Letní informace nejen pro naše nové žákyně a žáky i jejich rodičE

30.Červen 2023 | AkademiaGymnázium

Vážení rodiče, milí žáci,

těšíme se na spolupráci s vámi, a proto jsme pro vás připravili přehled základních informací. Vyučující vám budou k dispozici po domluvě v přípravném týdnu od 28. 8. 2023.

Upozorňujeme, že v srpnu začnou lešenářské práce z důvodu zateplení budovy Rašelinová 9 (a přístavku budovy Rašelinová 11). Investorem je Statutární město Brno, stavbu bude realizovat firma Stavoprojekta. Ukončení všech prací je plánováno na říjen. Prosíme děti, žáky, rodiče i zaměstnance, aby omluvili dočasné nepohodlí a dbali zvýšené bezpečnosti během stavby. Odměnou nám bude krásnější, příjemnější a ekologičtější škola. Děkujeme za pochopení.

Zahájení 32. školního roku Akademie (2023/2024)

Škola startuje v pondělí 4. září 2023, přijďte nejpozději na 8:45, očekávejte silný dopravní provoz v Brně (pokračující práce na Tomkově náměstí). Schéma tříd bude umístěno na dveřích obou budov školy. Do školy vstupují žáci bez rodičů (kromě prvňáčků ze ZŠ). Žáci budou první den také seznámeni se školním a klasifikačním řádemrozvrhem a poučeni o bezpečnosti. Při zahájení školního roku noví žáci předloží třídnímu profesorovi kopii závěrečného vysvědčení z předcházejícího ročníku.

  • v pondělí 4. 9. začíná vyučování v 9:00 a končí v 10:40. Ti žáci, kteří mají zařízené obědy, na ně budou moci jít po 11:00
  • v úterý 5. 9. není nultá hodina, výuka gymnázia začíná v 9:00 třídnickými záležitostmi (1.-2. hodina), 3.-4. hodina bude podle rozvrhu; výuka končí ve 12:30. Od 13:00 do 13:30 proběhne ve třídě 8.G žákovská burza učebnic.
  • od středy 6. 9. probíhá výuka podle stálého rozvrhu

Předběžný harmonogram školního roku 2023/2024 bude zveřejněn v dokumentech na školním webu a průběžně aktualizován.

Bakaláři a Moodle

Komunikace školy s rodiči a žáky je zajištěna prostřednictvím informačního systému Bakaláři na adrese https://akademy.bakalari.cz – pokyny pro vygenerování přístupových údajů obdržíte na začátku září. Součástí Bakalářů je elektronická žákovská knížka i třídní kniha, komunikační systém Komens, plán akcí, rozvrh hodin a další moduly; Bakaláři nově slouží rovněž k omlouvání absencí. Návod pro práci s Bakaláři bude umístěn v dokumentech na webu školy. Postupně budou žákům zpřístupněny kurzy v inovovaném e-learningovém systému Moodle. Na škole je možný přístup k internetu včetně WiFi připojení.

Stravování

Obědy nám zajišťuje Jídelna Masarova. Je potřeba předem vyplnit přihlášku ke stravování, žádný jiný doklad není potřeba. Přihlášku stačí vytisknout, najdete ji na stránkách jidelna-masarova.cz v sekci dokumenty, a vyplněnou ji poslat na mail renata.sucha@jidelna-masarova.cz. Jakmile bude dítě zavedeno do systému, bude Vám na mail zaslán variabilní symbol a číslo účtu pro platby stravného. Součástí mailu budou i přihlašovací údaje na www.strava.cz, kde je možné změnit z oběda č. 1, který je automaticky přihlašován po přijetí platby, na oběd č. 2, popř. zde můžete odhlašovat obědy. Vidíte zde i výši finančního kreditu, stravné se hradí předem a obědy jsou přihlašovány do výše kreditu. Veškeré podrobné informace naleznete na stránkách jídelny, aktuální ceny obědů by měly být známy na konci srpna. Kartičky na výdej jídla si žáci zakoupí přímo na Akademii na začátku školního roku za cenu 35,-Kč.

Seznamovací kurz pro žáky primy a sekundy Gymnázia AKADEMIA

Protože nám záleží na tom, aby i v nové třídě primy vznikl dobrý kolektiv, abyste k sobě našli správnou cestu, abyste si rozuměli a dokázali si navzájem pomoci ve chvílích, kdy se objeví problémy jakéhokoliv druhu, připravili jsme adaptační seznamovací kurz pro žáky 1.G (prima osmiletého gymnázia, třídní profesorka Mgr. Iva Lubalová) a 2.G (sekunda, třídní profesor Mgr. Jakub Jeřábek), který proběhne v Prudké od 11. do 13. září 2023. Třídní profesorka kvinty osmiletého gymnázia Mgr. Zuzana Frkalová pro své svěřence rovněž připravuje dvoudenní adaptační kurz.

Učebnice a pomůcky pro žáky gymnázia

Seznam nutných pomůcek pro všechny ročníky je od června zveřejněn v aktualitách na webu školy.

Setkání s rodiči žáků gymnázia

S rodiči nových žáků primy Gymnázia AKADEMIA (1.G, osmileté studium) se setkáme v úterý 19. 9. 202 v čase 16:30-17:30 v učebně č. 103, Rašelinová 9. Setkání rodičů s vyučujícími (třídní schůzky) jsou obvykle dvakrát do roka – vždy v listopadu a dubnu. Jsme však zvyklí být v kontaktu s rodiči celoročně.

Výuka jazyků na Gymnáziu AKADEMIA

Hlavním cizím jazykem je angličtina, máme tři pedagogy z ČR a rodilého mluvčího z Velké Británie. Nižší stupeň gymnázia si vybírá druhý cizí jazyk na konci primy z nabídky němčina / španělština / ruština. Mladším žákům gymnázia nabízíme reedukační kroužek z českého jazyka, dostupný je i kurz češtiny pro cizince.

Tělesná výchova

Tělocvik probíhá v Salesku (Salesiánské středisko mládeže – dům dětí a mládeže Brno-Líšeň, Kotlanova 13, 628 00 Brno-Líšeň). Na první hodiny tělocviku odchází žáci gymnázia společně od školy.

Šatní skříňky, tisk a kopírky

Každý žák má k dispozici vlastní skříňku. Žáci mají možnost používat kopírky s tiskárnou, která je umístěna ve školní jídelně. Ve škole u zástupkyně ředitele školy si zřídí přístup k tiskárně a předplatí požadovaný kredit na kopírování.

MŠ a ZŠ

V rámci Akademie v oddělených prostorách funguje také mateřská škola pro 17 dětí. I letos nabízíme kompletní první stupeň základní školy (třídy do 10 žáků).

Přejeme Vám pevné zdraví i spoustu studijních a osobních úspěchů!

Tým AKADEMIA

Spojení se školou

Odkaz na webové stránky školy: www.akademy.cz

  • telefon: 544 211 547
  • e-mail: akademy@akademy.cz
  • sekretariát: Ing. Kristýna Burešová, buresova@akademy.cz
  • vedení školy: ředitel Mgr. Ondřej Hýsek, Ph.D., hysek@akademy.cz
  • informace o studiu: zástupkyně ředitele Ing. Marie Hartlová, hartlova@akademy.cz
  • specifické vzdělávací potřeby: školní psycholožka Mgr. Jitka Reitterová, reitterova@akademy.cz
  • správce IT: spravce@akademy.cz

Další aktuality

sexta in prag

29. 09. 2023

Gymnázium

Wo beginnt und wohin führt der Königsweg? Welche Wege führen zur Prager Burg? Welche Sehenswürdigkeiten findet man im historischen Zentrum Prags? DIe Antwort auf diese Fragen erfuhren die Schüler währ…

exkurze do prahy

29. 09. 2023

Gymnázium

Vyjeli jsme v 8 hodin ráno a do Prahy přijeli přibližně v 10:45 na hlavní nádraží. Sešpanělskou skupinou studentů jsme šli na Staroměstské náměstí. Studenti vytvořili popissochy Jana Husa, kostela sva…

na slovíčko o pěstounské péči

29. 09. 2023

Gymnázium

O tom, jak se stát pěstounem a jak probíhá celý proces svěření dítěte do pěstounské péče, se studenti společenskovědního semináře dozvěděli na přednášce s paní Irenou Ráčkovou, které tímto děkujeme za…

adaptační kurz 1g a 2g

29. 09. 2023

Gymnázium

Ve dnech 11.- 13. září 2023 se naši noví primánci spolu se sekundou zúčastnili třídenního adaptačního pobytu v příjemném lesním areálu Prudká u Doubravníku. Program pro celý pobyt chystali naši učitel…

Archiv aktualit

Rubriky