Der Turm

Stanislav Popelka Gymnázium

Němčináři gymnázia AKADEMIA navštívili 18. 10.2018 divadelní představení der Turm, které zahrnovalo dva příběhy na motivy bratří Grimmů – Rapunzel a Jungfrau Maleen. Profesionální norimberský herec  J. R. Hundsdorfer vyprávěl celé představení v německém jazyce. Představení bylo srozumitelné a žákům se líbilo.