Pro uchazeče

Kritéria přijímacího řízení

Zájemce o osmileté studium na Gymnáziu AKADEMIA musí:

 1. podat přihlášku do 1. 3. 2023
 2. doložit průměr z posledních tří klasifikačních období
 3. úspěšně vykonat jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky

Formulář přihlášky, vyhlášení přijímacího řízení s podrobnými kritérii a pravidla jejich vyhodnocení budou zveřejněny v dokumentech na školním webu 30. 1. 2023.

Další důležité informace k přijímacímu řízení najdete zde.

Pozn. První ročník čtyřletého studia z kapacitních důvodů neotevíráme; pokud se uvolní místo v pátém ročníku osmiletého studia, je možné zvážit přestup. Případně budeme postupovat podle pořadníku zájemců – váš zájem nám dejte co nejdříve najevo na e-mail akademy@akademy.cz (budeme požadovat mj. doklad o úspěšném absolvování jednotných přijímacích zkoušek na jinou školu).

Kdy se k nám můžete přijít podívat

 • 29. 11. 2022 (9:00-12:30) – Primánem na zkoušku (workshop pro žáky 5. tříd ZŠ, nutná registrace předem na mail akademy@akademy.cz)
 • 17. 1. 2023 (15:30-17:30) – Den otevřených dveří
 • 14. 2. 2023 (15:30-17:30) – Den otevřených dveří
 • individuálně dohodnutém termínu prostřednictvím e-mailu akademy@akademy.cz nebo tel. 544 211 547

Po vyrozumění o přijetí žádáme o odevzdání zápisového lístku, který žáci obdrží na své současné škole (případně na Krajském úřadě). Zápisový lístek prosím odešlete ředitelce školy na adresu školy do pěti pracovních dnů od přijetí vyrozumění, popř. doručte osobně na sekretariát školy. Obratem vám bude poštou zaslán návrh smlouvy a další informace. Zápisné činí 2000,-Kč.

Dokumenty pro uchazeče

  Dokumenty ke stažení – obecné

  Ikona
  Pravidla chování v online prostředí
  Ikona
  ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – Kompas pro život aneb i cesta znamená cíl
  Ikona
  ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – Kompetence, komunikace, konkurenceschopnost
  Ikona
  Pravidla distanční výuky
  Ikona
  Přihláška ke studiu
  Ikona
  Žádost o uvolnění z výuky
  Ikona
  Informační memorandum ke zpracování osobních údajů
  Ikona
  Směrnice pro stejnopisy a opisy
  Ikona
  Žádost o stejnopis, opis vysvědčení
  Ikona
  Traumatologický plán

  Aktuality

  Nejnovější zprávy z Akademie Brno

  pomáháme

  5. 12. 2022

  AkademiaGymnáziumZákladní škola

  „Roztáčíme život naplno“ – motto ParaCENTRA Fenix, které pomáhá lidem s poškozením míchy a jejich blízkým při návratu do aktivního života. Žáci Gymnázia a Základní školy AKADEMIA měli možnost podílet…

  septima v mezinárodním projektu deal with it!

  2. 12. 2022

  Gymnázium

  Studenti a studentky ze septimy se prostřednictvím svých delegátek zúčastnili projektu Deal with it!, ve kterém mladí lidé z evropských zemí formulovali svoje požadavky pro udržitelnou klimatickou pol…

  futuropolis na akademii

  25. 11. 2022

  Gymnázium

  Končí tříletý projekt Futuropolis: Škola emancipace, do kterého byli zapojení i dva naši učitelé z přírodovědného i humanitního týmu. Fururopolis se věnovala kritické pedagogice Paula Freireho a zkouš…

  Překladatelská soutěž juvenes translatores

  24. 11. 2022

  Gymnázium

  Právě probíhá evropská soutěž Juvenes Translatores a naše škola měla při losování štěstí a letos se účastní. Studenti a studentky mají možnost překládat z jakéhokoliv úředního jazyka EU do kterékoliv…

  Kdo se stará o děti v gymnáziu Akademia

  Mgr. Šárka Blaženková

  profesorka gymnázia, koordinátorka ŠVP
  blazenkova@akademy.cz

  Aprobace: M, F

  Třídnictví: 7.G

  Bc. Adéla Boesová

  asistentka pedagoga na gymnáziu
  boesova@akademy.cz

  Aprobace: Č

  Mgr. Tomáš Budka

  profesor gymnázia
  budka@akademy.cz

  Aprobace: Ch, B, F

  Ing. Kristýna Burešová

  asistentka vedení školy, hospodářka
  buresova@akademy.cz

  Mgr. Darja Chládková

  ředitelka školy, jednatelka
  chladkova@akademy.cz

  Aprobace: M, Ch; 1. stupeň

  Mgr. Zuzana Frkalová

  profesorka gymnázia
  frkalova@akademy.cz

  Aprobace: M, A

  Třídnictví: 4.G

  Ing. Marie Hartlová

  vedoucí přírodovědného týmu gymnázia
  hartlova@akademy.cz

  Aprobace: M, F, Ch, I

  Třídnictví: 1.G

  Lenka Holaňová

  ekonomka školy
  holanova@akademy.cz

  Bc. Anna Hornová

  asistentka pedagoga na gymnáziu
  hornova@akademy.cz

  Irena Hřibová

  provozní personál

  Mgr. Ondřej Hýsek Ph.D.

  zástupce ředitelky, jednatel
  hysek@akademy.cz

  Aprobace: D, Č

  Mgr. Anna Hýsková

  profesorka gymnázia, vedoucí školní družiny ZŠ
  hyskova@akademy.cz

  Aprobace: Evv

  Mgr. Jakub Jeřábek

  profesor gymnázia
  jerabek@akademy.cz

  Aprobace: Tv, Vz, Vo

  Pavlína Jeřábková

  provozní personál

  Růžena Kamenská

  provozní personál

  Mgr. Daniel Kaplan

  profesor gymnázia
  kaplan@akademy.cz

  Aprobace: Z, I

  Mgr. Hana Kólová

  profesorka gymnázia
  kolova@akademy.cz

  Aprobace: Č

  Třídnictví: II.Č

  Hana Konrádová

  vedoucí školní jídelny-výdejny
  konradova@akademy.cz

  Martin Krpec

  školník
  krpec@akademy.cz

  Mgr. Dalibor Levíček MBA

  vedoucí jazykového týmu gymnázia
  levicek@akademy.cz

  Aprobace: A, Č

  Třídnictví: 6.G

  Mgr. Iva Lubalová

  profesorka gymnázia
  lubalova@akademy.cz

  Aprobace: D, N, Zsv

  Mgr. Hamza Messari Ph.D.

  profesor gymnázia
  messari@akademy.cz

  Aprobace: Š

  Mgr. Jana Nešporová

  profesorka gymnázia
  nesporova@akademy.cz

  Aprobace: B, Tv, Vz

  Třídnictví: 3.G

  Daniela Palíková

  profesorka gymnázia
  palikova@akademy.cz

  Aprobace: A

  Mgr. et Bc. Stanislav Popelka

  vedoucí humanitního týmu gymnázia
  popelka@akademy.cz

  Aprobace: N, Evh, Zsv

  Třídnictví: 5.G

  Irena Ráčková DiS.

  asistentka pedagoga na gymnáziu
  rackova@akademy.cz

  Mgr. Lucie Rajfová

  profesorka gymnázia
  rajfova@akademy.cz

  Aprobace: Tv

  Mgr. Jitka Reitterová

  vedoucí SPC, školní psycholožka
  reitterova@akademy.cz

  Aprobace: SPC

  Eugene Reynolds

  profesor gymnázia
  reynolds@akademy.cz

  Aprobace: A

  Mgr. Anna Smutná

  profesorka gymnázia
  smutna@akademy.cz

  Aprobace: Č

  Třídnictví: IV.Č

  Mgr. Jana Šprtová

  asistentka pedagoga na gymnáziu
  sprtova@akademy.cz

  Aprobace: N

  Mgr. Aneta Vafková

  profesorka gymnázia
  vafkova@akademy.cz

  Aprobace: A

  Třídnictví: 2.G

  Mgr. Miroslava Vondráčková

  profesorka gymnázia
  vondrackova@akademy.cz

  Aprobace: N, R