Letní informace nejen pro naše nové žákyně a žáky i jejich rodiče

15.Červen 2022 | AkademiaGymnázium

LETNÍ INFORMACE NEJEN PRO NAŠE NOVÉ ŽÁKYNĚ A ŽÁKY I JEJICH RODIČE

Vážení rodiče, milí žáci,

těšíme se na spolupráci s vámi, a proto jsme pro vás připravili přehled základních informací – pokud se něco změní, dáme vám vědět zde, popř. prostřednictvím informačního systému Bakaláři (jakmile k němu budete mít přihlašovací údaje).

Do 30. 6. 2022 bude nově vyasfaltována příjezdová silnice ke škole; ulice Rašelinová je uzavřena, doporučujeme parkovat u líšeňské radnice a přijít k nám podchodem.

S rodiči žáků budoucí primy Gymnázia AKADEMIA (1.G, osmileté studium) jsme se setkali 21. června; pokud jste setkání nestihli, můžeme se dohodnout na individuální schůzce. Další schůzka nás čeká po seznamovacím pobytu žáků v září; setkání rodičů s vyučujícími (třídní schůzky) jsou obvykle dvakrát do roka – vždy v listopadu a dubnu. Jsme však zvyklí být v kontaktu s rodiči celoročně.

Vzhledem k výměně rozvodů vody v budově Rašelinová 11 bude provoz sekretariátu školy o prázdninách velmi omezen a možný pouze po domluvě – v naléhavých případech se prosím obracejte na e-mail akademy@akademy.cz. Vyučující vám budou k dispozici po domluvě v přípravném týdnu od 25. 8. 2022. Ze stejného důvodu nebude v červenci funkční systém Bakaláři, popř. i jiné serverové aplikace.

Zahájení 31. školního roku Akademie (2022/2023)

Škola startuje ve čtvrtek 1. září 2022, přijďte nejpozději na 8:45, očekávejte silný dopravní provoz v Brně (pokračující práce na Tomkově náměstí). Schéma tříd bude umístěno na dveřích obou budov školy. Do školy vstupují žáci bez rodičů (kromě prvňáčků ze ZŠ). Žáci budou první den také seznámeni se školním a klasifikačním řádemrozvrhem a poučeni o bezpečnosti. Při zahájení školního roku noví žáci předloží třídnímu profesorovi kopii závěrečného vysvědčení z předcházejícího ročníku.

  • ve čtvrtek 1. 9. začíná vyučování v 9:00 a končí v 10:40. Ti žáci, kteří mají zařízené obědy, na ně budou moci jít po 11:00
  • v pátek 2. 9. není nultá hodina, výuka gymnázia začíná v 9:00 třídnickými záležitostmi (1.-2. hodina), 3.-4. hodina bude podle rozvrhu (žáci primy se budou v tuto dobu seznamovat především s problematikou ICT); výuka končí ve 12:30. Od 13:30 do 14:00 proběhne ve školní jídelně žákovská burza učebnic.
  • od pondělí 5. 9. probíhá výuka podle stálého rozvrhu

Předběžný harmonogram školního roku 2022/2023 je zveřejněn v dokumentech na školním webu a průběžně aktualizován.

Bakaláři a Moodle

Komunikace školy s rodiči a žáky je zajištěna prostřednictvím informačního systému Bakaláři na adrese https://akademy.bakalari.cz – pokyny pro vygenerování přístupových údajů obdržíte na začátku září. Součástí Bakalářů je elektronická žákovská knížka i třídní kniha, komunikační systém Komens, plán akcí, rozvrh hodin a další moduly. Postupně budou žákům zpřístupněny kurzy v e-learningovém systému Moodle. Na škole je možný přístup k internetu včetně WiFi připojení.

Stravování

Obědy nám zajišťuje Jídelna Masarova. Je potřeba předem vyplnit přihlášku ke stravování, žádný jiný doklad není potřeba. Přihlášku stačí vytisknout, najdete ji na stránkách jidelna-masarova.cz v sekci dokumenty, a vyplněnou ji poslat na mail renata.sucha@jidelna-masarova.cz. Jakmile bude dítě zavedeno do systému, bude Vám na mail zaslán variabilní symbol a číslo účtu pro platby stravného. Součástí mailu budou i přihlašovací údaje na www.strava.cz, kde je možné změnit z oběda č. 1, který je automaticky přihlašován po přijetí platby, na oběd č. 2, popř. zde můžete odhlašovat obědy. Vidíte zde i výši finančního kreditu, stravné se hradí předem a obědy jsou přihlašovány do výše kreditu. Veškeré podrobné informace naleznete na stránkách jídelny. Kartičky na výdej jídla si žáci zakoupí přímo na Akademii na začátku školního roku za cenu 35,-Kč.

Seznamovací kurz pro žáky primy a sekundy Gymnázia AKADEMIA

Protože nám záleží na tom, aby i v nové třídě primy vznikl dobrý kolektiv, abyste k sobě našli správnou cestu, abyste si rozuměli a dokázali si navzájem pomoci ve chvílích, kdy se objeví problémy jakéhokoliv druhu, připravili jsme adaptační seznamovací kurz pro žáky 1.G (prima osmiletého gymnázia, třídní profesorka Ing. Marie Hartlová) a 2.G (sekunda, třídní profesorka Mgr. Aneta Vafková), který proběhne v Jedovnicích od 5. do 7. září 2022. Třídní profesor kvinty osmiletého gymnázia Mgr. Stanislav Popelka pro své svěřence rovněž připraví teambuildingové aktivity, jejichž termín a podoba budou upřesněny.

Učebnice a pomůcky pro žáky gymnázia

Seznam nutných pomůcek pro všechny ročníky je od června zveřejněn v aktualitách na webu školy.

Setkání s rodiči žáků gymnázia

S rodiči nových žáků primy Gymnázia AKADEMIA (1.G, osmileté studium) se setkáme v úterý 13. 9. 2022 v čase 16:30-17:30 v učebně č. 103, Rašelinová 9. Setkání rodičů s vyučujícími (třídní schůzky) jsou obvykle dvakrát do roka – vždy v listopadu a dubnu. Jsme však zvyklí být v kontaktu s rodiči celoročně.

Výuka jazyků na Gymnáziu AKADEMIA

Hlavním cizím jazykem je angličtina, máme tři pedagogy z ČR a rodilého mluvčího z Velké Británie. Nižší stupeň gymnázia si vybírá druhý cizí jazyk na konci primy z nabídky němčina / španělština / ruština. Jako druhý cizí jazyk jste si pro první ročník čtyřletého gymnázia v anketě zvolili němčinu nebo španělštinu (žáci budou zařazeni do skupiny dle svého výběru). Mladším žákům gymnázia nabízíme reedukační kroužek z českého jazyka, dostupný je i kurz češtiny pro cizince.

Tělesná výchova

Tělocvik probíhá v Salesku (Salesiánské středisko mládeže – dům dětí a mládeže Brno-Líšeň, Kotlanova 13, 628 00 Brno-Líšeň). Na první hodiny tělocviku odchází i žáci gymnázia společně od školy.

Šatní skříňky, tisk a kopírky

Každý žák má k dispozici vlastní skříňku. Žáci mají možnost používat kopírky s tiskárnou, která je umístěna ve školní jídelně. Ve škole si zřídí kopírovací kartu na sekretariátu a předplatí požadovaný kredit na kopírování.

MŠ a ZŠ

V rámci Akademie v oddělených prostorách funguje také mateřská škola pro 17 dětí. I letos nabízíme kompletní první stupeň základní školy.

Přejeme Vám pevné zdraví i spoustu studijních a osobních úspěchů!

Tým AKADEMIA

Spojení se školou

Odkaz na webové stránky školy: www.akademy.cz

Další aktuality

toulky brnem

24. 06. 2022

Gymnázium

Letošní projektová výuka Toulky Brnem se konala 18. května a zúčastnili se jí žáci primy naší školy. Cílem této akce bylo nejenom seznámit se s brněnskými památkami, institucemi, pověstmi a osobnostmi…

Návštěva bioskopu

23. 06. 2022

AkademiaZákladní škola

3., 4. a 5. třída se účastnila výukového programu v Bioskopu.

nÁVŠTĚVA KNIHOVNY 3., 4. A 5. TŘÍDY

23. 06. 2022

AkademiaZákladní škola

Žáci se zúčastnili výukového programu v knihovně. S programem v knihovně jsme vždy velice spokojeni.

english active week

17. 06. 2022

AkademiaGymnázium

Právě skončil English Active Week, týden intenzivní angličtiny s rodilými mluvčími z Anglie, Skotska, Irska, Kanady a Nového Zélandu. Studenti a studentky od sekundy do septimy se seznámili s reáliemi…

Archiv aktualit

Rubriky