Pro uchazeče

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO PRIMY GYMNÁZIA AKADEMIA (PRO ŽÁKY PÁTÝCH TŘÍD ZŠ)

Ve školním roce 2024/2025 budeme otevírat jednu třídu primy osmiletého (všeobecného) Gymnázia AKADEMIA celkem pro 20 žáků.

Kritéria přijímacího řízení budou upřesněna podle avizované změny zákona a vyhlášky (očekáváno v polovině ledna 2024). Zájemce o přijetí ke studiu na osmiletém Gymnáziu AKADEMIA musí:

 • podat přihlášku (dle zatím neoficiálních informací do 20. 2. 2024 elektronicky)
 • z rozhodnutí MŠMT úspěšně vykonat státní jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky v termínu 16. / 17. 4. 2024 (náhradní termín: 29. / 30. 4. 2024)

Odkaz na elektronickou přihlášku, vyhlášení přijímacího řízení s podrobnými kritérii a pravidla jejich vyhodnocení budou zveřejněny v dokumentech na školním webu 31. 1. 2024. Oficiální informace ke státním jednotným přijímacím zkouškám najdete zde.

Jednorázové zápisné činí 2000,-Kč, měsíční školné je ve výši 3500,-Kč (tj. 35000,-Kč ročně). Sourozenec má automatickou slevu ve výši 50 %.

Pozn. Pro žáky devátých tříd ZŠ: První ročník čtyřletého studia z kapacitních důvodů v tomto školním roce neotevíráme; pokud se uvolní místo v pátém ročníku osmiletého studia, je možné zvážit přestup. Váš zájem nám dejte najevo na e-mail akademy@akademy.cz – budeme požadovat výpis z výsledků jednotných přijímacích zkoušek vykonaných na jiné škole (12. / 15. 4. 2024). Další informace budou průběžně upřesňovány od května 2024.

Kdy se k nám můžete přijít podívat

 • 28. 11. 2023 (9:00-12:30) – Primánem na zkoušku (workshop pro žáky 5. tříd ZŠ),nutná registrace předem na e-mailuakademy@akademy.cz (více informací v aktualitě na webu)
 • 16. 1. 2024 (15:30-17:30) – Den otevřených dveří I.
 • 13. 2. 2024 (15:30-17:30) – Den otevřených dveří II.
 • v individuálně dohodnutém termínu (prostřednictvím e-mailu akademy@akademy.cz nebo tel. 544 211 547)

Budete si moci prohlédnout prostory našeho gymnázia (Rašelinová 9, Rašelinová 11) a k dispozici vám budou vyučující i zástupci vedení školy, kteří zodpoví vaše dotazy ohledně studia i přijímacího řízení. Případně s vašimi dotazy kontaktujte zástupkyni ředitele Gymnázia AKADEMIA Ing. Marii Hartlovou (hartlova@akademy.cz).

Dokumenty pro uchazeče

No downloads found!

  Dokumenty ke stažení – obecné

  Ikona
  Učební plán 2022 - 2023 - gymnázium
  Ikona
  Školní vzdělávací program - čtyřleté - Kompetence komunikace konkurenceschopnost 2022
  Ikona
  Školní vzdělávací program - Kompetence komunikace konkurenceschopnost 2022
  Ikona
  Školní vzdělávací program - čtyřleté - Kompetence komunikace konkurenceschopnost 2019
  Ikona
  Školní vzdělávací program - Kompetence komunikace konkurenceschopnost 2017
  Ikona
  Školní vzdělávací program - Doplněk Volitelné semináře
  Ikona
  Minimální preventivní program 2022-2023
  Ikona
  Manuál k používání webové aplikace BAKALÁŘI
  Ikona
  Školní vzdělávací program - Kompas pro život 2021
  Ikona
  Doporučená četba - vyšší gymnázium
  Ikona
  Doporučená četba - nižší gymnázium
  Ikona
  Informace o zpracování osobních údajů
  Ikona
  Školní řád G a ZŠ AKADEMIA 2021
  Ikona
  Pravidla chování v online prostředí
  Ikona
  Pravidla distanční výuky
  Ikona
  Žádost o uvolnění z výuky
  Ikona
  Směrnice pro stejnopisy a opisy
  Ikona
  Žádost o stejnopis, opis vysvědčení
  Ikona
  Školní vzdělávací program - Kompas pro život 2018
  Ikona
  Traumatologický plán
  Ikona
  Program proti šikanování
  Ikona
  Krizový plán školy
  Ikona
  Žádost o uvolnění z TV
  Ikona
  Univerzální žádost
  Ikona
  Školní poradenské pracoviště
  Ikona
  Řád školní jídelny-výdejny
  Ikona
  Inspekční zpráva – 2023

  Aktuality

  Nejnovější zprávy z Akademie Brno

  POMŮCKY, které si pořizují žáci GYMNÁZIA pro školní rok 2024/2025

  28. 06. 2024

  AkademiaGymnázium

  Pomucky-ktere-si-zajistuji-zaci-Gymnazia-AKADEMIA-pro-skolni-rok-2024_2025Stáhnout

  Informace o novém školním roce nejen pro nové

  28. 06. 2024

  AkademiaGymnáziumZákladní škola

  Vážení rodiče, milí žáci, i když si nyní budeme užívat zaslouženého prázdninového odpočinku a dovolenkových aktivit, dovolte nám už nyní stručně vás s tím, co nás čeká v novém školním roce….

  PROVOZ SEKRETARIÁTU ŠKOLY O PRÁZDNINÁCH

  28. 06. 2024

  AkademiaGymnáziumMateřská školaZákladní škola

  Vážení rodiče, milí žáci, sekretariát školy (tel. 544 211 547) Vám bude o prázdninách k dispozici v čase 9:00 – 11:00 ve dnech: 10. 7. 2024 24. 7. 2024 14. 8. 2024 28. 8. 2024 Můžete se na n…

  Výsledky 3. kola / doPlňujícího přijímacího řízení na gymnázium

  28. 06. 2024

  Gymnázium

  Vážení rodiče, milí uchazeči o studium, níže naleznete výsledky přijímacího řízení do primy osmiletého Gymnázia AKADEMIA od školního roku 2024/2025 (3. kolo, rovněž v Dipsy) a doplňujícího přijímacího…

  Kdo se stará o děti v gymnáziu Akademia

  Mgr. Šárka Blaženková

  vedoucí přírodovědného týmu gymnázia, koordinátorka ŠVP

  Aprobace: M, F

  Třídnictví: 8.G

  Bc. Adéla Boesová

  asistentka pedagoga na gymnáziu

  Aprobace: Č

  Mgr. Tomáš Budka

  profesor gymnázia

  Aprobace: Ch, F, B

  Ing. Kristýna Burešová

  hospodářka, asistentka vedení školy

  PhDr. Renata Flossová

  asistentka pedagoga na gymnáziu

  Aprobace: A, Č, L

  Mgr. Zuzana Frkalová

  profesorka gymnázia

  Aprobace: M, A

  Třídnictví: 5.G

  Sandra Gažiová

  provozní personál

  Ing. Marie Hartlová

  zástupkyně ředitele školy, koordinátorka ICT

  Aprobace: M, F, Ch, I

  PhDr. Renáta Heřmanová

  profesorka gymnázia

  Aprobace: A, N

  Lenka Holaňová

  ekonomka školy

  Bc. Anna Hornová

  asistentka pedagoga na gymnáziu

  Irena Hřibová

  provozní personál

  Mgr. Ondřej Hýsek Ph.D.

  ředitel školy, jednatel

  Aprobace: D, Č

  Mgr. Anna Hýsková

  profesorka gymnázia, vedoucí školní družiny

  Aprobace: Evv, Vv

  Mgr. Jakub Jeřábek

  profesor gymnázia

  Aprobace: Tv, Vz, Vo

  Třídnictví: 2.G

  Bc. Adam Jurek

  profesor gymnázia

  Aprobace: N, Vo

  Růžena Kamenská

  provozní personál

  Mgr. Hana Kólová

  profesorka gymnázia

  Aprobace: Č

  Třídnictví: III.Č

  Hana Konrádová

  vedoucí školní jídelny-výdejny

  Martin Krpec

  školník

  Mgr. Dalibor Levíček MBA

  vedoucí jazykového týmu gymnázia

  Aprobace: A, Č

  Třídnictví: 7.G

  Mgr. Iva Lubalová

  profesorka gymnázia

  Aprobace: D, Zsv, N, Č, L

  Třídnictví: 1.G

  Mgr. Jana Nešporová

  profesorka gymnázia, zdravotník

  Aprobace: B, Tv, Vz

  Třídnictví: 4.G

  BcA. Františka Nevrlá

  profesorka gymnázia, učitelka ZŠ

  Aprobace: Evh, Hv

  Mgr. Sandra Oña

  profesorka gymnázia

  Aprobace: Š

  Mgr. et Bc. Stanislav Popelka

  vedoucí humanitního týmu gymnázia

  Aprobace: N, Zsv, Evh

  Třídnictví: 6.G

  Mgr. Lucie Rajfová

  profesorka gymnázia

  Aprobace: Tv

  Mgr. Jitka Reitterová

  vedoucí SPC a ŠPP, školní psycholožka, metodik prevence

  Eugene Reynolds

  profesor gymnázia

  Aprobace: A

  Mgr. Pavlína Šefčíková

  profesorka gymnázia

  Aprobace: A

  Mgr. Anna-Marie Singerová

  profesorka gymnázia

  Aprobace: Z, I

  Mgr. Anna Smutná

  profesorka gymnázia

  Aprobace: Č

  Třídnictví: 3.G

  Ing. Patrik Sokola

  profesor gymnázia

  Aprobace: F, Ch

  Mgr. Jana Šprtová

  asistentka pedagoga na gymnáziu, výchovná poradkyně

  Aprobace: N

  Mgr. Miroslava Vondráčková

  profesorka gymnázia

  Aprobace: N, R