Pomůcky, které si žáci kupují sami

Ondřej Hýsek Akademia, Gymnázium

Pro školní rok 2017/2018; může být průběžně doplněno/upraveno

PRIMA (1. ročník osmiletého studia)

 • Český jazyk: Pracovní sešit 6 pro základní školy a víceletá gymnázia (Český jazyk), Fraus; 3x sešit A5 544 linkovaný
 • Anglický jazyk: 2x sešit A5 544 linkovaný
 • Matematika: sešit A4 nelinkovaný (460)+ lenoch, sešit A5 nelinkovaný (540) + lenoch, pravítka – trojúhelník s ryskou a jedno další libovolné pravítko, kružítko + tuhy, 2 tužky nebo pentelky, guma, úhloměr, pastelky
 • Fyzika: sešit 440 2x, sešit 540 1x, kalkulačka; pracovní sešit Fyzika 6-nové generace https://ucebnice.fraus.cz/catalog/cs/ucebnice-ii-stupen-fyzika-fyzika-6-nova-generace/p5390icu2sfyicu2sicu.html
 • Informační a komunikační technologie: A5 čtverečkovaný sešit
 • Biologie: A4 čtverečkovaný sešit; pracovní sešit: Přírodopis Nová škola (pro 6. Ročník) 1. a 2. (Úvod do učiva… , Bezobratlí živočichové)
 • Zeměpis: Pracovní sešit Fraus Zeměpis 6; dále každý musí mít doma „Školní atlas světa“ (ideálně z nakladatelství Kartografie) – ve škole budou pracovat se zapůjčenými školními, ale pro d. ú. je budou potřebovat mít. Sešit A4 nelinkovaný + lenoch
 • Dějepis: Pracovní sešit 6 pro základní školy a víceletá gymnázia (Dějepis), Fraus; malý linkovaný sešit (A5) sešit A5 544
 • Výchova k občanství: 1x sešit A5 544 linkovaný
 • Výtvarná výchova: 1x sešit A5 544 linkovaný, kvalitní nůžky na papír, měkká tužka, guma, štětce (lépe 2 – 3 ks kvalitních, než sadu nekvalitních), pastelky/fixy (černou lihovou fixu), temperové barvy (min. základní sada), lepidlo na papír, papír (čtvrtky) se kupuje společně – na začátku školního roku na něj každý žák přispívá jednorázově částkou 50,-Kč. Dále prosíme rodiče i žáky, kteří mají možnost sehnat materiál určený k vyhození a byl by použitelný v hodinách výtvarné výchovy (desky polystyrenu, balicí papír, velké kartóny, lepenky, desky, dráty,…), aby kontaktovali vyučující výtvarné výchovy Mgr. Terezu Hrdličkovou
 • Hudební výchova: 1x linkovaný sešit A5 544, ne notový, žlutý zpěvník Já písnička

 SEKUNDA

 • Český jazyk: Pracovní sešit 7 pro základní školy a víceletá gymnázia, Fraus
 • Anglický jazyk: 2x sešit A5 544 linkovaný
 • Učebnice španělského jazyka bude upřesněna vyučujícím v září
 • Matematika: sešit A4 nelinkovaný (460)+ lenoch, sešit A5 nelinkovaný (540) + lenoch, pravítka – trojúhelník s ryskou a jedno další libovolné pravítko, kružítko + tuhy, 2 tužky nebo pentelky, guma, úhloměr, pastelky; kalkulačka
 • Fyzika: sešit 440 1x, sešit 540 1x, kalkulačka, rýsovací potřeby – pravítko, kružítko, tužka
 • Biologie – pracovní sešit: Přírodopis Nová škola (pro 7. Ročník) 1.a 2. (Strunatci, Botanika)
 • Zeměpis: Pracovní sešit 7, Fraus
 • Dějepis: Pracovní sešit 7 pro základní školy a víceletá gymnázia, Fraus
 • Výchova k občanství: 1x sešit A5 544 linkovaný
 • Výtvarná výchova: každý žák přispívá na pomůcky jednorázově částkou 50,-Kč
 • Hudební výchova: 1x linkovaný sešit A5 544, ne notový, žlutý zpěvník Já písnička

 TERCIE

 • Český jazyk: Pracovní sešit 8 pro základní školy a víceletá gymnázia, Fraus; 3x sešit A5 544
 • Anglický jazyk: 2x sešit A5 544 linkovaný
 • Ruský jazyk – zůstává ještě Raduga 1. díl+ prac. Sešit. Další informace předá vyučující žákům v září
 • Matematika: sešit A4 nelinkovaný (460)+ lenoch, sešit A5 nelinkovaný (540) + lenoch, pravítka – trojúhelník s ryskou a jedno další libovolné pravítko, kružítko + tuhy, 2 tužky nebo pentelky, guma, úhloměr, pastelky; kalkulačka
 • Fyzika: sešit 445 1x, kalkulačka
 • Chemie: sešit 445 1x, sešit 540 1x, Chemie 8. r. ZŠ – pracovní sešit – Úvod do obecné a anorganické chemie, nakladatelství Nová škola, Periodická tabulka chemických prvků, kalkulačka
 • Biologie – pracovní sešit: Přírodopis Nová škola (pro 8. ročník) – Biologie člověka
 • Zeměpis: Pracovní sešit 8, Fraus
 • Dějepis: Pracovní sešit 8 pro základní školy a víceletá gymnázia, Fraus
 • Výchova k občanství: 1x sešit A5 544 linkovaný
 • Výtvarná výchova: každý žák přispívá na pomůcky jednorázově částkou 50,-Kč
 • Hudební výchova: 1x linkovaný sešit A5 544, ne notový, žlutý zpěvník Já písnička

 KVARTA

 • Český jazyk: Pracovní sešit 9 pro základní školy a víceletá gymnázia, Fraus
 • Anglický jazyk: 2x sešit A5 544 linkovaný; English File Third Edition – Intermediate – Multipack A with iTutor and Oxford Online Skills – 9780194597111 (produktový kód), zelená (žáci by měli v září získat ve škole kartičku na 15% slevu na tuto učebnici)
 • Němčina: Prima A1, 2. díl + prac. seš.; Prima A2, 3. díl + pracovní sešit; mít vlastní slovník
 • Učebnice španělského jazyka bude upřesněna vyučujícím v září
 • Matematika: sešit A4 nelinkovaný (460)+ lenoch, sešit A5 nelinkovaný (540) + lenoch, pravítka – trojúhelník s ryskou a jedno další libovolné pravítko, kružítko + tuhy, 2 tužky nebo pentelky, guma, úhloměr, pastelky; Kalkulačka
 • Fyzika: sešit A4 čtverečkovaný (465), rýsovací potřeby
 • Chemie: sešit 445 1x, sešit 540 1x, Chemie pro 9. ročník – pracovní sešit – Úvod do obecné a organické biochemie a dalších chemických oborů, nakladatelství Nová škola, kalkulačka
 • Zeměpis: Pracovní sešit 9, Fraus
 • Dějepis: Pracovní sešit 9 pro základní školy a víceletá gymnázia, Fraus, sešit A5 544
 • Výchova k občanství: 1x sešit A5 544 linkovaný
 • Výtvarná výchova: každý žák přispívá na pomůcky jednorázově částkou 50,-Kč
 • Hudební výchova: 1x linkovaný sešit A5 544, ne notový, žlutý zpěvník Já písnička

 KVINTA (1. ročník čtyřletého studia / 5. ročník osmiletého studia)

 • Literatura pro 1. ročník středních škol (učebnice a pracovní sešit), didactis
 • Komunikace v českém jazyce pro střední školy (učebnice a pracovní sešit), didactis
 • Anglický jazyk: 2x sešit A5 544 linkovaný; – English File Third Edition – Intermediate – Multipack B with iTutor and Oxford Online Skills – 9780194597128, zelená (studenti by měli v září získat ve škole kartičku na 15% slevu na tuto učebnici)
 • Němčina (kdo má): Prima 3., 4. díl; mít vlastní slovník.
 • Španělština (kdo má): Učebnice španělského jazyka bude upřesněna vyučujícím v září
 • Fyzika: sešit 445 1x, kalkulačka
 • Chemie: sešit 445 1x
 • Výtvarná výchova (kdo má): každý žák přispívá na pomůcky jednorázově částkou 100,-Kč
 • Hudební výchova (kdo má): 1x linkovaný sešit A5 544, ne notový, žlutý zpěvník Já písnička

 SEXTA

 • Anglický jazyk: 2x sešit A5 544 linkovaný; – English File Third Edition – Intermediate Plus – Multipack A with iTutor and Oxford Online Skills – 9780194501330, fialová (studenti by měli v září získat ve škole kartičku na 15% slevu na tuto učebnici)
 • němčina: Prima A2, 4. díl + pracovní sešit; mít vlastní slovník
 • ruština – Raduga  3.díl, pracovní  sešit 3. Díl
 • Fyzika: sešit 445 1x, kalkulačka
 • Chemie: sešit 445 1x
 • Výtvarná výchova: každý žák přispívá na pomůcky jednorázově částkou 100,-Kč
 • Hudební výchova: 1x linkovaný sešit A5 544, ne notový, žlutý zpěvník Já písnička

SEPTIMA (III.Č)

 • Anglický jazyk: 2x sešit A5 544 linkovaný; English File Third Edition – Intermediate – Multipack B with iTutor and Oxford Online Skills – 9780194597128, zelená.
 • němčina: Prima, 4., 5. díl; mít vlastní slovník
 • Fyzika: sešit A4 čtverečkovaný (465), kalkulačka, rýsovací potřeby
 • Chemie: sešit 445 1x

OKTÁVA

 • Anglický jazyk: 2x sešit A5 544 linkovaný; Oxford Maturita Excellence – úroveň Z (pro skupinu B) / Oxford Maturita Excellence – úroveň V (pro skupinu A).
 • němčina: Prima B1, 5. díl; mít vlastní slovník
 • Chemie: sešit 445 1x
 • Matematický seminář: A4 nelinkovaný (440)+ lenoch, trojúhelník s ryskou, tužka, guma, pastelky, kalkulačka
 • Zaregistrovat se na https://cze-cs.techambition.com/ studentskou licenci na rok varianta: Procvičení na příkladech (190,-)