Do nového pololetí s novým ředitelem

1.Únor 2023 | AkademiaGymnáziumMateřská školaZákladní škola

Vážení rodiče, vážené kolegyně, vážení kolegové, milé žákyně a milí žáci,

dovolte mi, abych vás pozdravil nejen se začátkem nového pololetí, ale i v souvislosti s mým nástupem do funkce ředitele a zároveň z pozice dlouholetého učitele i zřizovatele naší školy AKADEMIA Gymnázium, ZŠ a MŠ. Přijímám svoji novou roli s velkou pokorou, otevřenou myslí a smyslem pro týmovou práci.

Děkuji odcházející paní ředitelce Mgr. Darji Chládkové, s níž mám tu čest spolupracovat již po dvě desetiletí, což mne do profesního života vybavilo mnohým. Její heslo „vstřícná náročnost“ zůstane naší škole vlastní už navždy. Děkuji, že mně bude v těchto měsících školu postupně předávat a pomáhat s prvními ředitelskými kroky. Přeji jí jen to nejlepší a spoustu radostí z vnoučat i ze všech aktivit, do nichž se pustí.

Díky životní náhodě mám vzácnou možnost spoluvytvářet školu, jejíž kořeny sahají do svobodomyslné doby polistopadového Československa. Mým záměrem, jemuž jsem přizpůsobil svoje ostatní aktivity, je věnovat ještě více svého pracovního úsilí a energie rozvoji AKADEMIE jako bezpečné a kvalitní všeobecně vzdělávací instituce, která zároveň zůstane lidskou školou rodinného typu. Nabízím to nejlepší našim žákům a jejich rodinám, ostatně chci to nejlepší i pro svou vlastní rodinu a své děti, které na naši školu za pár týdnů také zamíří. K žákům vždy přistupujeme jako k jednotlivcům, jako k neopakovatelným lidským bytostem, kterým můžeme pomoci na jejich cestě za poznáváním.

Rozvíjejme to, co funguje, zlepšujme to, co by zlepšeno být mělo. V souladu s chystanou reformou vzdělávání si znovu definujme, co má být tím všeobecným vzděláním, které našim žákům zprostředkováváme. Zaměřme se na moderní metody výuky, pomocí nichž tento kulturní kapitál studentům předáváme. Sdílejme sami sebe.

Naším největším bohatstvím je náš tým, pedagogové a všichni zaměstnanci – různorodí a skvělí lidé, kteří mají co dát ostatním. Mojí prioritou je vytvářet jim takové pracovní, materiální a finanční podmínky, aby mohli vykonávat svoji práci co nejlépe, aby byli stále stejně nadšení pro rozvoj našich žáků i sebe samých. Očekávám mnohé sám od sebe, očekávám hodně i od ostatních – dlouhodobou systematickou práci na sobě samém a ve prospěch druhých, pevného týmového ducha silných individualit.

Přeji vám všem mnoho radosti z poznávání i hodně zdraví a úspěchů v osobním životě.

Mgr. Ondřej Hýsek, Ph.D.

ředitel školy AKADEMIA

hysek@akademy.cz

Další aktuality

OSTRAVA NAD ZEMÍ I POD NÍ

23. 09. 2023

Gymnázium

Studenti a studentky předmaturitního ročníku prozkoumali Ostravu z humanitní i přírodovědné stránky. V galerii PLato jsme diskutovali o hranicích lidství a objektově orientované ontologii – a pak si o…

Ředitelské volno na gymnáziu a ZŠ 29. 9. 2023

1. 09. 2023

GymnáziumZákladní škola

Oznamuji, že jsem podle § 24 odst. 2 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, rozhodl vyhlásit ředitel…

Střípky z prázdnin

30. 08. 2023

AkademiaGymnáziumMateřská školaZákladní škola

Co je na AKADEMII nového Lidé často netuší, co všechno je potřeba udělat, aby ve škole mohl začít nový školní rok, v případě Akademie již ten s pořadovým číslem 32. Kromě běžných provozních záležitost…

Prázdninový rozhovor s panem ředitelem

18. 08. 2023

AkademiaGymnáziumMateřská školaZákladní škola

Letní rozhovor s ředitelem Akademie Ondřejem Hýskem najdete na odkazu ZDE.

Archiv aktualit

Rubriky