Dokumenty, IS

Bakaláři: akademy.bakalari.cz
Moodle: www.moodle-akademy.cz
Jídelna: www.jidelna-masarova.cz/

Pro uchazeče

No downloads found!

  Maturita

  No downloads found!

   Ostatní

   Ikona
   Program poradenských služeb
   Ikona
   Strategie prevence neúspěšnosti
   Ikona
   Učební plán 2022 - 2023 - gymnázium
   Ikona
   Školní vzdělávací program - čtyřleté - Kompetence komunikace konkurenceschopnost 2022
   Ikona
   Školní vzdělávací program - Kompetence komunikace konkurenceschopnost 2022
   Ikona
   Školní vzdělávací program - čtyřleté - Kompetence komunikace konkurenceschopnost 2019
   Ikona
   Školní vzdělávací program - Kompetence komunikace konkurenceschopnost 2017
   Ikona
   Školní vzdělávací program - Doplněk Volitelné semináře
   Ikona
   Minimální preventivní program 2022-2023
   Ikona
   Manuál k používání webové aplikace BAKALÁŘI
   Ikona
   Školní vzdělávací program - Kompas pro život 2021
   Ikona
   Doporučená četba - vyšší gymnázium
   Ikona
   Doporučená četba - nižší gymnázium
   Ikona
   Informace o zpracování osobních údajů
   Ikona
   Školní řád G a ZŠ AKADEMIA 2021
   Ikona
   Pravidla chování v online prostředí
   Ikona
   Pravidla distanční výuky
   Ikona
   Žádost o uvolnění z výuky
   Ikona
   Směrnice pro stejnopisy a opisy
   Ikona
   Žádost o stejnopis, opis vysvědčení
   Ikona
   Školní vzdělávací program - Kompas pro život 2018
   Ikona
   Traumatologický plán
   Ikona
   Program proti šikanování
   Ikona
   Krizový plán školy
   Ikona
   Žádost o uvolnění z TV
   Ikona
   Univerzální žádost
   Ikona
   Školní poradenské pracoviště
   Ikona
   Řád školní jídelny-výdejny
   Ikona
   Inspekční zpráva – 2023