Letní informace nejen pro naše nové žákyně a žáky i jejich rodičE

30.Červen 2023 | AkademiaGymnázium

Vážení rodiče, milí žáci,

těšíme se na spolupráci s vámi, a proto jsme pro vás připravili přehled základních informací. Vyučující vám budou k dispozici po domluvě v přípravném týdnu od 28. 8. 2023.

Upozorňujeme, že v srpnu začnou lešenářské práce z důvodu zateplení budovy Rašelinová 9 (a přístavku budovy Rašelinová 11). Investorem je Statutární město Brno, stavbu bude realizovat firma Stavoprojekta. Ukončení všech prací je plánováno na říjen. Prosíme děti, žáky, rodiče i zaměstnance, aby omluvili dočasné nepohodlí a dbali zvýšené bezpečnosti během stavby. Odměnou nám bude krásnější, příjemnější a ekologičtější škola. Děkujeme za pochopení.

Zahájení 32. školního roku Akademie (2023/2024)

Škola startuje v pondělí 4. září 2023, přijďte nejpozději na 8:45, očekávejte silný dopravní provoz v Brně (pokračující práce na Tomkově náměstí). Schéma tříd bude umístěno na dveřích obou budov školy. Do školy vstupují žáci bez rodičů (kromě prvňáčků ze ZŠ). Žáci budou první den také seznámeni se školním a klasifikačním řádemrozvrhem a poučeni o bezpečnosti. Při zahájení školního roku noví žáci předloží třídnímu profesorovi kopii závěrečného vysvědčení z předcházejícího ročníku.

  • v pondělí 4. 9. začíná vyučování v 9:00 a končí v 10:40. Ti žáci, kteří mají zařízené obědy, na ně budou moci jít po 11:00
  • v úterý 5. 9. není nultá hodina, výuka gymnázia začíná v 9:00 třídnickými záležitostmi (1.-2. hodina), 3.-4. hodina bude podle rozvrhu; výuka končí ve 12:30. Od 13:00 do 13:30 proběhne ve třídě 8.G žákovská burza učebnic.
  • od středy 6. 9. probíhá výuka podle stálého rozvrhu

Předběžný harmonogram školního roku 2023/2024 bude zveřejněn v dokumentech na školním webu a průběžně aktualizován.

Bakaláři a Moodle

Komunikace školy s rodiči a žáky je zajištěna prostřednictvím informačního systému Bakaláři na adrese https://akademy.bakalari.cz – pokyny pro vygenerování přístupových údajů obdržíte na začátku září. Součástí Bakalářů je elektronická žákovská knížka i třídní kniha, komunikační systém Komens, plán akcí, rozvrh hodin a další moduly; Bakaláři nově slouží rovněž k omlouvání absencí. Návod pro práci s Bakaláři bude umístěn v dokumentech na webu školy. Postupně budou žákům zpřístupněny kurzy v inovovaném e-learningovém systému Moodle. Na škole je možný přístup k internetu včetně WiFi připojení.

Stravování

Obědy nám zajišťuje Jídelna Masarova. Je potřeba předem vyplnit přihlášku ke stravování, žádný jiný doklad není potřeba. Přihlášku stačí vytisknout, najdete ji na stránkách jidelna-masarova.cz v sekci dokumenty, a vyplněnou ji poslat na mail renata.sucha@jidelna-masarova.cz. Jakmile bude dítě zavedeno do systému, bude Vám na mail zaslán variabilní symbol a číslo účtu pro platby stravného. Součástí mailu budou i přihlašovací údaje na www.strava.cz, kde je možné změnit z oběda č. 1, který je automaticky přihlašován po přijetí platby, na oběd č. 2, popř. zde můžete odhlašovat obědy. Vidíte zde i výši finančního kreditu, stravné se hradí předem a obědy jsou přihlašovány do výše kreditu. Veškeré podrobné informace naleznete na stránkách jídelny, aktuální ceny obědů by měly být známy na konci srpna. Kartičky na výdej jídla si žáci zakoupí přímo na Akademii na začátku školního roku za cenu 35,-Kč.

Seznamovací kurz pro žáky primy a sekundy Gymnázia AKADEMIA

Protože nám záleží na tom, aby i v nové třídě primy vznikl dobrý kolektiv, abyste k sobě našli správnou cestu, abyste si rozuměli a dokázali si navzájem pomoci ve chvílích, kdy se objeví problémy jakéhokoliv druhu, připravili jsme adaptační seznamovací kurz pro žáky 1.G (prima osmiletého gymnázia, třídní profesorka Mgr. Iva Lubalová) a 2.G (sekunda, třídní profesor Mgr. Jakub Jeřábek), který proběhne v Prudké od 11. do 13. září 2023. Třídní profesorka kvinty osmiletého gymnázia Mgr. Zuzana Frkalová pro své svěřence rovněž připravuje dvoudenní adaptační kurz.

Učebnice a pomůcky pro žáky gymnázia

Seznam nutných pomůcek pro všechny ročníky je od června zveřejněn v aktualitách na webu školy.

Setkání s rodiči žáků gymnázia

S rodiči nových žáků primy Gymnázia AKADEMIA (1.G, osmileté studium) se setkáme v úterý 19. 9. 202 v čase 16:30-17:30 v učebně č. 103, Rašelinová 9. Setkání rodičů s vyučujícími (třídní schůzky) jsou obvykle dvakrát do roka – vždy v listopadu a dubnu. Jsme však zvyklí být v kontaktu s rodiči celoročně.

Výuka jazyků na Gymnáziu AKADEMIA

Hlavním cizím jazykem je angličtina, máme tři pedagogy z ČR a rodilého mluvčího z Velké Británie. Nižší stupeň gymnázia si vybírá druhý cizí jazyk na konci primy z nabídky němčina / španělština / ruština. Mladším žákům gymnázia nabízíme reedukační kroužek z českého jazyka, dostupný je i kurz češtiny pro cizince.

Tělesná výchova

Tělocvik probíhá v Salesku (Salesiánské středisko mládeže – dům dětí a mládeže Brno-Líšeň, Kotlanova 13, 628 00 Brno-Líšeň). Na první hodiny tělocviku odchází žáci gymnázia společně od školy.

Šatní skříňky, tisk a kopírky

Každý žák má k dispozici vlastní skříňku. Žáci mají možnost používat kopírky s tiskárnou, která je umístěna ve školní jídelně. Ve škole u zástupkyně ředitele školy si zřídí přístup k tiskárně a předplatí požadovaný kredit na kopírování.

MŠ a ZŠ

V rámci Akademie v oddělených prostorách funguje také mateřská škola pro 17 dětí. I letos nabízíme kompletní první stupeň základní školy (třídy do 10 žáků).

Přejeme Vám pevné zdraví i spoustu studijních a osobních úspěchů!

Tým AKADEMIA

Spojení se školou

Odkaz na webové stránky školy: www.akademy.cz

  • telefon: 544 211 547
  • e-mail: akademy@akademy.cz
  • sekretariát: Ing. Kristýna Burešová, buresova@akademy.cz
  • vedení školy: ředitel Mgr. Ondřej Hýsek, Ph.D., hysek@akademy.cz
  • informace o studiu: zástupkyně ředitele Ing. Marie Hartlová, hartlova@akademy.cz
  • specifické vzdělávací potřeby: školní psycholožka Mgr. Jitka Reitterová, reitterova@akademy.cz
  • správce IT: spravce@akademy.cz

Další aktuality

zápis do Mateřské školY

5. 04. 2024

AkademiaMateřská škola

Vážení zájemci, přihlášky pro rok 2024/25 je možné podat v termínu 13. – 17. 5. 2024 a to jedním z následujících způsobů: do datové schránky školy (ID: y4k9b24) e-mailem s uznávaným elektronickým podp…

Zápis do 1. třídy zš akademia

18. 03. 2024

AkademiaZákladní škola

kvinta v třetím odboji

18. 03. 2024

Gymnázium

V úterý 27. února navštívila třída 5.G v rámci výuky dějepisu zajímavé představení v divadle Polárka „Ve jménu republiky“. A příběh to byl vpravdě temný. Zavedl nás totiž do doby 50. let 20. století,…

dobrodružství v zemi nikoho

18. 03. 2024

Gymnázium

Dobrodružství v Zemi nikoho prožili studenti primy spolu s herci Divadla Polárka ve čtvrtek 29. února. V druhé části představení se dokonce diváci zapojovali do děje, stali se účastníky legendární hry…

Archiv aktualit

Rubriky