Pro uchazeče

Ve školním roce 2024/2025 budeme otevírat jednu první třídu ZŠ AKADEMIA celkem pro 10 žáků.

PŘIJĎTE SE K NÁM PODÍVAT!

 • 16. 1. 2024 (15:30-17:30) – Den otevřených dveří I.
 • 13. 2. 2024 (15:30-17:30) – Den otevřených dveří II.
 • 12. 3. 2024 (9:00-10:40) – Prvňáčkem na zkoušku (akce pro předškoláky z MŠ a jejich rodiče), nutná registrace předem na e-mailu akademy@akademy.cz
 • v individuálně dohodnutém termínu (prostřednictvím e-mailu akademy@akademy.cz nebo tel. 544 211 547)

Budete si moci prohlédnout prostory naší základní školy (Rašelinová 9, první patro) a k dispozici vám budou vyučující, kteří zodpoví vaše dotazy ohledně vzdělávání a přihlášek pro školní rok 2024/2025. Případně s vašimi dotazy kontaktujte vedoucí učitelku ZŠ AKADEMIA Mgr. Kateřinu Skoupou (skoupa@akademy.cz).

ZÁPIS DO PRVNÍ TŘÍDY ZŠ AKADEMIA

 • zápis dětí do první třídy ZŠ AKADEMIA proběhne 2. 4. 2024 a ve druhém termínu 23. 4. 2024, vždy v čase 15:30 – 17:30 hod.

Dokumenty k zápisu

(formuláře ke stažení naleznete zde):

 • rodný list dítěte
 • občanský průkaz zákonného zástupce dítěte
 • žádost o zapsání dítěte do první třídy
 • zápisní lístek
 • informace o zpracování osobních údajů 

Kritéria zápisu

 • osobní účast dítěte na zápisu, při němž bude zjištěna dosažená úroveň rozvoje dítěte ve vzdělávacích oblastech stanovených Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání (RVP PV) a školním vzdělávacím programem ZŠ AKADEMIA (ŠVP); v tomto kritériu je nutné získat alespoň 12 bodů z 18 možných
 • sourozenec na škole AKADEMIA
 • absolvování MŠ AKADEMIA
 • sdílení filozofie naší školy (dlouhodobý aktivní zájem o naši školu, návštěvy dnů otevřených dveří apod.)

Pozn. Jelikož nejsme spádovou školou, trvalé bydliště žáků pro nás není kritériem přijetí.

Výsledky zápisu budou zveřejněny 30. 4. 2024 na školním webu podle registračních čísel přidělených při zápisu. Po přijetí budete i s dětmi pozváni na edukační skupinky (4. 6. a 11. 6. 2024, vždy v čase 16:00-17:00 hod.). Měsíční školné je ve výši 4500,-Kč (nevratná záloha splatná po zápisu činí 2000,-Kč). Sourozenec má automatickou slevu ve výši 10 %.

Proč studovat na naší škole?

 • preferujeme individuální přístup – ve třídě přibližně 10 žáků
 • podporujeme specifické potřeby každého dítěte
 • rodinná atmosféra, přátelský kolektiv – naši žáci chodí rádi do školy
 • důraz na výuku anglického jazyka – min. tři hodiny týdně
 • začátek vyučování až v 9:00 hod.
 • zaměřujeme se na prožitkovou výuku
 • výuka často probíhá v přírodě – pyšníme se velkou školní botanickou zahradou
 • máme zábavné učení – učíme se hrou – našim cílem je, aby žáky škola bavila
 • podporujeme zodpovědnost, sebedůvěru a vnitřní motivaci žáků
 • máme celkově moderní vybavení školy – některé předměty jsou vyučovány na interaktivní tabuli
 • žáci tráví čas v bezpečném prostředí

Dokumenty k zápisu

No downloads found!

  Dokumenty ke stažení – obecné

  Ikona
  Univerzální žádost
  Ikona
  Školní poradenské pracoviště
  Ikona
  Řád školní jídelny-výdejny
  Ikona
  Inspekční zpráva – 2023

  Aktuality

  Nejnovější zprávy z Akademie Brno

  Vyhlášení doplňujícího přijímacího řízení na obory gymnázia a ZŠ pro školní rok 2024/2025

  15. 05. 2024

  AkademiaGymnáziumZákladní škola

  V souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., zákonem č. 561/2004 Sb., zákonem č. 89/2012 Sb., na základě vyhlášky č. 422/2023 Sb., vyhlášky č. 233/2020 Sb. a nařízení vlády č. 211/2010 Sb. a opatření ob…

  Výsledky přijímacího řízení do primy osmiletého gymnázia AKADEMIA 2024/2025

  15. 05. 2024

  AkademiaGymnáziumZákladní škola

  Vážení rodiče, milí uchazeči o studium, níže naleznete podrobné výsledky přijímacího řízení do primy osmiletého Gymnázia AKADEMIA od školního roku 2024/2025. Přijatým gratulujeme a mohou v mailu v těc…

  Budujeme venkovní učebny, zvelebujeme školní zahradu

  10. 05. 2024

  AkademiaGymnáziumMateřská školaZákladní škola

  Když je pěkně, není důvod, abychom se neučili venku – a proto jsme se pustili do budování tří venkovních učeben. A zároveň společnými silami zvelebujeme školní zahradu.

  ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DO PRVNÍ TŘÍDY ZÁKLADNÍ ŠKOLY AKADEMIA

  29. 04. 2024

  AkademiaZákladní škola

  Č. j. AKA/320/2024 Datum: 29. 4. 2024 ROZHODNUTÍ o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2024/2025 Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává AKADEMIA Gymnázium, Základní škola a M…

  Kdo se stará o děti v ZŠ Akademia

  Mgr. Lukáš Adamec

  učitel ZŠ
  adamec@akademy.cz

  Aprobace: 1. stupeň

  Třídnictví: 3.A

  Ing. Kristýna Burešová

  hospodářka, asistentka vedení školy
  buresova@akademy.cz

  Sandra Gažiová

  provozní personál

  Ing. Marie Hartlová

  zástupkyně ředitele školy, koordinátorka ICT
  hartlova@akademy.cz

  Aprobace: M, F, Ch, I

  Lenka Holaňová

  ekonomka školy
  holanova@akademy.cz

  Irena Hřibová

  provozní personál

  Mgr. Ondřej Hýsek Ph.D.

  ředitel školy, jednatel
  hysek@akademy.cz

  Aprobace: D, Č

  Mgr. Anna Hýsková

  profesorka gymnázia, vedoucí školní družiny
  hyskova@akademy.cz

  Aprobace: Evv, Vv

  Růžena Kamenská

  provozní personál

  Bc. Eva Konečná

  asistentka pedagoga ZŠ, vychovatelka ŠD
  konecna@akademy.cz

  Hana Konrádová

  vedoucí školní jídelny-výdejny
  konradova@akademy.cz

  Martin Krpec

  školník
  krpec@akademy.cz

  Hana Ličmanová

  asistentka pedagoga ZŠ
  licmanova@akademy.cz

  Mgr. Anna Mázorová

  učitelka ZŠ
  mazorova@akademy.cz

  Aprobace: 1. stupeň

  Třídnictví: 4.A

  BcA. Františka Nevrlá

  profesorka gymnázia, učitelka ZŠ
  nevrla@akademy.cz

  Aprobace: Evh, Hv

  Mgr. et Mgr. Anna Pokorná DiS.

  učitelka ZŠ
  pokorna@akademy.cz

  Aprobace: 1. stupeň

  Třídnictví: 2.A

  Mgr. Jitka Reitterová

  vedoucí SPC a ŠPP, školní psycholožka, metodik prevence
  reitterova@akademy.cz

  MgA. Bára Meda Řezáčová

  učitelka ZŠ
  rezacova@akademy.cz

  Aprobace: 1. stupeň

  Třídnictví: 5.A

  Bc. Barbora Šebestová

  asistentka pedagoga ZŠ
  sebestova@akademy.cz

  Mgr. Kateřina Skoupá

  vedoucí učitelka ZŠ
  skoupa@akademy.cz

  Aprobace: 1. stupeň

  Třídnictví: 1.A