, jak nevidomí lidé zvládají běžné úkony. Na vlastní kůži si otestovali chůzi po schodech s bílou holí, což navodilo pocit, jakým způsobem se mohou nevidomí lidé orientovat v prostoru. Během projektu také měli možnost vyzkoušet speciální typy brýlí, které simulují různé formy zrakových postižení, a prožít, jaké to je, když se člověk musí spoléhat na ostatní smysly.

Jednou z nejzajímavějších částí projektu bylo seznámení se s Braillovým písmem. Součástí workshopu byla ukázka, jak se s tímto písmem pracuje a žáci zjistili, že i bez zraku je možné číst v téměř stejném tempu, jako lidé bez zrakového handicapu.

Celkově jsme byli ohromeni množstvím technologických vymožeností a dalších kompenzačních pomůcek, které existují pro podporu nevidomých a těžce zrakově postižených lidí. Dozvěděli jsme se, že kompenzační pomůcky nejenže usnadňují jejich život, ale v mnoha případech také umožňují plnohodnotné fungování ve společnosti, každodenním životě a pro handicapované jsou mnohdy klíčové v otázce samostatnosti.

Z projektu „Nevidím, ale zvládnu to“ jsme si odnesli nejen nové znalosti o životě lidí se zrakovým postižením, ale také nový pohled na svět. Jsme vděční, že jsme mohli být součástí tohoto inspirativního projektu a věříme, že si z něj všichni odnášíme poznatky, které nám budou připomínat nutnost empatie a porozumění i v budoucnu.

Další aktuality

Vyhlášení doplňujícího přijímacího řízení na obory gymnázia a ZŠ pro školní rok 2024/2025

15. 05. 2024

AkademiaGymnáziumZákladní škola

V souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., zákonem č. 561/2004 Sb., zákonem č. 89/2012 Sb., na základě vyhlášky č. 422/2023 Sb., vyhlášky č. 233/2020 Sb. a nařízení vlády č. 211/2010 Sb. a opatření ob…

Výsledky přijímacího řízení do primy osmiletého gymnázia AKADEMIA 2024/2025

15. 05. 2024

AkademiaGymnáziumZákladní škola

Vážení rodiče, milí uchazeči o studium, níže naleznete podrobné výsledky přijímacího řízení do primy osmiletého Gymnázia AKADEMIA od školního roku 2024/2025. Přijatým gratulujeme a mohou v mailu v těc…

historicko-poznávací exkurze do osvětimi

13. 05. 2024

Gymnázium

Ve čtvrtek 18. dubna se uskutečnila dlouho očekávaná poznávací exkurze pro studenty našeho gymnázia do Osvětimi a Krakova. Vyhlazovací tábor v Osvětimi a Březince bude už navždy spjat s moderními ději…

Budujeme venkovní učebny, zvelebujeme školní zahradu

10. 05. 2024

AkademiaGymnáziumMateřská školaZákladní škola

Když je pěkně, není důvod, abychom se neučili venku – a proto jsme se pustili do budování tří venkovních učeben. A zároveň společnými silami zvelebujeme školní zahradu.

Archiv aktualit

Rubriky