Speciálně pedagogické centrum

SPC

Kdo jsme:

Speciálně pedagogické centrum AKADEMIA od roku 1995 poskytuje odborné speciálně pedagogické a psychologické služby žákům, jejich rodičům a pedagogům.

SPC pomáhá řešit problémy žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v brněnském regionu. Zajišťuje odborné diagnostické, metodické a terapeutické služby, včetně poradenství v oblasti psychologické a speciálně pedagogické. Služby jsou poskytovány na pracovišti SPC a formou výjezdů do škol a jiných zařízení.

Posláním SPC je zajištění komplexní péče zejména o tělesně postižené středoškolské studenty a studenty integrované do ostatních středních škol.

Co nabízíme:

 • poradenství při zařazování klientů s tělesným a zdravotním postižením do různých typů škol, volbě vhodného vzdělávacího zařízení a pozdějšího profesního uplatnění
 • odborné poradenství žákům a studentům, jejich rodičům a pedagogům při řešení výukových a výchovných problémů
 • vytváření vhodných podmínek a způsobů vzdělávání žáků/studentů se speciálními vzdělávacími potřebami
 • doporučení k integraci a posudky žáků s tělesným postižením pro přiznání uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky

Speciálně pedagogická a psychologická péče zahrnuje:

 • psychologická a speciálně pedagogická diagnostika a poradenské služby se zaměřením na pomoc při řešení problémů vzniklých ve vzdělávání, psychickém a sociálním vývoji žáků se zdravotním postižením
 • podpora a vedení při integraci ve školách různých typů, vyjádření k doporučení integrace do běžných typů škol
 • spolupráce při vytváření individuálních vzdělávacích plánů (IVP)
 • odborné zprávy z psychologického a speciálně pedagogického vyšetření
 • vytváření doporučení asistenta pedagoga
 • konzultace a zprostředkování spolupráce s dalšími odborníky – lékaři, pracovníky jiných poradenských zařízení (SPC, PPP)
 • psychologické a speciálně pedagogické poradenství pro zákonné zástupce, pedagogické pracovníky, další školy a školská zařízení
 • práce s rodinou při vztahových, komunikačních či jiných potížích

Veškerá vyšetření a odbornou pomoc poskytujeme v nejbližších termínech po objednání na níže uvedených kontaktech. K návštěvě není potřeba doporučení.

Kontakt:

Mgr. Jitka Reitterová
vedoucí SPC AKADEMIA

Mgr. Jana Šprtová
Speciální pedagožka

Adresa: Rašelinová 9, 628 00 Brno
Telefon: (+420) 544 211 547
E-mail: akademy@akademy.cz


Školní psycholog

Služby školního psychologa jsou součástí servisu, který je poskytován žákům školy a jejich rodičům (zákonným zástupcům) a pedagogům.

Oblast práce se žáky a jejich rodiči:

 • Individuální poradenství pro žáky v oblasti výukových potíží a vztahové problematiky (konzultace, jednorázová intervence, dlouhodobé vedení)
 • Diagnostika a odborná pomoc při výukových a výchovných problémech žáků
 • Krizová intervence pro žáky, jejich zákonné zástupce a pedagogické pracovníky
 • Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a žáky integrované
 • Prevence školního neúspěchu, techniky a hygiena učeníKonzultace se zákonnými zástupci při výukových a výchovných problémech žáků
 • Pomoc při řešení náročných životních situací, podpora dítěte a rodiny při změněné rodinné konstelaci
 • Podpora spolupráce třídy a třídního učitele
 • Anketní a dotazníková šetření ve škole (oblast prevence rizikového chování žáků, sociometrická šetření dle zakázky gymnázia)
 • Monitorování situace ve třídách – zjišťování sociálního klimatu, práce s třídními kolektivy
 • Psychologická vyšetření v rámci přijímacího řízení gymnázia, přímá účast na příjímacích zkouškách
 • Pomoc při výběru vyšší odborné nebo vysoké školy, diagnostika v rámci profesní orientace

Spolupráce s pedagogickými pracovníky:

 • Individuální konzultace pro pedagogické pracovníky v oblasti výchovy a vzdělávání
 • Odborná pomoc při výukových a výchovných problémech žáků, metodické vedení a podpora
 • Krizová intervence pro pedagogické pracovníky

Služby zajišťuje:

Mgr. Jitka Reitterová
školní psycholožka
Konzultační hodiny: po-pá 8:00-15:00 po předchozí telefonické domluvě
Telefon: 544 211 547
E-mail: akademy@akademy.cz


Sledujte nás na Facebooku


Akademia Gymnázium, ZŠ a MŠ shared a post. ...

Akademia Gymnázium, ZŠ a MŠ shared a post. ...

Vánoční vystoupení 2018 🙂 ...

Veselé Vánoce a šťastný nový rok! 🙂 ...

Stručné představení filosofie naší školy v Brně-Líšni ...

Představení školy v Brně-Líšni ...

Načíst více