Vážení zájemci, přihlášky pro rok 2022/23 je možné podat v termínu 9. – 13. 5. 2022 a to jedním z následujících způsobů: do datové schránky školy e-mailem – s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat pouze prostý e mail). Přihlášku posílejte na adresu bednarova@akademy.cz poštou osobní podání – vhozením přihlášky do schránky školy (prostřední vchod budovy Rašelinova 11) Číslo datové … Read more

Prosím věnujte pozornost následujícímu postupu. Na základě rozhodnutí MŠMT bude zápis k předškolnímu vzdělávání probíhat bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole. Přihlášky je možné podat v termínu od 2 – 15. 5. 2020, a to jedním z následujících způsobů: Do datové schránky školy E mailem – s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat … Read more

Vážení rodiče, vzhledem k situaci se zápis do první třídy ZŠ AKADEMIA uskutečnil od 1. do 30. 4. 2020 dálkovou formou. Děkujeme, že jste nám zaslali na počítači vyplněnou, vlastnoručně podepsanou, oscanovanou dokumentaci + nahrávku: rodný list dítěte (prostá kopie) občanský průkaz zákonného zástupce dítěte (prostá kopie) žádost o zařazení dítěte do ZŠ AKADEMIA zápisní … Read more