Vlídná důslednost

 • slova „vlídná důslednost“ jsou mottem naší práce
 • spolupracujeme s rodiči na všestranném rozvoji dítěte – pracujeme moderně a netradičně – dětem vlídně, ale důsledně pomáháme v porozumění základním souvislostem v jejich okolí a životě
 • spolu s rodiči pomáháme dětem vysvětlovat, jak moc potěší slova „prosím“ a „děkuji“
 • dětem vlídně představujeme život kolem nich, první pravidla, jak se chovat ke kamarádům i dospělým
 • vnímáme pocity a přání dětí – program dne pro nás není dogma
 • povzbuzujeme děti v jejich činnostech a zájmu, jsme opravdovými partnery a kamarády

Co nabízíme?

 • zápis do mateřské školy během celého roku do naplnění kapacity, maximálně 17 žáků v kolektivu
 • provoz školky od 7:00 do 18:00 hod.
 • přijímáme samostatné děti od dvou let věku
 • akreditace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR – nejme „hlídací skupina“, jsme vzdělávací institucí splňující přísné normy
 • nadstandardní školní vzdělávací program
 • předškolní vzdělávání pro předškoláky
 • sportovní aktivity ve vlastní tělocvičně
 • průběžná logopedická prevence, kroužek logopedické prevence
 • zábavné základy angličtiny
 • keramika a výtvarné činnosti v budově školy
 • školní výlety po okolí
 • odpolední pracovní dílny s rodiči
 • kroužek na zobcovou flétnu
 • interaktivní tabule

Více o nás

 • malá a bezpečná škola rodinného typu
 • útulný líšeňský areál s velkou zahradou v čistém a klidném studijním prostředí na okraji Moravského krasu
 • vynikající dopravní dostupnost z Brna a okolí
 • certifikovaná škola přátelská k dětem s alergií a astmatem
 • v rámci institutu INTEGRA provázanost s nadstandardní základní školou
 • součást prestižní moravské a evropské vzdělávací instituce s tradicí nadstandardního vzdělávání od roku 1992
 • svých klientů si vážíme, rodiče jsou ve škole vždy vítáni
 • virtuální prohlídka školy

Aktuality


Dveře na Akademii dokořán!

Úterý 13. února 2018, 15-18 hod. Zajímáte se o studium na Gymnáziu, ZŠ a MŠ AKADEMIA? Učitelé líšeňské školy připravili pro  ...

Veselé Vánoce a PF 2018!

Související: Den otevřených dveří XVI. ples Gymnázia, ZŠ a MŠ AKADEMIA Provoz sekretariátu školy o prázdninách Vánoční nadělení ...

Divadelní představení

V úterý 28.11.2017, ZŠ a MŠ Akademia shlédli dětské divadelní představení „O Terezce a Matějovi“, které se konalo v Kulturním ce ...

Vánoční lavina

Související: Integra se mění na Akademii Prostě Zahradní slavnost! Zázraky Velikonoc Den otevřených dveří ...

Pohádkový les

Žáci kvinty připravili pro děti ze základní a mateřské školy Pohádkový les. Momentky najdete ve fotogalerii. Související: AKADEMIA pracuje ...

Načíst více (25)

Nadcházející akce


Události


Zobrazit všechny události

Naše cíle

V naší školce se vzděláváme podle Rámcového vzdělávacího programu (RVP) pro předškolní vzdělávání.  Cílem naší práce je všestranný rozvoj dětí a jejich kvalitní příprava na školní docházku. Samozřejmostí je práce na tzv. měkkých dovednostech (komunikace, řešení prvních neshod s kamarády,..), používáme slova „prosím“, „děkuji“ a „promiň“, vysvětlujeme si základní pravdila slušného chování nejen ve vztahu ke kamarádům, ale i ostatním lidem, přírodě, zvířatům a vůbec, hodně si povídáme a vysvětlujeme.

Výsledkem naší spolupráce s rodiči jsou přirozeně sebevědomé děti, které respektují své okolí, umí požádat o pomoc, rády si povídají a poznávají a jsou přirozeně soutěživé. Děti si uvědomují, že jsou součástí rodiny a společnosti, rozvíjí svůj vztah k přírodě a uvědomují si důležitost její ochrany.


Naše filosofie

AKADEMIA se již více než čtvrt století věnuje vzdělávací a výchovné činnosti. Protože práci s dětmi a mladými lidmi máme rádi a vnímáme aktuální problémy společnosti, rozhodli jsme přiložit ruku k dílu a přijmout do naší „rodiny“ i ty nejmenší „studenty“. Při jejich objevování světa a poznávání prvních, avšak nejspíš těch nejdůležitějších souvislostí, pomáháme dětem kvalitním vzdělávacím programem a individuálním přístupem, který vychází z naší mnohaleté zkušenosti s prací s jejich staršími sourozenci.

Dobře si uvědomujeme, že většina z nás v práci nekončí  doslova „po-o“, a proto nabízíme nadstandardní otevírací dobu školky, která reflektuje pracovní povinnosti rodičů. Rádi si po Vašem příchodu uděláme i chvilku času na pár slov o Vašem nejcennějším „pokladu“, jeho úspěších, pokrocích a životu s novými kamarády. Více si toho můžeme říct třeba při množství neformálních setkání, která každý měsíc plánujeme.

Přestože nabídneme dětem i důležitý čas, který budou mít při své hře s kamarády sami pro sebe, naše školka nabízí  opravdové vzdělávání na místo pouhého „hlídání dětí“. Každodenní činnost dětí se odvíjí od vzdělávacího programu, který má za cíl umožnit dětem přirozený vývoj založený na hře a vlastním poznávání, stejně jako na kvalitní pedagogické práci učitelů. Stejně jako jsme nároční na mladé kluky a holky, kteří studují na prestižním gymnáziu, jsme přiměřeně nároční i na malé nadšence při jejich objevování světa, nových her, tvořivých činností i prvních předškolních znalostí. Dbáme na opravdu atraktivní program tak, aby každý den stál za to.

Slova vlídná důslednost, která se stala heslem naší školky, vyjadřují naše přesvědčení, že „předškolní vzdělávání“ není možné zaměnit za „hlídání dětí“, kvalifikovanou paní učitelku za „tetu“, slovo „ne“ za „samozřejmě ano“, a televizní obrazovku za kamarády a videohru za vlastní poznávání světa s odřenými koleny a špinavýma rukama.


Chcete se dozvědět více?


Informace pro uchazeče
 

Kdo se stará o děti v MŠ Akademia

 • Hana Bednárová

  Mateřská škola, Základní škola
 • Darja Budínová

  Mateřská škola
 • Bc. Lenka Chládková

  Mateřská škola
 • Mgr. Darja Chládková

  Akademia, Gymnázium, Mateřská škola, Základní škola
 • Mgr. Jitka Reitterová

  Akademia, Gymnázium, Mateřská škola, Základní škola
 • Ing. Kristýna Burešová

  Akademia, Gymnázium, Mateřská škola, Základní škola
 • Mgr. Ondřej Hýsek, Ph.D.

  Akademia, Gymnázium, Mateřská škola, Základní školaCo znamená akreditace MŠMT?


Mateřská škola AKADEMIA je vzdělávací institucí s akreditací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, tedy se stejnou akreditací, jaká je udělována státním mateřským školám.

Nejsme pouhým hlídáním dětí a náš denní program plně odpovídá vzdělávací náplni instituce nabízející předškolní vzdělávání.

 • Vzděláváme podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.
 • Splňujeme veškeré bezpečnostní a hygienické normy pro provoz mateřské školy.
 • Akreditací MŠMT podléhá naše práce kontrole České školní inspekce.
 • Dětem dopřáváme nejen čas pro hru a vlastní poznávání, ale poskytujeme nadstandardní předškolní vzdělávání.

V únoru 2015 navštívila mateřskou školu Česká školní inspekce. Závěry z této běžné kontroly naplňování akreditačních standardů naleznete zde.


Mateřská škola AKADEMIA

Všem zájemcům o vzdělávání a rozvoj svých nejdražších nabízíme zcela unikátní společenské prostředí, kde se nejmenší děti potkávají s těmi největšími. Setkávání probíhá neformálně a přirozeně během pobytu na zahradě, ale společně se všichni naši žáci účastní i projektů školy, oslav svátků a dalších akcí. Studenti Gymnázia AKADEMIA připravují pro děti některé zábavné programy a děti jsou motivovány ve své snaze o poznání snahou být jednou také těmi „velkými“ školáky.

Využíváme zázemí Gymnázia AKADEMIA, Základní školy AKADEMIA i zkušeností pedagogického sboru. Děti Mateřské školy AKADEMIA navštěvují v rámci přírodovědného kroužku biologickou laboratoř gymnázia. Využíváme prostory interaktivní učebny, keramické dílny a tělocvičny. Výuka anglického jazyka je zajištěna vyučujícími gymnázia.

Spousta rodinných aktivit

K dětem samozřejmě patří jejich rodiče, proto pravidelně pořádáme akce a aktivity, kterých se účastní děti spolu s jejich rodiči a rodinami. Pořádáme setkání – odpolední posezení, na kterých děti těší své rodiny novými dovednostmi, říkankami, písničkami a tanečky. Pořádáme setkání k významným svátkům, chystáme tvořivé dílny, ve kterých se děti s rodiči věnují rukodělným činnostem. To vše pomáhá vytvářet přirozeně nenucené, uvolněné, přátelské, zkrátka rodinné prostředí naší školky.


Interaktivní tabule

Během týdne děti navštěvují interaktivní učebnu, kterou běžně využívají především žáci gymnázia. Vyučující pracují s dětmi na interaktivní tabuli SMART Board a využívají materiálů vytvořených v autorském software SMART Notebook. Využitím existujících kvalitních výukových materiálů a doplněním mlateriálů vlastní tvorby podporujeme aktuální oblast výuky v rámci RVP. Vždy se však najde chvíle na krátkou pohádku po úspěšném ukončení práce.

Předškoláci navíc získávají v rámci své přípravy na vstup do základního vzdělání rozšířenou časovou dotaci výuky na interaktivní tabuli.


Sportovní aktivity nejen ve vlastní tělocvičně

Jen pár kroků za dveřmi Mateřské školy AKADEMIA máme k dispozici vlastní tělocvičnu. Zde trávíme čas nejen když není venku hezky pro hry na zahradě nebo vycházku do okolí, ale pravidelně se zde věnujeme cvikům pro rozvoj správného držení těla a hrubé motoriky. Hodně nás baví pohyb, běhání, skotačení, zkrátka hry v přírodě, proto jakmile je trochu pěkně sportujeme venku a vyrážíme na dobrodružné „výpravy“.


Vlastní výtvarná dílna

Každý týden vyrážíme do výtvarné dílny, která se nachází jen jedno patro nad námi. Za rukodělnými činnostmi tedy nikam necestujeme a čas ušetřený cestou raději vložíme do opravdového tvoření a práce s všelijakým materiálem (keramická a modelovací hlína, papír, provázky a spousta dalšího). Děti vytvářejí nejen první výrobky pro své nejbližší, ale výsledky práce mají pozitivní vliv i na rozvoj jejich jemné motoriky.


Bezpečná zelená zahrada

Pokud to jen trochu jde, rádi trávíme čas venku, v přírodě. Využíváme velkou vlastní oplocenou zahradu plnou zeleně, kde hrajeme hry, běháme, stavíme z kamínků nebo se jen tak „touláme“ s kamarády a necháme se unášet fantazií. Využíváme alternativního konceptu zahrady bez konsturukcí určených pouze pro konkrétní zábavu. Za zábavou na hřiště vyrážíme do pěkného líšeňského okolí a čas od času si uděláme také turistický výlet.


Záleží nám na zdraví

Správnému rozvoji řeči se věnujeme a aktivitách logopedické prevence. Dobře si uvědomujeme, že vypěstovat správné hygienické návyky a přístup k vlastnímu tělu a zdraví jsou důležité úkoly právě pro období rozvoje dětí v kolektivu školky. To, že si děti pravidelně čistí ve škole zoubky pokládáme za samozřejmost, proto jsme běžnou péči rozšířili o pravidelný oční screening a zubní prevenci ve spolupráci s Lékařskou fakultou Masarykovy univerzity. V rámci aktivit canisterapie nás čas od času nás navštěvují zvířecí kamarádi, speciálně vycvičení k tomu, aby zvládli i ty z dětí, které se s (většími) psy teprve seznamují. Canisterapie má vliv na psychologickou a sociálně-integrační stránku rozvoje dětí.


Aby každý den stál za to!

Během dne dětem vstřícně nabízíme mnoho podnětů a aktivit, ze kterých si mohou vybrat ty jim nejpříjemnější a nejzajímavější, kterým se s paní učitelkou během dne věnují. Dítě do žádné aktivity nenutíme, ale ukážeme mu, že vše se dá s pomocí hry a vlídného slova zvládnout a zapojit se i do zatím neznámých činností. Radost z vykonané práce a hmatatelný výsledek stejně jako možnost odnést si domů vlastní výrobek pro mámu a tátu vašemu školáčkovi přinese zdravé sebevědomí a přirozený rozvoj osobnosti.
Některým aktivitám se věnujeme v rámci kroužků, jiné děláme jednou za čas a další zase každý den. Pravidelně se účastníme kulturních akcí (divadla), trávíme hodně času venku, zveme si do školky zajímavé hosty. Podívejte se na akce, které v naší školce už proběhly.
A na co mohou „naše“ děti těšit?

Zajímaví lidé a výjimečné události v mateřské škole

Každý měsíc připravujeme ojedinělé vzdělávací a zábavné akce pro děti mateřské školy. Do školky si zveme zajímavé osobnosti (Policie ČR, HSZ,..), účastníme se kulturních akcí (divadelní představení, návštěvy knihovny,…), povídáme si o vybraných mezinárodních dnech (Den země, Mezinárodní den rodiny,…), pořádáme sportovní akce (sportovní den, „olympiáda“,…), účastníme se vzdělávacích projektů s podporou MŠMT a EU (Projekt 72 hodin,Pohár vědy,…), pořádáme zábavné akce ve školce (karneval, den čarodějnic,…).
Dětem nabízíme pestrý program a vždy je tedy na co se těšit!


Průběžná logopedická prevence a grafomotorická cvičení

Pracujeme na rozvoji komunikačních schopností a dovedností dítěte pomocí logopedické prevence. Ačkoliv žijeme v moderní, elektronické době, mezilidská komunikace a správný způsob mluvení jsou a budou pro život stále klíčové atributy úspěchu v osobním i pracovním životě. Správné návyky a způsoby komunikace si děti osvojují již od prvních let života, proto není na co čekat! Jsme připraveni Vám, rodičům, pomoci a s naším školáčkem mluvit, mluvit a mluvit. Dechová, fonační a artikulační cvičení a nápodoby zvuku pomáhají rozvíjet sluchovou i zrakovou percepci, jemnou i hrubou motoriku a také grafomotoriku.
Cílem logopedické prevence je, aby se děti naučily správnému dýchání, artikulačním cvikům (gymnastika mluvidel) a jejich vývoj řeči probíhal přirozeným a správným způsobem bez rizika pozdějšího odstraňování logopedických vad.
Grafomotorická cvičení slouží k uvolnění kloubů a svalových skupin celé paže, předloktí, zápěstí a záprstí a pro nácvik bezpečného a volného pohybu ruky po papíře.


Sportovní aktivity

Sportovní aktivity rozvíjíme nejen venku, ale i ve vlastní tělocvičně. Děti se sportovně vyžijí při procházkách po okolí, spojených s doplňkovými aktivitami, při návštěvách dětských hřišť, ale i v tělocvičně např. při cvičení na zdravotních balónech. A konečně, při hezkém počasí bude naším „druhým domovem“ školní zahrada, kde je dostatek místa k běhu a volné aktivitě dětí.


Výtvarné a pracovní činnosti

Je samozřejmostí, že se během dne nudit nebudeme. Celý kolektiv Mateřské školy AKADEMIA má vřelý vztah k ručním pracem a výtvarným činnostem, do kterých zapojujeme i děti. Při výtvarných činnostech využijeme „všechno, co neuteče“ 🙂 Z procházek se budeme vracet s kaštany a kamínky v kapsách a klacíky a listy v rukou. Budeme tvořit, kreslit, vyrábět a někdy přizveme rodiče ke společnému dílu.


Výlety do okolí

Pravidelně vyrážíme na výlety do okolí mateřské školy. Jedná se o opravdové „výpravy“ s batůžky, které se většinou odehrávají na pozadí dobrodružného příběhu plného skřítků, víl a dalších pohádkových bytostí, které pro děti připravují po cestě úkoly a hádanky. Vyzkoušeli jsme také hmatovou stezku, pravidelně vyrážíme za vzdělávacím programem do knihovny a navštěvujeme divadelní představení.


 
maximálně
0
žáků v kolektivu
provoz školky do
0:00
hodin
věkový průměr učitelů
0
let

Sledujte nás na Facebooku


V naší školce proběhla přednáška s názvem Zdravá 5ka. Děti se dozvěděly spoustu nového o ...

Nejstarší děti se dnes společně se základní školou zapojily do dopoledního bruslení na Salesku. ...

Dnes odpoledne čekalo na děti milé překvapení. Naše babičky jim přišly přečíst pohádky a známé ...

V úterý jsme se s dětmi vypravili na první letošní výpravu za zvířátky. Procvičili jsme si ...

Zimní radovánky ☃️❄️ ...

V úterý u nás proběhly zimní olympijské hry. Děti si zkusily různé sporty, od bruslení, ...

Načíst více